ÖĞRETMENLER İÇİN

» Karne Görüşleri

» Konuşma Metinleri

» Ders Kesim Raporları

» Proje Konuları

» Performans Görevi Konuları

» Dilbilgisi Konuları

» Matematiği Sevdirmenin Yolları

» Okuma Alışkanlığı Kazandırma

» Eğitici Oyunlar

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

» 1.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 2.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 3.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 4.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 5.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 6.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 7.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 8.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

BİLİM VE TEKNOLOJİ

» Türk Bilim İnsanları

» Bilim İnsanları ve Çalışmaları

» Bilim İnsanları ve Buluşları

» İcatlar ve Buluşlar Tarihi

» Buluşlar ve Hikayeleri

» Önemli İcatlar

» İcatlar ve Mucitleri

» Türk Mucitler ve İcatları

» Türklerin Yaptığı İcatlar

» 20.Yüzyılın İcatları

» Yüzyılın Buluşları

TÜRKÇE

» Türk Dilleri Ailesi

» Türkçenin Tarihi Gelişimi

» Şiir Bilgisi

» 100 Temel Eser Listesi

» Anlatım Biçimleri

» Kitap Özetleri

» Noktalama İşaretleri

» Yazım Kuralları

» Kompozisyonun Tanımı-Çeşitleri

» Kompozisyon Nasıl Yazılır

» Kompozisyon Konuları

» Kompozisyon Örnekleri

EDEBİYAT

» Edebiyat

» Pratik Edebiyat Bilgileri

» Türk Edebiyatının Dönemleri

» Türk Edebiyatında Roman

» Türk Romanı Kronolojisi

» Türk Edebiyatı Roman Özetleri

» Dünya Edebiyatı Roman Özetleri

DENEYLER

» Vücudumuzla İlgili Deneyler

» Bitkilerle İlgili Deneyler

» Biyoloji Deneyleri

» Diğer Deneyler

MÜZİK

» Müzik Nedir

» Müziğin Tarihçesi

» Genel Müzik Bilgisi

» Müzik Terimleri Sözlüğü

» Türk Müziği Çalgıları

» Türk Halk Müziği

» Türk Sanat Müziği

» Yurdumuzun Ünlü Müzisyenleri

EĞİTİCİ BİLGİ

5.Sınıf Proje Konuları


5.SINIF PROJE KONULARI
SOSYAL BİLGİLER
Örnek Fotoğraflar. (Atatürk’ün yapmış olduğu inkılâplardan üç tanesi seçilecek. Bu inkılâplarla ilgili eski ve yeni oluşumları gösteren, karşılaştıran resim, yazı çalışması yapılacak.
Ankara’yı kapsayan poster harita çizimi
Ankara’yı kültürel, tarihi, ekonomik açıdan tanıtan, bol resimli bir tanıtım kitapçığı hazırlanması
Yöremizde bulunan tarihi bir eserin fotoğraflarının çekilerek poster oluşturulması, bilgilerin rapor halinde sunulması
Tüm illerde (81 il) üretilen en önemli bitkiyi ya da işlenen madeni, ya da o ilde yetişen hayvanı araştırarak; resimlerle zenginleştirilmiş bir tanıtım kitapçığı hazırlanması
İlimizi konu edinen Spor, Güncel Haber, Ekonomi, Hava Durumu sayfalarını içeren aylık bir gazetenin çıkarılması
Karton üzerine oturduğumuz mahallenin krokisinin çizilmesi ve mahalle muhtarıyla mahalle hakkında bilgilendirici röportaj hazırlanması
Sivil savunma müdürüyle ilçemizin deprem bölgesinde olması nedeniyle olası büyük bir depremin sonuçlarını hafifletme konusunu baz alan röportaj yapılması, rapor halinde sunulması
Çocuk Hakları
Türkiye haritası ve bölgelerin coğrafi özellikleri
Türkiye haritasından yapboz yapımı
Bayrağımız
Yaşadığımız yerde sorun olarak gördüğümüz bir durumun çözümüne yönelik, yerel yönetim birimlerini harekete geçirmek amacıyla kamuoyu oluşturmak.)
Okulumuz ve yakın çevresinin krokisini değişik materyaller kullanarak hazırlayınız.
Yaşadığımız yerin tarihi, kültürel özellikleri, gelenek göreneklerini, oyun, müzik ve yemeklerini konu alan proje çalışması
Okulumuz ve yakın çevresinin krokisini değişik materyaller kullanarak hazırlayınız.
Yaşadığımız yerin tarihi, kültürel özellikleri, gelenek göreneklerini, oyun, müzik ve yemeklerini konu alan proje çalışması
Bölgemizin ekonomik, kültürel, iklim, yeryüzü şekilleri, eğitim, ulaşım ile ilgili araştırma
 
