ÖĞRETMENLER İÇİN

» Karne Görüşleri

» Konuşma Metinleri

» Ders Kesim Raporları

» Proje Konuları

» Performans Görevi Konuları

» Dilbilgisi Konuları

» Matematiği Sevdirmenin Yolları

» Okuma Alışkanlığı Kazandırma

» Eğitici Oyunlar

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

» 1.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 2.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 3.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 4.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 5.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 6.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 7.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 8.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

BİLİM VE TEKNOLOJİ

» Türk Bilim İnsanları

» Bilim İnsanları ve Çalışmaları

» Bilim İnsanları ve Buluşları

» İcatlar ve Buluşlar Tarihi

» Buluşlar ve Hikayeleri

» Önemli İcatlar

» İcatlar ve Mucitleri

» Türk Mucitler ve İcatları

» Türklerin Yaptığı İcatlar

» 20.Yüzyılın İcatları

» Yüzyılın Buluşları

TÜRKÇE

» Türk Dilleri Ailesi

» Türkçenin Tarihi Gelişimi

» Şiir Bilgisi

» 100 Temel Eser Listesi

» Anlatım Biçimleri

» Kitap Özetleri

» Noktalama İşaretleri

» Yazım Kuralları

» Kompozisyonun Tanımı-Çeşitleri

» Kompozisyon Nasıl Yazılır

» Kompozisyon Konuları

» Kompozisyon Örnekleri

EDEBİYAT

» Edebiyat

» Pratik Edebiyat Bilgileri

» Türk Edebiyatının Dönemleri

» Türk Edebiyatında Roman

» Türk Romanı Kronolojisi

» Türk Edebiyatı Roman Özetleri

» Dünya Edebiyatı Roman Özetleri

DENEYLER

» Vücudumuzla İlgili Deneyler

» Bitkilerle İlgili Deneyler

» Biyoloji Deneyleri

» Diğer Deneyler

MÜZİK

» Müzik Nedir

» Müziğin Tarihçesi

» Genel Müzik Bilgisi

» Müzik Terimleri Sözlüğü

» Türk Müziği Çalgıları

» Türk Halk Müziği

» Türk Sanat Müziği

» Yurdumuzun Ünlü Müzisyenleri

EĞİTİCİ BİLGİ

4.Sınıf Performans Konuları


4.SINIF PERFORMANS GÖREVİ KONULARI

1.DÖNEM

SOSYAL BİLGİLER
Okulumuzu nasıl güzelleştiririz?
Deprem bilgi posteri hazırlama
Sözlü tarih yöntemini kullanarak aile tarihinizi yazın.
Kendinizin ve bir arkadaşınızın fiziksel ve duygusal özelliklerini belirleyin. Bu özellikleri fiziksel ve duygusal olarak sınıflandırın. Benzer ve farklı yönleri belirleyin.
Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenleri gösteren bilgi posteri hazırlanması
Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma
Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?
Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir ülke seçerek, bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.
Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları
Kurtuluş savaşı ve Çanakkale Savaşları ile ilgili 5 tane şiir bulun. Bu savaşlarda yurdumuzun kurtarılması için fedakârlık gösteren kahraman insanlarımıza duyduğunuz saygı ve sevgiyi anlatan 3 kıtalık bir şiir yazın. Resimlerle destekleyin.
Kimlik, fiziki, duygusal, sosyal, eğitim özelliklerinizi ve ilgi alanlarınızı anlatan tablo oluşturma
Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırma, yazma
Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmaların kronolojisini hazırlama
Atatürk’ün Samsun’a çıkışından Cumhuriyeti kurana kadar geçen aşamaları anlatan harita çalışması yapılması
Alış verişe çıkmadan önce ve alış veriş esnasında nelere dikkat etmeli ve nasıl davranmalıyız? Aldığınız bir ürün kusurlu çıktığında neler yaparsınız? Bir üründeki TSE damgası, garanti belgesi ve faturanın tüketiciye faydası nedir?
Aile soy ağacı hazırlanması
Aile tarihinin kronolojisini hazırlama
Kurtuluş Savaşı sırasında Türk halkının durumu üzerine araştırma, rapor hazırlama
Düğün geleneklerimiz üzerine araştırma, rapor hazırlama
Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgi toplama, rapor hazırlama
Yönleri sınıflandırma, yön bulma yöntemlerini açıklama
Deprem bilgi posteri hazırlama
Pusula ve çalışma prensibi hakkında araştırma.
Doğadan yararlanarak yönümüzü nasıl buluruz?
Ankara yöresi halk oyunları ve hikâyelerinin araştırılması
Ankara’nın tarihi ve turistik yerlerinin araştırılması
Kültür miraslarımızdan gölge oyununu, Karagöz ve Hacivat’ı tanıtmak
 
