ÖĞRETMENLER İÇİN

» Karne Görüşleri

» Konuşma Metinleri

» Ders Kesim Raporları

» Proje Konuları

» Performans Görevi Konuları

» Dilbilgisi Konuları

» Matematiği Sevdirmenin Yolları

» Okuma Alışkanlığı Kazandırma

» Eğitici Oyunlar

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

» 1.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 2.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 3.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 4.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 5.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 6.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 7.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 8.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

BİLİM VE TEKNOLOJİ

» Türk Bilim İnsanları

» Bilim İnsanları ve Çalışmaları

» Bilim İnsanları ve Buluşları

» İcatlar ve Buluşlar Tarihi

» Buluşlar ve Hikayeleri

» Önemli İcatlar

» İcatlar ve Mucitleri

» Türk Mucitler ve İcatları

» Türklerin Yaptığı İcatlar

» 20.Yüzyılın İcatları

» Yüzyılın Buluşları

TÜRKÇE

» Türk Dilleri Ailesi

» Türkçenin Tarihi Gelişimi

» Şiir Bilgisi

» 100 Temel Eser Listesi

» Anlatım Biçimleri

» Kitap Özetleri

» Noktalama İşaretleri

» Yazım Kuralları

» Kompozisyonun Tanımı-Çeşitleri

» Kompozisyon Nasıl Yazılır

» Kompozisyon Konuları

» Kompozisyon Örnekleri

EDEBİYAT

» Edebiyat

» Pratik Edebiyat Bilgileri

» Türk Edebiyatının Dönemleri

» Türk Edebiyatında Roman

» Türk Romanı Kronolojisi

» Türk Edebiyatı Roman Özetleri

» Dünya Edebiyatı Roman Özetleri

DENEYLER

» Vücudumuzla İlgili Deneyler

» Bitkilerle İlgili Deneyler

» Biyoloji Deneyleri

» Diğer Deneyler

MÜZİK

» Müzik Nedir

» Müziğin Tarihçesi

» Genel Müzik Bilgisi

» Müzik Terimleri Sözlüğü

» Türk Müziği Çalgıları

» Türk Halk Müziği

» Türk Sanat Müziği

» Yurdumuzun Ünlü Müzisyenleri

EĞİTİCİ BİLGİ

4.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

4.SINIF REHBERLİK ETKİNLİKLERİ
4. SINIF – 1.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: DUYGU ve DÜŞÜNCELERİM
Sınıf: 4.sınıf
Yeterlik Alanı: Kendini Kabul
Kazanım: Duygularını ve düşüncelerini ifade eder. (Kazanım Numarası -70-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–16
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
*Öğrencilere duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri öğretmen tarafından teşvik edilmeli, çocuğun duygu ve düşüncelerini nasıl ifade ettiğinden çok sadece ifade edebilmesi sağlanmalıdır.
Süreç:
1. Öğrencilere Form–16 dağıtılır ve doldurmaları istenir.
2. Gönüllü öğrencilerden yazdıklarını sınıfla paylaşmaları istenir.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Duygularınızı yazarken zorlandınız mı?
Ĝ Düşüncelerinizi yazarken zorlandınız mı?
Ĝ Duygu ve düşünceleriniz arasındaki fark nedir?
Ĝ Arkadaşlarınızın duygu ve düşünceleri ile sizin duygu ve düşünceleriniz arasında benzerlik ve farklılıklar var mı?
Ĝ Duygu ve düşüncelerimizi gerektiğinde ifade etmek neden önemlidir?
4. Duygu ve düşünceleri ifade etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

FORM–16
1 Sevdiğim bir arkadaşımla tartıştım.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:………………………………………………………………………
2 Bana bisiklet alındı.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………
3 Oyuncağım kırıldı.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………
4 Yazın çok güzel bir tatil geçirdim.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………
5 En çok sevdiğim ayakkabım yırtıldı.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………
6 Öğretmenim başımı okşadı.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………
7 Okul bahçesinde düştüm.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………
8 Diktiğim ağaç kırıldı.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………
9 Arkadaşlarım beni oyuna almadı.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………
10 Boğazım ağrıyor.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………
11 Kardeşimle tartıştım.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………
12 Mahallemizdeki yaşlı teyzenin ekmeğini aldım.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………
13 Sofranın toplanmasına yardım ettim.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………
14 Bayramda şiir okudum.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………
15 Karnemi aldım.
Duygum:…………………………………………………………………………
Düşüncem:.………………………………………………………………………


4. SINIF – 2.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: ZAMAN PASTASI
Sınıf: 4.sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı
Kazanım: Zamanı etkili biçimde kullanır.(Kazanım Numarası-22-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–17, Form–18
Kaynak: *(Kulaksızoğlu, 2003)’ten uyarlanmıştır.
Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğrencilerden Form-17’de yer alan Zaman Çizelgesi bölümüne, sabah kalkışlarından, akşam yatana kadar yapacakları işleri listelemeleri istenir.
2. Saat şeklindeki zaman pastasına bu listeyi yerleştirmeleri istenir.
3. Gönüllü öğrenciler yazdıkları cevabı sınıfla paylaşır.
4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Zamanı iyi kullandığınızı düşünüyor musunuz? Neden?
Ĝ Hangi işlere daha çok zaman ayırdınız?
Ĝ Hangi işlere daha az zaman ayırdınız?
Ĝ Hangi işlerde zaman kaybı çok oldu?
Ĝ Zaman kaybının sebebi nedir?
5. Öğrencilere Form–18 okunur.
6. Öğrencilerden Form-17’de yer alan Düzeltilmiş Zaman Çizelgesi bölümüne, öğrendikleri bilgilere göre sabah kalkışlarından, akşam yatana kadar yapacakları işleri tekrar listelemeleri istenir
7. Saat şeklindeki zaman pastasına bu listeyi yerleştirmeleri istenir.
8. Gönüllü öğrenciler yazdıkları cevapları sınıfla paylaşır.
9. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Zamanı etkili şekilde kullanmanın yararları nelerdir? Neden?
Ĝ Zamanı etkili kullanmak hayatımızda neleri değiştirir?
10. Zamanı etkili biçimde kullanmanın önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:


FORM–17


FORM- 18
ZAMANI PLANLAMA
Zamanı planlama, dönem planı, haftalık plan ve günlük plan şeklinde üç ayrı şekilde yapılabilir.
1. Dönem Planı: Bunun için bir takvim kullanılabilir ve bu takvim görülecek bir yere asılır. Akademik dönem için önemli tarihleri gösteren bu takvim sınavları, ödev tarihlerini toplantıları ve öğrencinin ihtiyacı olan faaliyetleri içermelidir.
2. Haftalık Plan: Bir hafta boyunca yapılacak tüm görevleri planlamak için kullanılır. Sınav için hazırlanma, derslere hazırlanma, çalışma, arkadaşlarla beraber olma, eğlence gibi etkinlikler için zaman ayrılır. Haftalık plan yapılırken esnek davranılmalıdır.
3. Günlük Plan: Günlük planda bir günde yapılacak etkinlikler ayrıntılı biçimde belirlenmelidir.
Bu etkinlikler:
• Uykudan kalkılan saat
• Kahvaltının bitiş saati
• Okula gidiş geliş saati
• Ulaşımda geçen süre
• Yemek için geçen süre
• Ders çalışmaya ayrılan süre
• Dinlenme, gezme, spor, TV seyretme, arkadaşlarla beraber olmaya ayrılan süre Okulda görülen ders konularının tekrarına ayrılan süre
• Ev ödevlerine ayrılan süre
• Uykuda geçen süre
Planda ders çalışma zamanı ve süresi planlanırken, mümkünse bu çalışma saatlerinin kişinin en verimli olduğu saatlere konulmasına dikkat edilmelidir. Birbirine benzeyen dersler üst üste çalışılmamalıdır. 20–40 dakika çalışıldıktan sonra mutlaka en az 10 dakika ara verilmelidir.
Yapmanız gereken bir yığın iş varsa, hemen oturun yapılması gereken işleri nasıl ve ne zaman yapılacağının bir listesini yapın. Daha sonra bunları zaman çizelgesine yerleştirin. Aynı anda birçok işe kesinlikle başlamayın. Bu konuda size yardımcı olacak bir yöntem aşağıda sunulmuştur.
İşlerinizi aciliyet ve önemlilik durumlarına göre gruplara ayırabilirsiniz. Bu durumda işleriniz önemliler ve önemsizler ile aciller ve acil olmayanlar biçiminde gruplara ayrılacaktır. Elbette bunların içinden öncelik taşıyanlar acil ve önemli olanlar olacaktır.
Yapılacak işler ve zamanları konusunda kararlı olun. Ayırdığınız sürelere uyduğunuzda, bu zamana kadar ne kadar boşa zaman harcadığınızı fark edeceksiniz. Kontrolü elinize alın. Planınıza uyduğunuzda, kontrol sizin elinizde olur (MEB, a. 2004).


4. SINIF – 3.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: BAŞARILIYIM ÇÜNKÜ…
Sınıf: 4. sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı
Kazanım: Sınavlarda başarıyı etkileyen etmenleri ifade eder. (Kazanım Numarası -21-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–19
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Form–19’daki sınav başarısını etkileyen etmenler maddeler halinde tahtaya yazılır.(Form-1 öğretmene bilgi amacıyla verilmiştir.)
2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Verimli ders çalışmanın sınav başarısı üzerindeki etkileri neler olabilir?
Ĝ Sınav kaygısının sınav başarısı üzerindeki etkileri neler olabilir?
Ĝ Stresin sınav başarısı üzerindeki etkileri neler olabilir?
Ĝ Sağlıklı beslenmenin sınav başarısı üzerindeki etkileri nelerdir?
Ĝ Düzenli uykunun sınav başarısı üzerindeki etkileri nelerdir?
Ĝ Çevresel etmenlerin sınav başarısı üzerindeki etkileri nelerdir?
Ĝ Başarılı olmak için sınavlarda nelere dikkat edilmelidir?
3. Sınavlarda başarıyı etkileyen etmenlerin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