FEN VE TEKNOLOJİ
Sigara ve alkolün zararlarını anlatan çalışma yapılması
Güneş panellerinin (güneş toplayıcısı) nasıl yapıldığı ve nasıl çalıştığı
Termometre yapılması
Robot,ev,araba....gibi bir nesne tasarlayarak, içini aydınlatmak üzere bir elektrik devresi hazırlayın
Okul bahçesinin sürekli temiz olabilmesi için neler yapılabilir? Konu ile ilgili bir proje hazırlayın
14 günlük ay gözlem raporu
Güneş saati yapılması
Dünya Güneş ve Ay’ın hareketini gösteren model hazırlama
Ses Kirliliğini önleyen bir proje
Masa lambası yapımı
Bilime emeği geçen bir bilim adamının yaşamını araştır. (Edison, Newton)
Elektrik hangi yollarla üretilir? Elektriğin, santrallerden ve barajlardan evimize geliş öyküsü
Çağımızın en önemli hastalığı olan “kanser” hastalığına neden olan etkenler ve korunma yolları
Güneş Tutulması ve Modeli
Suyun Canlılar İçin Önemi İle İlgili Araştırma
Dengeli Ve Yeterli Beslenme İle ilgili Araştırma
Vitaminler Ve Bulunduğu Besinler konulu araştırma
Kaynama, Erime ve Donma Noktalarını Bilmenin Günlük Hayatımıza Getireceği Yararlar
Güneş Paneli Hazırlama
Sürtünmenin Günlük Yaşamımızdaki Yararlarını ve Zararları ile ilgili rapor
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalıştığınız düşünülerek ülkemizdeki “UNESCO Dünya
Ortak Miras Listesi” içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi anlatan bir tanıtım kitabı hazırlama (Grup)
Enerji kaynakları nelerdir? Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir?
Hayatımızda Elektriğin Önemi ve Elektrik Devresi Hazırlama
Güneş Tutulması ve Modeli
Sindirim Organları Ve Sindirim Organları İle İlgili Maket Hazırlama
Boşaltım Organları ve Boşaltım Organları İle İlgili Maket Hazırlama
 
TÜRKÇE
Drama çalışması ( Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz. Yaşadığınız yerdeki halkı, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında, Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz. Grup çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız)
Bir aylık düzenli günlük tutma
Atatürk Gülümsüyor neden?
Şiirlerle Türkiye
En az üç kişinin oynayabileceği bir tiyatro metni hazırlanması
Her biri en az 3 kıtadan oluşan 20 adet şiir yazarak, bir şiir kitabı oluşturulması
En az 5 sayfadan oluşan bir öykü yazılması
Çocuk dergisi hazırlanması
 