FEN VE TEKNOLOJİ
‘Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim’ temasına ait soru bankası oluşturunuz.
Bir bilim adamının hayatını araştırma
Doğal kaynaklar niçin dikkatli tüketilmelidir? Bu konuda insanlar nasıl bilinçlendirilebilir?
“Çiçekler gece ne yapar?” Yatak odalarında geceleri niçin çiçek bulundurmamalıyız?
Farklı şekillerde mum nasıl hazırlanır?
Evde, okulda ve sokakta çekme ve itme kuvvetlerinin türlerini nedenleriyle açıklayarak resimleyiniz ve sınıfa sununuz.
Stetoskop yapılması
İskeletimizin bölümlerini ve kemik çeşitlerini model üzerinde gösterme, açıklama
İskelet ve kas sağlığı sorunları konusunda araştırma
Egzersizin nabız sayısına etkisi çalışması
Maddelerin işlenmesini bir örnekle akış haritasında gösterme, süreci açıklama
Deniz suyunun neden tuzlu olduğunu akış haritasında gösterme, açıklama
İtme ve çekme kuvvetinin kullanılmasıyla ilgili çalışma
Aile bireylerinizin nabızlarını 1 hafta boyunca günde 1 kez sayarak tablo halinde sununuz.
Madde ve dönüştüğü ürünler ile ilgili bir tablo hazırlayın.
İpekten yapılmış bir gömlek düşünün. Bu gömleğin, gömlek oluncaya kadar geçirdiği evreleri gömleğin ağzından anlatın.
Çevremizde gördüğümüz madde, cisim, malzeme, alet, eşya ve araç resimlerinden poster çalışması yapın.
 
TÜRKÇE
Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?
Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?
Reklâmların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla grup çalışması yöntemiyle bir drama hazırlayınız.
Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?
Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.
Engellilerle ilgili bir şiir ya da öykü yazma
Korkularla ilgili atasözleri ve özdeyişler araştırma, açıklama
Cumhuriyetin kazandırdıkları afiş çalışması yapma
Atatürk ile ilgili anılar derleme
Atatürk’e mektup yazarak duygularınızı ifade edin.
Hayvanlar konulu şiir kitabı oluşturunuz.
Aşık Veysel’in hayatı ve eserleri
Ellerimizin ana karakter olduğu bir öykü yazma
Edison’a buluşları ve insanlığa yaptığı hizmetler için teşekkür mektubu yazma
Geleceğin haberleşme araçlarını tanıtan afiş hazırlama
Türkiye konulu şiir yazma
“Türkiye” sözcüğü ile akrostij çalışması
Eş anlamlı, zıt anlamlı, sesteş sözcükler konularından biri ile etkinlik hazırlama
Okul fıkraları konulu fıkra kitabı oluşturunuz.
Atatürk’ün kişilik özelliklerini anlatan şiirleri ve bunlarla ilgili fotoğrafları bularak küçük bir şiir kitapçığı oluşturulması
Günlük hayatta kullandığımız herhangi bir elektronik aletin seçilerek icat eden kişinin hayat hikâyesinin ve icat edilme hikâyesinin araştırılması
Sizinle Atatürk’ü anlatan 9 Kasım 2009 tarihinde 1. ders saatinde bir bilgilendirici metin yazacağız. Yazacağımız metinde Atatürk’ün Hayatı (doğum yeri yılı, ailesi, ölüm yeri yılı), kişiliği, liderliği ve yaptığı inkılâpları konularını ele alacağız. Bu tarihe kadar konu ile ilgili bilgileri öğreniniz. Kaynak olarak geçen yıllardaki ders kitapları, sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 22 ve ansiklopedilerden faydalanabilirsiniz.
 