FORM–19
SINAV BAŞARISINI ETKİLEYEN ETMENLER
Verimli ders çalışma: Verimli ders çalışmanızı etkileyecek olumlu ve olumsuz birçok unsur vardır. Fakat siz hayatınızın sorumluluğunu fark ettiğiniz ve almaya başladığınızdan itibaren olumsuz etkenleri yok edebilir ya da bu etkenleri hafifletebilirsiniz. Verimli ders çalışmak için, çalışma ortamınızı düzenleyin. Zihninizin dağılmasına neden olan etkenleri yok edin. Öğrenmenin ön şartlarından olan uyanıklık, dikkatli olmak, motivasyonu sağlamaktır. Sürece aktif katılımda bulunup, yaptığınız çalışmalara ilişkin geribildirimler almaya çalışın. Etkin okuma, etkin dinleme ve zamanı etkili kullanma verimli ders çalışmak için önemli faktörlerdir.
Sınav kaygısı: Sınav için olumlu düşünün. Sınavlarda başarılı olmanızın sizin tek ve son amacınız ve seçeneğiniz olmadığını kendinize kabul ettirin. Gerçek olan da budur. Sınavdan önce zihninizde geçmişteki başarısızlıklarınızı değil, başarılarınızı vurgulayın. Kendinize, kendi değerinizin altında değer biçmeyin. “Ben aptalım, hiçbir şey beceremem” diye düşünmeyin. Sınavda size yardımcı olmayacak düşünce biçimlerinden uzak durun. Daha önceki başarısızlıklarınızda başarısız olma sebeplerini araştırın ve onların telafi edilmesine çalışın. Bir başka deyişle aynı sebeplerin yeni bir başarısızlığa yol açmasına izin vermeyin. Sınav bir ölüm kalım meselesi, kişiliğin değerlendirilmesi değil, bilgilerin değerlendirilmesidir. Bu nedenle sınav başarısı ile kişilik değerini eş görmeyin (Baltaş, 2006).
Stres: Sınav birçok Öğrencide psikolojik baskı yaratan bir olaydır. Sınav dönemi öncesinde ve sınav döneminde öğrenci, ister istemez daha çok efor sarf etmek zorunda kalır. Çalışma gecelere taşar. Uykusuzluk, bedeni ve ruhu zayıf düşürür. Sınavın nasıl geçeceğine ilişkin endişe sinirleri gerer. Bu durum, sınav başarısını olumsuz etkiler. Çünkü sınav, bilgi ve yetenek kadar kafa dinçliği ve psikolojik dayanıklılık gerektirir (Özakpınar, 2002).
Sağlıklı beslenme: Sınav dönemi için önerilebilecek özel bir beslenme yöntemi yoktur. Bu dönemde bir zayıflama rejimine girmemeniz bütün uzmanların ortak görüşüdür. Sınava hazırlık süresince et ve şeker yiyerek zihnin daha iyi çalışmasına katkıda bulunmak mümkün değildir. Önemli olan çeşitli besinlerden yiyerek dengeli bir beslenmeyi sürdürmektir. Aynı şekilde sınav sabahında normal bir kahvaltı yapmak ve uzun sürecek sınavlar için kan şekerinin düşmesi halinde ağza atılacak bir küçük bisküvi bulundurmak yararlıdır (Baltaş, 2006).
Düzenli uyku: Uyku alışkanlığınızı bilmeniz büyük önem taşır. Ortalama uyku süresi 11 yaşındakiler için 9,5 saat, 17 yaşındakiler için 8–8,5 saattir. Uykunun 1. yarısı bedensel, 2. yarısı ruhsal dinlenme açısından önem taşır. Bu sebeple sadece bir gecelik 3–5 saatlik kısa bir uykunun zihinsel faaliyet üzerinde olumsuz etkileri yoktur. Ancak uykusuzlukların arka arkaya birkaç gece devam etmesi, akıl yürütme, öğrenme, dikkat gibi yüksek beyin faaliyetlerini olumsuz yönde etkiler.
Hiç uyumadan sınava girmek ise yapılabilecek en büyük hatadır. Bedensel dinlenmeye imkân veren en az 3 saatlik bir uykunun değeri hiçbir şeyle ölçülemez (Baltaş, 2006).
Çevresel etkenler: Sınav başarısını etkileyen etmenler içinde ses, başka insanların varlığı, radyo, TV, gazete, dergi, güneş ışığı, odanın ısısı, havası, oturulan yerin çok rahat ya da çok rahatsız edici olması başarıyı etkileyebilir (Baltaş, 2006).
Motivasyon: Çalışmaya başlamak ve sürdürmek konusunda temel faktörlerden bir tanesi kişinin hayatı ile ilgili sorumluluk ve kararları almak konusundaki istekliliğidir. Eğer hayatınızla ilgili sorumluluğu dış dünya ve olaylara bırakırsanız, çalışmanızı ve başarınızı her zaman engelleyecek birçok sebebiniz olacaktır. Bir gün anneniz veya babanız duymak istemediğiniz bir söz söylemiş olduğu için çalışmak istemeyeceksiniz, bir başka gün öğretmeninizle aranızda istenmeyen bir diyalog olduğu için çalışmaya isteksiz olacaksınız, bir başka gün canınız sıkkın olduğu için, bir diğer gün hava içinizi kararttığı için, bir başka gün arkadaşlar size bir yere gitmeyi önerdiği için vb. Bu listeyi her gün için birden çok sebeple doldurmak mümkündür. Eğer hayatınızla ilgili sorumluluğun bütünüyle size ait olduğunu kabul ederseniz, o takdirde yukarda sıralanan sebeplerden hiç biri sizin motivasyonunuzu düşüremez (Baltaş, 2006).
Sınav Taktikleri: Sınava başlamadan önce, 10–15 saniye soruları gözden geçirin. Gözden geçirme işlemi sırasında, anahtar noktaları hatırlamanız, istediğiniz sorudan başlamanıza yardımcı olacaktır. Hızlı karar vermek ya da yavaş cevap vermek puan kaybına neden olabilir. Bir soru üzerinde belirli bir süre geçtiği halde çözüme ulaşamazsanız, soruyu bırakın. Herhangi bir soru üzerinde zaman harcamak gerektiği ve karışık gözüktüğü için, soruyu atlamayın. Eğer üzerinde zaman harcanması gerektiğini düşündüğünüz her soruyu atlarsanız, kısa bir süre sonra çok az soruyu cevaplandırmış olabilirsiniz. Yanınızda bir saat bulundurun ve sınav süresine göre kendinizi ayarlayın. Zamanı bilinçli ve planlı bir şekilde kullanırsanız, başarınızı yükseltebilirsiniz. Zihninizin dağılmasını önleyin, yorulduğunuzu hissettiğiniz an ara verin. Geçen zamanla ilgilenmeyin.
Çoktan seçmeli sınavlarda, sorulan soruya cevap olamayacak seçenekleri eleyin. Tahmin etmeniz gerekirse hızlı tahminde bulunun ve fikrinizi değiştirmeyin. Çoktan seçmeli sınavlarda cevap kâğıdına cevapları bütünüyle doldurarak, uygun boşlukları taşırmadan ve koyu olarak işaretleyin. Cevap kâğıdında yanlış değerlendirmeye neden olacak her türlü işaretten kaçının. Sınavlarda, bazen çok güç sorular olabilir. Bütün soruları doğru cevaplama beklentisi içinde olmayın (Baltaş, 2006).