MATEMATİK
Sınıfımızın tabanını marley veya fayansla döşeyeceksiniz. Ne renk ve boyutta, hangi şekilde (kare, dikdörtgen),nasıl bir örüntüyle döşeyeceksiniz? Kaç tane döşeme malzemesi gerekir?
Kesir ve ondalık sayılardan oluşan 10 tane bulmacanın hazırlanması
Hangi renkler hangi örüntüyle döşenecek? Kaç Yeni Türk Lirasına mal olur?
Farklı geometrik cisimler ve nesneler kullanarak hayalinizdeki evin tasarımını 3 boyutlu olarak yapınız
Okulunuza bir basketbol sahası yapılacaktır. Bunun için ne kadar maliyet gerekir?(Grup)
Fasulye, çörek otu, nohut, barbunya bitkilerinin gelişimini çizgi grafiği ile gösteriniz.
Sınıfa perde dikilecektir. Bir öğrenciye düşen para miktarını bulunuz.( Grup)
Farklı geometrik cisimler ve nesneler kullanarak hayalinizdeki evin tasarımını yap
Eskiden kullanılan ama Atatürk devrimleri ile değiştirilen ölçü aletlerini karşılaştırma
Miladi takvim yapma
Dört İşlemle İlgili Materyal Hazırlama
Matematik Dergisi Çıkarıyoruz (Grup)
Meslek Gruplarını Tanıyalım.
Maketimizi Yapıyoruz. ( mahalle maketi)
Boşa Akan Sularımız
Abaküs Yapımı
Uçurtma Yapalım
Basketbol Sahası Yapımı
Çizgi Grafiği (Grup)
Ünlü matematikçi Gauss ‘un yaşamının araştırılması
 
GÖRSEL SANATLAR
Kültürel mirasın korunması konulu afiş çalışması.
Çağdaş sanat akımlarının tanıtılması ve örneklendirilmesi
Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatının tanıtılması. Çağdaş Türk resmi hakkında bilgi sahibi olunması
Güzel sanatlar dallarını tanıya bilme.( Seramik, heykel, resim, grafik, bu alanları tanıma, bilgi sahibi olma.
Farklı Sanat Dallarını bir arada kullanarak özgün çalışmalar yapmak, heykel, resim, grafik, bu alanlardan iki ya da birkaç alan etkinlikler birleştirerek üç boyutlu özgün işler çıkartabilmek.
 
MÜZİK
Orkestraların tarihsel gelişiminin araştırılması
En az 3 kıtadan oluşan bir sınıf marşı yazılarak bestelenmesi
Müzik çalgılarının tanıtımının yapılması
Ülkemizde düzenlenen müzik festivallerinin araştırılması
Besteci, yorumcu ve müzisyenlerin yaşam ve müzik öyküsünün araştırılması
Popüler müzik tarihinin incelenmesi
Cumhuriyetten günümüze kadar bestelenen çocuk şarkıları dağarcığının oluşturulması
İlk Türk Operası olan Özsoy Operasının araştırılması
TRAFİK GÜVENLİĞİ
Trafikten sorumlu ve yetkilisiniz. Isparta trafiğine çözüm projesi geliştiriniz.
İhtiyaç olarak gördüğünüz ve var olmayan yeni bir trafik levhasının hazırlanması.
 