MATEMATİK
Geometri tahtası yapımı
Kesir takımı yapımı
Açı hangi mesleklerde kullanılır? Araştırma yapınız ve araştırmanızı sununuz.
Ailesinin 5 yıllık fındık gelirlerini gösteren sütun grafiği hazırlama
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını, basamak değerlerini gösteren tablo hazırlama
Tangram takımları hazırlayıp değişik şekilleri oluşturun.
Dört basamaklı doğal sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren etkinlik hazırlama
Açı çeşitlerini yazma, açı çeşitlerinin her birine uygun ölçülerde açılar çizme
Zaman ölçü birimleriyle ilgili problem kurma, çözme
Sayı ve şekillerle örüntü hazırlama
Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerinde gerçekleşen yenilikleri araştırma, rapor hazırlama
Kesirleri modelleme ve sıralama çalışma kâğıdı hazırlama.
Binaların dış kapılarını inceleyerek geometrik şekilleri belirleyiniz. İki farklı kapı tasarlayınız. Geometrik şekillerle süsleyiniz. Rapor hazırlayınız
30cm 40cm ölçülerindeki kareli bir kartona 20 cm 30 cm ölçülerinde bir kilim deseni oluşturun.
 30 cm 40 cm ölçülerindeki bir kartona uzay aracı çizin. Yaptığınız uzay aracında oluşan açıları dar, dik ve geniş açı olarak isimlerini ve tahmini ölçülerini yazın.
Bir halı fabrikasının desen tasarım bölümünde çalışıyorsunuz. Simetrik desenli bir halı tasarlamanız gerekiyor.
Sınıfımıza perde dikilecektir. Sizden sınıfımızdaki öğrenci mevcuduna göre her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağınızı bulmanız isteniyor.
Sınıfımızla ilgili mevcut, ağırlık ve boy grafiklerinin hazırlanması
 
TRAFİK GÜVENLİĞİ
Trafik levhalarını anlamlarını gösteren afiş çalışması
Bir trafik polisiyle röportaj yapılması
Trafik kuralarını ortaya çıkışının tarihçesini araştırma
Türkiye’de yaşanan trafik kazalarının nedenleri hakkında araştırma yapma.
 İlkyardım kuralları hakkında bilgi toplama
Trafiğin düzenli olarak işlemesine yarayan trafik işaret ve levhalarını açıklayan bir kitapçık hazırlanması
 