4. SINIF – 4.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: NASIL ÖĞRENİYORUM?
Sınıf: 4. sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı
Kazanım: Kendi öğrenme stilini fark eder. ( Kazanım Numarası -23-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–20
Hazırlayanlar: Serdar ERKAN
Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğretmen Form–20’yi okur ve “bunlardan hangisinin size uygun olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?” sorusu ile grup etkileşimi başlatılır.
2. Gönüllü öğrenciler cevaplarını sınıfla paylaşır.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Bu öğrenme stilleri hakkında daha önceden bilginiz var mıydı?
Ĝ Kendi öğrenme stilinize uygun çalışıyor musunuz? Neden?
Ĝ Kendi öğrenme stilimize uygun çalışırsak neler olur?
4. Kendi öğrenme stilini fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:


FORM–20
ÖĞRENME STİLLERİ
Aşağıda 3 tür öğrenme stiline sahip insanlarda genellikle rastlanan özellikler bazı özellikler belirtilmektedir. Bunlardan hangisinin size uygun olduğunu düşünüyorsunuz?

GÖRSEL Görseller, özel hayatlarında düzenli ve titiz olabilirler. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olabilirler. Dağınık bir masada çalışamayabilir, önce masayı kendilerine göre düzenleyebilir, daha sonra çalışmaya başlayabilirler. Kalem, silgi, kalemtıraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yerler belirleyebilirler. Bu araç gereçleri hep bu yerlerde tutabilirler. Çantaları, dolapları her zaman düzenli olabilir. Yazmayı sevmeseler bile defterlerini düzenli ve itinalı kullanabilirler. Defterlerinin köşeleri kıvrılmaz, kıvrılsa da ataç kullanabilirler. Düz anlatım dediğimiz (okullarda öğretmenin ya da bir öğrencinin ders anlatması) öğretim yönteminden yeterince yararlanamayabilirler. Tam olarak anlamaları için dersin mutlaka görsel malzemeler ile desteklenmesi gerekebilir. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlarla kolay öğrenebilir ve bu araçlarla öğrendiklerini kolay hatırlayabilirler. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışabilirler (Boydak, 2006).

İŞİTSEL İşitseller küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşabilirler. Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı sevebilirler. Ahenkli ve güzel konuşabilirler. Yabancı dil öğreniminde (konuşma ve dinleme becerilerinde) başarılı olabilirler. İlköğretim bir ve ikinci sınıflarda kendi kendilerine konuşmaları nedeni ile öğretmeni dinlemeyebilirler. Bu özellikleri nedeni ile işittiklerini daha iyi anlama özelliklerine rağmen bu şanslarını kaybedebilirler. Gözle okuma esnasında hiç bir şey anlamayabilirler. Bu nedenle en azından kendi kulağının duyabileceği bir sesle okumalarına izin verilebilir. İşittiklerini daha iyi anlayabilirler. Daha çok konuşarak ve tartışarak öğrenebilirler. Bilgi alırken dinlemeyi okumaya tercih edebilirler. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlayabilirler. Grupla ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenebilirler. Hatırlamak istediklerini birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlamaya çalışabilirler (Boydak, 2006).

KİNESTETİK/DOKUNSAL Dokunsallar oldukça hareketli olur, sınıfta yerlerinde duramayabilirler. Sürekli hareket halinde olabilirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak, kapıyı örtmek, tebeşir getirmek hep onların görevi olsun isteyebilirler. Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa, derste ne olup bittiğini de anlamaz hale gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlerle yönlendirilmezse genelde sınıfta problem çıkabilir. Tahta, tebeşir, ders anlatımı, ders işleme sisteminden en az yararlananlar onlar olabilir. Dersin anlatılması veya görsel malzemeleri ile zenginleştirilmesi, kinestetik-dokunsal öğrencinin öğrenmesine beklenen ölçüde katkı sağlamayabilir. O nedenle sınıflarımızda ideal ders araçları olarak kabul edilen şema, harita, fotoğraf gibi görsel araçlar kinestetik öğrenci için daha az değer taşıyabilir. Çünkü ne kadar renkli ve canlı olursa olsun görsel materyaller onların öğrenmesini beklenen ölçüde kolaylaştırmayabilir, anlatımdan da yararlanamayabilirler. Öğrenebilmeleri için ellerini kullanacakları, yaparak, yaşayarak öğrenme dediğimiz öğrenme tekniklerinin uygulanması gerekebilir. Sınıf yerine okul bahçesi veya laboratuarda dokunarak, ellerini kullanarak, olayların içinde yaşayarak çok daha iyi öğrenebilirler (Boydak, 2006).