BEDEN EĞİTİMİ
Kış olimpiyatları hakkında bilgi toplanması. Bu olimpiyatlar yapılırken neler göz önüne alınmalı. Yaz olimpiyatları ile mukayese edip aradaki farklarını inceleyin. Kış olimpiyatları yapabilen ülkelerin özelliklerini de araştırınız.
Günümüzde dünya da spor alanın da çok başarılı olmuş 5 sporcu hakkında bilgi verin ve bunların ortak noktalarını araştırın. Günlük yaşamları, antrenman hayatları ve yarışma öncesi ile sonrasını inceleyin.
Düzenli kendine özgü ritmik hareketler sergileme.
Kendine özgü hareketlerle oluşturduğu bir oyunu oynama.
 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
“Hayalindeki cami nasıl olmalı?” Bir cami yapıtının tasarlanması
Evrende bir düzen olduğunu fotoğraflarla ispat ediniz?
Günlük yaptığımız duaları derleyiniz?
Sevinçli ve üzüntülü anlarımızda yapılan duaları derleyelim.
Cami içinde ve dışında buluna camiye ait bölümleri fotoğraflayarak albüm oluşturunuz?
Farz olarak yaptığımız ibadetlerimiz dışında çevremizde yapıldığını gördüğümüz diğer ibadetler hakkında bilgi toplayınız?
Hacı uğurlama merasimini izleyerek gördüklerinizi ve hissettiklerinizi anlatınız?
Ramazan ayındaki oruç ibadetinin hangi davranışlarımızı güzelleştirdiğini tespit ediniz.
Kadir gecesini gözlemleyerek çevremizde bulunan insanların yaptıklarını yazınız?
Çevremizde bulunan toplumsal mekânlar hakkında bilgi toplayarak hangi amaçla kullanıldıklarını araştırınız?
İlçemizdeki trafik işaretlerini resimleyerek hangi anlamlar taşıdıklarını araştırınız?
Çevremizde buluna engelli büyüklerimizle söyleşi yaparak ilçemizde yaşadıkları sıkıntıları tespit edelim.
Camilerimizin namaz kılmak dışında başka hangi amaçlar için kullanılabileceğini araştırınız?
Camilerdeki cemaat sayılarının artırılası için neler yapılabilir araştırınız?
Camilerin temizliği için neler yapılabilir?
 
BİLGİSAYAR
Bilgisayarın tarihçesinin araştırılması
Bilgisayar donanımlarının araştırılması
Bilgisayarların hayatımızdaki kullanım alanlarının araştırılması

ZİYARETÇİ SAYACI

Çevrimiçi: ziyaretçi

Bugün: 44 ziyaretçi

Toplam: 1952000 ziyaretçi

IP Adresiniz: 184.72.212.254

ZİYARETÇİ DEFTERİ

KRONOLOJİK TARİH

» Dünya Tarihi Kronolojisi

» Türk Tarihi Kronolojisi

» Selçuklu Tarihi Kronolojisi

» Osmanlı Tarihi Kronolojisi

» İnkılap Tarihi Kronolojisi

» Bilim Tarihi Kronolojisi

» İslam Tarihi Kronolojisi

» Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

» Avrupa Birliği Kronolojisi

» Sanat Tarihi Kronolojisi

İLKLER TARİHİ

» Türkiye'de İlkler

» İlk Buluşlar

» Dünyada İlkler Tarihi

» İlk Müslüman Türk Devletleri

» İlk Türk Devletleri

» Türk Edebiyatında İlkler

» Dünya Edebiyatında İlkler

» Türk Sinemasında İlkler

» Türk Sporunda İlkler

» Türk Tarihinde İlkler

ÜLKELER

» Ülkeler Hakkında Bilgiler

» Ülkeler Neleri İle Ünlü

» Az Bilinen Ülkeler

» Ülkeler ve Başkentleri

» Ülkelerin Para Birimleri

» Ülkelerin Tatil Günleri

» Ülkelerin İlginç Yasakları

» Ülkelerin Evlilik Gelenekleri

TARİH

» Haçlı Seferleri

» Osmanlı Eserleri

» Selçuklu Eserleri

» İnönü Savaşları

» Birinci Dünya Savaşı

» İkinci Dünya Savaşı

» İstanbul'un Fethi

SPOR

» Futbol

» Basketbol

» Voleybol

» Tenis

» Masa Tenisi

» Atletizm

» Cirit

» Olimpiyat Oyunları

RESİM

» Resim Nedir

» Resim Teknikleri

» Ünlü Türk Ressamları

» Çağdaş Sanat Akımları

» Renklerin Dili

2010 - 2014 Eğitici Bilgi

| Ana Sayfa | İletişim | Banner Kodları | Ziyaretçi Defteri |

Ödev
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=