GÖRSEL SANATLAR
 
MÜZİK
İstiklâl Marşı’nı ezgisine uygun şekilde söyleme
Atatürk Ölmedi şarkısını ezgisine uygun söyleme
 “23 Nisan” şarkısının sözlerini ezgisine uygun söyleme veya bir müzik aleti ile çalma
 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Günlük Konuşmalarımızdaki Dinle ilgili sözcük ve deyimleri yazınız?
Çevremizdeki insanların nasıl selamlaştıklarını gözlemleyiniz?
Dinimizde selamlaşma ve önemi.
Güzel söz söylemenin önemini belirten atasözlerin yazınız?
Allah’a Şükür,Günah, Sevap, Helal ve Haram kavramlarının tanımı ve bunlara 5’er örnek verilmesi.
Dilek ve Dualarımızdaki dini ifadelere 15’er örnek veriniz?
Evimizde ve Çevremizde bulunan dini semboller nelerdir?
Dinin Tanımı ve Din Çeşitleri.
Ahlaklı ve Ahlaksız Kavramlarını Değerlendiriniz?
Dinimizin güzel diye nitelendirdiği davranışlardan 20 tane yazalım.
Peygamberimizin söz ve davranışları ile en güzel örnek olduğunun açıklanması.
Sübhaneke Duası ve Anlamı
Dinimize Göre Temizliğin Önemi
Beden temizliği konusunda neler yaparız?
Okulumuzu ve çevremizi temiz tutmak için neler yapmalıyız?
Temizlikle ilgili Atasözleri yazalım.
Sağlığımız için neden temizlik önemlidir?
Sözünde durmak, Dürüst ve Güvenilir olmak da temizlik midir?
Allah niçin temizlenenleri sever?
Fatiha Suresi ve Anlamı
İyi bir meslek edinebilmek ve başarıya ulaşabilmek için neler yapmalıyız?
Sevgi ile ilgili atasözleri toplayalım.
Doğruluğun dinimizce önemi nelerdir?
Çevreyi korumanın yaşamsal önemi ve dinimizdeki yeri
Din İyi, Doğru ve Güzel Olanı Yapmamı İster
Tevekkül nedir? Niçin tevekkül etmeliyiz?
Saygılı insanın özelliklerini anlatınız?
İnsanlar başarılı olmak için neler yaparlar?
Çocukları Anne ve babalarına karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?
Anne ve babanın çocuklara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?
 Aile içi ilişkilerde saygının önemi nedir?
Ailemizi olması bize niçin güven verir?
Yaratılmışları sevmekle niçin Allah’ı sevmiş oluruz?
Allah’ın Evrendeki Her Şeyi Özenle Yaratması ve Sevmesi
Yunus Emre Ve İnsan Sevgisi “Yaratılanı Severim, Yaratandan Ötürü”
Başkalarına sevgiyle yaklaşmak bize neler kazandırır?
Yüce Allah’ın çocukları sevdiğinin belirtilerini bir örnekle açıklayınız?
Bizler Allah’a karşı sevgimizi nasıl gösteririz?
Peygamberimizin insanları sevmekle ilgili sözlerinden yazınız?
 İhlas Suresi ve Anlamı
Dini Bayramlar hangileridir? Ailemizde Dini Bayramların kutlanışını anlatınız? (Gözlem ve İnceleme)
Paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatınız?
Geçmişlerimizi anmak için neler yaparız?
Erdemli davranışlar nelerdir?
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in aile büyüklerini yazınız?
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğduğu ortamdaki ahlaki ve toplumsal durum hakkında bilgi toplayınız?
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in dürüstlüğü ve güvenilirliği hakkında bilgi veriniz?
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Çalışmaya verdiği önemi açıklayınız?
Hz. Muhammed (S.A.V.) doğmadan önce Mekke’de hangi din ve inanışlar mevcuttu?
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Çocukluğu ve Çocuklara Karşı Davranışları
Peygamber çocuklarla nasıl konuşurdu? Peygamberimizin Çocuk Sevgisi
Hz. Muhammed(sav)’in Doğa ve Hayvan Sevgisini anlatınız?
Kevser Suresi ve Anlamı
 

2.DÖNEM

TÜRKÇE
Nasrettin Hoca fıkralarından 6 tanesini seçerek görselleştirerek anlatınız.
Kart, broşür, fotoğraf vb. görsel materyallerden de yararlanılarak “güzel ve kirli çevre” kavramlarını örneklendirin.
Edison’a buluşları ve insanlığa yaptığı hizmetler için teşekkür mektubu yazma
Edison’un hayatı, icatları ve ampulün icat edilme hikâyesi
Türkiye konulu şiir yazma
Zararlı maddelerin ve bu maddelerin insan sağlığına verdiği zararların araştırılması
Bir sınıf gazetesi çıkarılması
Ülkemizdeki “Gönüllü Çevreci Kuruluşlar”ın adlarını ve amaçları konusunda araştırma yapma
Çevrenizdeki düğün, sünnet, kına, bayram gibi özel günlere has yemekleri ya da içeceklerin tanıtılması
Gelecekte olmak istediğiniz mesleği belirleyiniz. Belirlediğiniz meslekle ilgili araştırma yapınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri birleştirerek bir hikâye yazınız. Yazdığınız hikâyeyi daha sonra dramatize ederek sınıfta sununuz.
Zararlı maddelerin ve bu maddelerin insan sağlığına verdiği zararların araştırılması
 