4. SINIF – 5.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: ARAŞTIRIR-ÖĞRENİRİM
Sınıf: 4. sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı
Kazanım: İhtiyaç duyduğu bilgileri çeşitli kaynaklardan toplar. (Kazanım Numarası -24-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Senaryolar
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğretmen aşağıdaki senaryoları öğrencilere okur ve aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlar. (Öğretmen sınıfın ihtiyacına göre bu senaryoları değiştirebilir.)
Senaryo 1
Cüneyt, Matematik dersini sevmesine rağmen başarısızdır. Matematik dersinde başarılı olabilmek için verimli ders çalışma yöntemlerini bilmemektedir.
Ĝ Cüneyt, nerelerden bilgi alabilir?
Senaryo 2
Hakan, ailesi ile birlikte tatile çıkacaktır. Gidecekleri yer hakkında yeterli bilgiye sahip değildir.
Ĝ Hakan nerelerden bilgi alabilir?
Senaryo 3
Hayrettin’in ailesi eve bilgisayar almıştır. Hayrettin bilgisayarı kullanabilmek için gerekli bilgilere sahip değildir.
Ĝ Hayrettin, nerelerden bilgi alabilir?
Senaryo 4
Raşit, basketbol oynamayı çok sever. Boş zamanlarında bir spor kulübünde basketbol oynamak istemektedir. Fakat hangi spor kulübüne gidebileceği hakkında bilgi sahibi değildir.
Ĝ Raşit, nerelerden bilgi alabilir?
Senaryo 5
Umut, hayvanları çok sevmekte ve ileride veteriner olmak istemektedir. Fakat bu meslek hakkında yeterli bilgiye sahip değildir.
Ĝ Umut, nerelerden bilgi alabilir?
Ĝ Sizinde bu durumlara benzer yaşantılarınız oldu mu?
Ĝ İhtiyaç duyduğunuz bu bilgileri nerelerden ya da kimlerden aldınız?
Ĝ İhtiyaç duyduğunuz bu bilgileri çeşitli kaynaklardan toplarken zorlandınız mı?
Ĝ En çok hangi konularda bilgi toplama ihtiyacı duyuyorsunuz?
Ĝ En çok bilgi topladığınız yer ya da kişiler kimler?
2. İhtiyaç duyduğu bilgileri çeşitli kaynaklardan toplamanın önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:


4. SINIF – 6.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: AHMET’İN DİŞ FIRÇASI
Sınıf: 4. sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Öfkenin kontrol edilebilir bir duygu olduğunu fark eder. (Kazanım Numarası -104-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–21
Hazırlayanlar: Ergül SIRKINTI - Rehber Öğretmen
*Bu etkinlik özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni veya RAM’lardan gelecek uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun sağlanamadığı ya da kalabalık okullarda rehber öğretmenin yetişemediği durumlarda bu etkinlikler yerine öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, okulun özellikleri göz önünde bulundurularak sınıf rehber öğretmeni tarafından farklı etkinlikler yapılabilir ya da diğer etkinliklere daha geniş yer verilebilir.
Süreç:
1. Öğretmen Form-21’i okur.
2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlatılır.
Ĝ Ahmet niçin çok öfkeliydi?
Ĝ Bireyler aynı olaylara farklı tepkiler verebilmektedirler. Ahmet’in yaşadığını siz yaşasaydınız öfkelenir miydiniz?
Ĝ Ayşe Ahmet’e öfkesini kontrol edebilmesi için hangi egzersizleri yaptırdı?
Ĝ Ayşe bu egzersizleri kimden öğrenmişti?
Ĝ Öfkesi geçtikten sonra Ahmet neler hissetti?
Ĝ Ahmet öfkesini kontrol edemeseydi neler olabilirdi?
Ĝ Öfke kontrol edilebilir bir duygudur. Öfkelendiğinizde öfkenizi kontrol edebiliyor musunuz? Nasıl?
3. Öfkenin kontrol edilebilir bir duygu olduğu vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Not: 6. sınıfta, gevşeme ve nefes egzersizlerine ilişkin bilgi verilmiştir. Öğretmen gerekli gördüğü takdirde bu bilgiden faydalanabilir.
Değerlendirme:


FORM–21
AHMET’İN DİŞ FIRÇASI
Ahmet o gün okula çok öfkeli gelmişti. Sıra arkadaşı Ayşe Ahmet’e günaydın bile diyememişti. Çünkü Ahmet çok sinirliydi. Ahmet dersi iyi dinlemiyor, sürekli “pöfff” diye sesler çıkartıyordu.
Ayşe, Ahmet’in bu durumuna çok üzülmüştü. Teneffüste Ahmet’in yanına yaklaşarak, niçin bu kadar öfkeli olduğunu sordu.
AHMET: Niçin olacak, kardeşim yüzünden, diye cevap verdi.
AYŞE: Ne oldu ki? Diye sordu.
AHMET: Daha ne olsun, sabah diş fırçamı kullanmış.
Ayşe gülmemek için kendini zor tuttu. Ahmet’in kardeşi Ömer henüz 1. sınıfa giden küçücük bir çocuktu.
AYŞE: Neyse olan olmuş, öfke kontrol edilebilir bir duygudur. Rahatlaman için rehber öğretmenimizden öğrendiğim alıştırmaları yapar mısın?
AHMET: Neymiş o?
AYŞE: Şimdi:
Derin derin nefes al,
Bu sırada güzel bir manzarayı zihninde hayal et.
Derin derin nefes alıp verdiğinde göğsün değil karnın şişmelidir.
Bu sırada kendine “sakin ol” diyerek telkinde bulunabilirsin.
Ahmet, Ayşe’nin gösterdiği alıştırmalar ile biraz rahatlamış öfkesi geçmeye başlamıştı.
AHMET: Öfkelenince başka ne tür alıştırmalar yapılmalı diye sordu.
AYŞE: Mizah!
AHMET: Nasıl yani?
AYŞE: Sevdiğimiz bir fıkra ya da gülmemizi sağlayacak bir filmi hatırlayıp, öfkemizi yok edebiliriz. Ayrıca, çevremizi değiştirmek öfkemizi yatıştırabilir. Şöyle ki; Bazen sinirlenip öfkelenmemize yol açan şeylerin yakın çevremizde olduğunu fark ederiz. Buradan biraz uzaklaşmak rahatlamamızı sağlayabilir. İçeri zili çalmıştı. Ahmet’le Ayşe sınıfa doğru yürürken, onları gören küçük Ömer koşarak yanlarına geldi. Bir türlü açmayı beceremediği kalemini ağabeyine uzatarak açmasını söyledi. Kalemi özenle açan Ahmet, kardeşine beslenme saatinden sonra dişlerini fırçalamayı unutmamasını öğütledikten sonra, kardeşinin başını okşayarak, sınıfına gönderdi.
Ahmet, afacan Ömer’e basit bir neden dolayı niçin bu kadar öfkelendiğinin şaşkınlığı içerisinde sınıfına girdi.
Ergül SIRKINTI