MATEMATİK
Bir konu ile ilgili araştırma yapma ve elde ettiği sonuçları kullanarak sütun grafiği oluşturabilme.
Herhangi bir resimdeki objelerin alanının birim kareler cinsinden yaklaşık olarak hesaplanması
Uzunluk ölçmede hassas ölçme yapabilmek için kullanılan ölçme birimlerini belirleme.
Sınıfımıza perde dikilecektir. Sizden sınıfımızdaki öğrenci mevcuduna göre her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağınızı bulmanız isteniyor.
Ayağınızı kareli bir kâğıdın üzerine koyup kenarlarından çiziniz. Ayağınızın alanını birim kare cinsinden hesaplayınız. Aynı işlemleri anne veya babanızdan birinin ayağı üzerinde de yapınız.
Ülkemizde yetişen bir matematikçinin yaşam öyküsünün yazılması
Düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanlarının birim karelerden yararlanarak tahmin edilmesi
 
FEN VE TEKNOLOJİ
Son 5 ayda tüketilen elektrik enerjisi miktarını bularak grafiklemek, ve enerji miktarını azaltmak için çözüm yollarını bulmak.
Peribacaları nasıl oluşmuştur?
Işığın yaşamımıza etkilerinin araştırılması
Ses ve ışık kirliliğinin meydana getireceği zararlar hakkında sunum hazırlar ve çözüm önerilerini belirtir.
Kayaçlar nedir? Nasıl oluşur? Bununla ilgili bir dosya hazırlama.
Kayaçların oluşmasıyla oluşan turistik yapıları belirlemek ve Türkiye için tanıtım broşürü hazırlamak
Güneş sistemini bir platform üzerinde benzer orantıdaki ölçüleri kullanarak hazırlar.
Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bize düşen görevler
Suyun canlılar için öneminin araştırılması
Basit elektrik devresi oluşturulması
Bitkinin bölümlerini gösterme
Bitkilerde tohumla çoğalmayı deneyle gerçekleştirme
Enerji kaynakları nelerdir? Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir? Çevreye etkileri nasıl olur? Enerji tasarrufu nasıl olmalıdır? Enerji kaynaklarının oluşumu nasıl olmuştur? Bu konularda araştırma yapmanız istenmektedir
İnsanların çevreye olan olumsuz etkilerini araştıralım. Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bize düşen görevleri arkadaşlarımızla paylaşarak ödevimizi raporlaştıralım.
Atık mumlardan değişik şekillerde yeni mum hazırlanması
Farklı tohumların uyku halinden çıkıp yeni bir bitki oluşturana kadar geçirdikleri aşamalar
 
 
SOSYAL BİLGİLER
 İnsan sağlığını tehdit eden ürünlere dikkat çekmek için bir slogan hazırlar ve bunu afiş haline getirir
Tarih boyunca insanların kullandıkları takvimler hakkında bilgi veren bir kitapçık hazırlar.
Yaşadığınız yerdeki yerel yönetim biriminin (belediyenin) faaliyetlerinin araştırılması
Türkiye haritası üzerinde gitmek, görmek istediğin ya da merak ettiğin bir şehir seçerek bu şehir hakkında bilgi toplayınız.
Bir teknolojik ürünün (telefon, kasetçalar, bilgisayar, televizyon vb.) zaman içindeki gelişimini gösteren bir çalışma yapınız.
Yaşlıları, kimsesiz çocukları ve sokak çocuklarını koruma konularından biriyle ilgili bir afiş hazırlanması
Dünyada kutlanan özel günlere örnekler verilmesi (9–10 ülke)
Mamak Belediye Başkanı ile röportaj yapılması
Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir ülke seçerek, bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.
Sizden yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkilerini ( giyinme, konut tipine, gelenek ve göreneklerine, ulaşıma, yiyecek hazırlama ve saklama şekillerine) araştırmanız isteniyor.
 
TRAFİK GÜVENLİĞİ
Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın öneminin araştırılması
Emniyet kemeri kullanmanın önemini anlatan bir afiş hazırlanması
Başlıca güvenli geçiş yerlerini gösteren bir maket hazırlanması
Trafikte bulunan unsurları anlatan maket tasarlanması
“Bisikletimi Güvenli Kullanıyorum” konulu resimli öykü kitabı hazırlanması
İlk yardım çantası hazırlanması
Trafik işaretleri ve anlamları
Trafik polisinin görevleri
Yaya kaldırımı bulunan ve yaya kaldırımı bulunmayan yollarda yürüme davranışlarını gözlenmesi
 
MÜZİK
Dosya kâğıdına merak ettiğiniz veya en çok sevdiğiniz müzik aletlerinden en az 3 tanesinin resmini çizip müzik aleti hakkında araştırma yapılması
Yurdumuzun yetiştirmiş olduğu ünlü müzik sanatçıları hakkında bilgi toplanması
“23 Nisan” şarkısının sözlerini ezgisine uygun söyleme veya bir müzik aleti ile çalma
Atatürk’ün sanata ve müziğe ilişkin görüşlerinin araştırılması
 
GÖRSEL SANATLAR
“Temiz ve Kirli Çevre” konulu bir resim çalışması yapılması
Renklerin duygu ve düşünce ile ilişkilerini araştırılması
 
TRAFİK GÜVENLİĞİ
Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın önemi
İlk yardım çantası hazırlama
 
BEDEN EĞİTİMİ
Sporun sağlığımıza olumlu etkileri nelerdir? Bilinçsiz spor yapmanın sağlığımıza olumlu etkileri nelerdir?

ZİYARETÇİ SAYACI

Çevrimiçi: ziyaretçi

Bugün: 49 ziyaretçi

Toplam: 1952005 ziyaretçi

IP Adresiniz: 184.72.212.254

ZİYARETÇİ DEFTERİ

KRONOLOJİK TARİH

» Dünya Tarihi Kronolojisi

» Türk Tarihi Kronolojisi

» Selçuklu Tarihi Kronolojisi

» Osmanlı Tarihi Kronolojisi

» İnkılap Tarihi Kronolojisi

» Bilim Tarihi Kronolojisi

» İslam Tarihi Kronolojisi

» Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

» Avrupa Birliği Kronolojisi

» Sanat Tarihi Kronolojisi

İLKLER TARİHİ

» Türkiye'de İlkler

» İlk Buluşlar

» Dünyada İlkler Tarihi

» İlk Müslüman Türk Devletleri

» İlk Türk Devletleri

» Türk Edebiyatında İlkler

» Dünya Edebiyatında İlkler

» Türk Sinemasında İlkler

» Türk Sporunda İlkler

» Türk Tarihinde İlkler

ÜLKELER

» Ülkeler Hakkında Bilgiler

» Ülkeler Neleri İle Ünlü

» Az Bilinen Ülkeler

» Ülkeler ve Başkentleri

» Ülkelerin Para Birimleri

» Ülkelerin Tatil Günleri

» Ülkelerin İlginç Yasakları

» Ülkelerin Evlilik Gelenekleri

TARİH

» Haçlı Seferleri

» Osmanlı Eserleri

» Selçuklu Eserleri

» İnönü Savaşları

» Birinci Dünya Savaşı

» İkinci Dünya Savaşı

» İstanbul'un Fethi

SPOR

» Futbol

» Basketbol

» Voleybol

» Tenis

» Masa Tenisi

» Atletizm

» Cirit

» Olimpiyat Oyunları

RESİM

» Resim Nedir

» Resim Teknikleri

» Ünlü Türk Ressamları

» Çağdaş Sanat Akımları

» Renklerin Dili

2010 - 2014 Eğitici Bilgi

| Ana Sayfa | İletişim | Banner Kodları | Ziyaretçi Defteri |

Ödev
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=