4.SINIF 7.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: ÖFKEM
Sınıf: 4.sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Öfkesini uygun yollarla ifade eder. (Kazanım Numarası -105-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–22
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
*Bu etkinlik özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni veya RAM’lardan gelecek uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun sağlanamadığı ya da kalabalık okullarda rehber öğretmenin yetişemediği durumlarda bu etkinlikler yerine öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, okulun özellikleri göz önünde bulundurularak sınıf rehber öğretmeni tarafından farklı etkinlikler yapılabilir ya da diğer etkinliklere daha geniş yer verilebilir.
*Öfkesini uygun yolla ifade etmede yoğun sorun yaşayan öğrenci için okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yapılarak öğrenciye destek hizmeti sağlanmalıdır.
Süreç:
1. Öğrenciler 6 kişilik gruplara ayrılır.
2. Öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılır.
“Öfke temel bir duygudur. Her insan zaman zaman öfkelenebilir. Öfke ne iyi ne de kötü bir duygudur. Mutluluk, üzüntü gibi insanda var olan bir duygudur. İnsanlar incindiklerinde, hakları ihlal edildiğinde, işler yolunda gitmediğinde öfkelenebilirler. Öfke uygun olan ya da olmayan çeşitli biçimlerde gösterilebilirler. Uygun olmayan biçimlerde gösterildiğinde çevreye, eşyalara ya da başka insanlara zarar verilebilir. Şimdi sizlere dağıtacağım formdaki durumları okumanızı ve bu durumlara verebileceğiniz uygun tepkileri yazmanızı istiyorum.”
3. Her gruba Form–22 verilir ve doldurmaları istenir.
4. Her grup cevaplarını sınıfla paylaşır ve cevapların uygun olup olmadığı konusunda konuşulur.
5. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Form–22 de verilen durumlara benzer yaşantılarınız oldu mu? Olduysa ne yaptınız?
Ĝ Öfkeyi uygun olmayan yollarla ifade edersek neler olur?
Ĝ Öfkeyi uygun yollarla ifade edersek ne olur?
6. Öfkesini uygun yollarla ifade etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:FORM-22

Arkadaşınız izin almadan defterinizi aldı götürdü ve uzun süre defterinizi aradınız. Sonunda defterinizin arkadaşınızda olduğunu öğrendiniz ve çok öfkelendiniz:
Öfkenizi uygun yolla nasıl ifade edersiniz, davranışınız ne olur?
............................................................................................................
Koridorda yürürken koşan bir arkadaşınız geldi ve size çarptı. Elinizdekiler yere saçıldı ve öfkelendiniz:
Öfkenizi uygun yolla nasıl ifade edersiniz, davranışınız ne olur?
...........................................................................................................
Okul kantininde sırada beklerken iki kişi geldi ve bir şey söylemeden sizin önünüze geçtiler. Siz bu durum karşısında öfkelendiniz:
Öfkenizi uygun yolla nasıl ifade edersiniz, davranışınız ne olur?
...........................................................................................................

Geç bir saatte dışarı çıkıp arkadaşınızla oynamak istediniz. Anneniz izin vermedi. Bu duruma öfkelendiniz:
Öfkenizi uygun yolla nasıl ifade edersiniz, davranışınız ne olur?
...........................................................................................................

Ders çalışırken kardeşiniz geldi ve ödevinizin üzerini çizdi. Bu duruma öfkelendiniz:
Öfkenizi uygun yolla nasıl ifade edersiniz, davranışınız ne olur?
...........................................................................................................


4. SINIF – 8.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: BAŞEDEBİLİRİM…
Sınıf: 4. sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Zorbalıkla karşılaştığında baş etme yollarını kullanır. (Kazanım Numarası 102)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–23
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
*Bu etkinlik özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni veya RAM’lardan gelecek uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun sağlanamadığı ya da kalabalık okullarda rehber öğretmenin yetişemediği durumlarda bu etkinlikler yerine öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, okulun özellikleri göz önünde bulundurularak sınıf rehber öğretmeni tarafından farklı etkinlikler yapılabilir ya da diğer etkinliklere daha geniş yer verilebilir.
Süreç:
1. Öğrencilere Form–23 dağıtılır ve doldurmaları istenir.
2. Gönüllü öğrencilerden cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Formda belirtilmeyen başka ne tür zorbalık davranışları olabilir?
Ĝ Zorbaca davranışlarla karşılaştığınız oldu mu? Neler yaptınız?
Ĝ Zorbalıkla karşılaşan kişi neler yapabilir?
4. Zorbalıkla karşılaştığında baş etmenin önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:


FORM–23
ZORBA DAVRANIŞI NELER YAPABİLİRİM?
Başka birinden eziyet görmekBaşka birinin bana sataşmasıBaşkasının bana isim takarak, alay etmesiBaşka birinin eşyamı zorla almasıBaşka birinin canımı acıtması, beni itip, kakması, vurması, tekmelemesi


4. SINIF – 9.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: SORUMLULUKLARIM
Sınıf: 4. sınıf
Yeterlik Alanı: Okula ve Çevreye Uyum
Kazanım: Sorumluluklarını yerine getirir. (Kazanım Numarası 9)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–24
Hazırlayanlar: *(Erkan, 2005)’ ten uyarlanmıştır.
Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Form–24 dağıtılır ve doldurmaları istenir.
2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlatılır.
Ĝ Belirtilen alanlara ilişkin yazdığınız sorumluluklarınız nelerdir?
Ĝ Belirtilen alanlara ilişkin yazdığınız sorumluluklarınızı yerine getiriyor musunuz?
Ĝ Sorumluluklarınız arasında yerine getirmedikleriniz var mı? Hangileri? Niçin?
Ĝ Sorumluluklarınızı yerine getirmediğiniz de ne gibi sonuçlarla karşılaşıyorsunuz?
Ĝ Sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizde neler olur?
3. Sorumluluklarını yerine getirmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:


FORM–24
SORUMLULUKLARIM

Hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır. Sorumluluklarınızdan beş tanesini ilgili bölümlere yazınız.
ÖĞRENCİ OLARAK SORUMLULUKLARIM
1
2
3
4
5
ÇOCUK OLARAK SORUMLULUKLARIM
1
2
3
4
5
ARKADAŞ OLARAK SORUMLULUKLARIM
1
2
3
4
5
KARDEŞ OLARAK SORUMLULUKLARIM
1
2
3
4
5
VATANDAŞ OLARAK SORUMLULUKLARIM
1
2
3
4
 


4. SINIF – 10.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: DIŞLANIRSAM BAŞEDEBİLİRİM
Sınıf: 4. sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Arkadaşları tarafından dışlandığında baş etme yollarını kullanır. (Kazanım Numarası 103)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–25
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğretmen, öğrencilere ne tür dışlanma davranışları ile karşılaştıklarını ya da karşılaşabileceklerini sorar ve cevaplar tahtaya yazılır.
2. Tahtaya yazılan dışlanma davranışı örneklerinden birini gönüllü öğrenciler canlandırır. (Zaman yeterli olursa, birden fazla dışlanma davranışı örneği canlandırılabilir.)
3. Öğretmen, dışlanma anında oyunu durdurur ve öğrencilere bu durumla nasıl baş edebileceklerini sorar.
4. Canlandırma bittikten sonra öğretmen Form-25’i okur.
5. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Sizin arkadaşlarınızı dışladığınız anlar oldu mu? Nasıl tepkiler aldınız?
Ĝ Arkadaşlarınız tarafından dışlandığınız anlar oldu mu? Nasıl baş ettiniz?
6. Arkadaşları tarafından dışlandığında baş etme yollarını kullanmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:


FORM–25
AKRAN REDDİ
Akranları tarafından dışlanan çocuklar aşağıdaki bazı baş etme becerilerini kullanabilirler.
İŞBİRLİĞİ YAP
Oyunları ya da eşyaları paylaş
Oyun ile ilgili sorun varsa öneri yap
Kurallar hakkında anlaşmazlık varsa alternatifler sun

KATILIM
Katıl
Başlat
Oyuna ya da etkinliğe dikkatini ver

İLETİŞİM KUR
Diğer insanlarla konuş
Kendin ya da oyun hakkında bir şeyler söyle
Diğer insanlar ya da oyun hakkında soru sor
Diğer insanlar konuşurken dinle
Nasıl yaptıklarını görmek için diğer insanlara bak

DESTEK OL- ONAYLA
Diğer insanlara dikkat et
Hoş bir şeyler söyle
Arada bir gülümse
Yardım ya da öneri teklif et

KAYBETSEN BİLE İYİ BİR SPORCU OL
Kazananları kutla
Diğer öğrencilerin becerilerini öv
El salla ve güzel bir oyundu de
Oyun hakkında güzel bir şeyler söyle
Kendin hakkında eğlenceli bir şeyler söyle

İYİ BİR GRUP ÜYESİ OL
Grup arkadaşları ile arkadaşça ve eğlenceli ol
Tüm oyun boyunca kal
Takımının yaptıklarına dikkat et
Grubundaki herkesi alkışla

SOĞUKKANLILIĞINI KORU
Gülümse
Şaka yap
Sesini sakin ve sessiz tut
Sakince ayrıl (Blacher, 2004).


4. SINIF – 11.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: BAŞARILARIM
Sınıf: 4. sınıf
Yeterlik Alanı: Kendini Kabul
Kazanım: Başarılı olduğu etkinlikleri açıklar. (Kazanım Numarası 69)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğrencilere başarılı oldukları etkinliklerin neler olduğu sorulur ve verilen cevaplar tahtada listelenir.
ÖRNEK:
Şarkı söylemek, voleybol oynamak, resim yapmak, rol yapmak, el işi, bahçe işleri, tamirat işleri, güzel konuşma vb.
2. Öğrencilerden başarılı oldukları bu etkinlikleri canlandırmaları istenir.
ÖRNEK:
Şarkı söyler, tahtada resim yapar, güzel şiir okur vb.
Öğrenciler tamirat işi, el işi, bahçe işlerinde başarılı olduğunu düşünüyorsa bir hafta sonra yaptığı bir çalışmayı sınıfa getirip gösterebilir.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Başarılı olduğunuzu şimdi fark ettiğiniz bir etkinlik oldu mu? Nedir?
Ĝ Başarılı olduğunuz etkinliği geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz?
Ĝ Başarılı olduğunuz etkinliklerle ilgili bir meslek sahibi olmayı düşünür müsünüz?
4. Başarılı olduğu etkinliklerin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:


4. SINIF – 12.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: SEÇMEK VE SEÇİLMEK
Sınıf: 4. sınıf
Yeterlik Alanı: Okula ve Çevreye Uyum
Kazanım: Okuldaki seçim süreçlerine katılır. (Kazanım Numarası 10)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
*Öğrencilerin okulda yapılan öğrenci meclisi seçim sürecine demokratik tutumlar sergileyerek katılmaları amaçlanmaktadır. Etkinlik okuldaki seçim sürecinden önce yapılmalıdır.
Süreç:
Bir hafta önce, sınıftaki gönüllü öğrencilerden gruplar kurmaları istenir. (“Çevreyi Koruyanlar Grubu”, “Satranç Sevenler Gurubu” vb.)
Bir hafta süresince kurulan grupların liderleri ve taraftarları sınıf içinde seçim propagandası yapar.
1. Seçim sandığı ve oy pusulaları hazırlanır.
2. Sınıfta seçim atmosferi sağlanır, seçim yapılır.
3. Kazanan grupların üyeleri sınıf meclisini oluşturur.
4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Seçim sürecinde neler yaşadınız?
Ĝ Kulüp üyelerini hangi özelliklerinden etkilenerek seçtiniz?
Ĝ Oy kullanmayan öğrenci var mı? Varsa neden kullanmadı?
Ĝ Seçmek ve seçilmek neden önemlidir?
5. Öğretmen, sınıfta yapılan grup seçiminin, okulda yapılan seçimlere örnek olduğunu vurgulayarak, okulda yapılan seçimlerin neler olduğunu öğrencilere sorar.
6. Öğrencilerin verdikleri cevaplar tahtaya yazılır.(sınıf başkanlığı seçimi, öğrenci temsilciliği seçimi, öğrenci kulüpleri seçimi, okul başkanlığı seçimi vb.)
7. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Okuldaki seçim süreçlerine istekli olarak katılıyor musunuz? Neden?
Ĝ Okulda ki seçim süreçlerine katılmak neden önemlidir?
8. Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.
9. Okuldaki seçim süreçlerine katılmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:


4. SINIF – 13.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: BİR ELİN NESİ VAR, İKİ ELİN SESİ VAR
Sınıf: 4. sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı
Kazanım: Grupla çalışmanın avantajlarını açıklar. (Kazanım Numarası 25)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğretmen “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” atasözünü tahtaya yazar ve öğrencilere bu atasözünün kendileri için ne ifade ettiğini sorar.
2. Öğretmen, öğrencilerden bu atasözü ile ilgili daha önce yaşadıkları birer yaşantılarını yazmalarını ister.
3. Gönüllü öğrenciler yazdıklarını sınıfla paylaşır.
4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Grupla çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? Neden?
Ĝ Grupla çalışmanın avantajları nelerdir? Neden?
5. Grupla çalışmanın avantajları vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:


4. SINIF – 14.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: EKMEK PARASI
Sınıf: 4. sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsek ve Mesleki Gelişim
Kazanım: Yerel çevresinde bulunan işlerden örnekler verir. (Kazanım Numarası 180)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
Öğrenciler 4-5’erli gruplara ayrılır. 1 Hafta önceden yerel çevrelerinde bulunan işler hakkında bilgi toplamaları istenir.
Öğrenciler yerel çevrede yapılan işler hakkında bilgi toplarken aşağıdakilere benzer sorulara cevap arayabilirler.
ü Yerel çevrede bulunan işler ne zamandır yapılmakta?
ü Yerel çevrede yapılan bu işleri kimler yapmakta?
ü Yerel çevrede yapılan bu işler nasıl bir ortamda yapılmakta?
ü Yerel çevrede yapılan bu işlerin geliri nasıl?
ü Yerel çevrede yapılan bu işlerin çalışma koşulları nasıl?
1. Öğrenciler yerel çevrede bulunan işlerle ilgili topladıkları bilgileri sınıfta anlatırlar.
2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Ailenizde bu işleri yapanlar var mı?
Ĝ Sizde ilerde bu işlerle uğraşmayı düşünüyor musunuz? Neden?
Ĝ Başka bildiğiniz yerel çevrelerde yapılan işler var mı? Neler?
Ĝ Yerel çevrelerde yapılan işlerin ülke ekonomisine katkısı nedir?
3. Yerel çevrede bulunan işleri tanımanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:


4. SINIF – 15.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: İYİ Kİ BENİM ARKADAŞIMSIN!
Sınıf: 4. sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Arkadaşlığın önemini ifade eder. (Kazanım Numarası 106)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Renkli kurdeleler
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
Öğrencilerden (bir hafta / bir gün önce) sınıfa fiyonk şeklinde bağlanmış 2 adet renkli kurdele getirmeleri istenir. ( Kurdele yerine çiçek, yıldız vb. kullanılabilir.)
1. Öğretmen öğrencilere “arkadaşlık neden önemlidir?” sorusunu sorar ve öğrencilerin verdiği cevaplara göre arkadaşlıkta olması gereken olumlu kavramları tahtaya yazar. ( destek olmak, güven, sır saklamak, emin olmak, samimiyet, vefa, dürüstlük, nezaket, sevgi vb.)
2. Tahtaya yazılan kavramlardan yola çıkarak gönüllü öğrenciler arkadaşlarına hazırladıkları kurdelelerden birini takarak duygularını ifade ederler.
ÖRNEK: İyi ki benim arkadaşımsın çünkü bana destek oluyorsun
İyi ki benim arkadaşımsın çünkü sırlarımı saklıyorsun.
İyi ki benim arkadaşımsın çünkü…………………………
3. Öğrenciler hazırladıkları son kurdeleyi duygularını ifade ederek kendilerine takarlar.
ÖRNEK: Ben arkadaşıma dürüst davranıyorum. Çok güvenilir bir arkadaşlığımız var.
Ben arkadaşımı seviyorum. Bana ihtiyacı olduğunda yanındayım.
4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Arkadaşlık neden önemlidir?
Ĝ Dünyada arkadaşlık olmasaydı sizce neler olurdu?
5. Arkadaşlığın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

ZİYARETÇİ SAYACI

Çevrimiçi: ziyaretçi

Bugün: 11 ziyaretçi

Toplam: 1953497 ziyaretçi

IP Adresiniz: 54.211.135.32

ZİYARETÇİ DEFTERİ

KRONOLOJİK TARİH

» Dünya Tarihi Kronolojisi

» Türk Tarihi Kronolojisi

» Selçuklu Tarihi Kronolojisi

» Osmanlı Tarihi Kronolojisi

» İnkılap Tarihi Kronolojisi

» Bilim Tarihi Kronolojisi

» İslam Tarihi Kronolojisi

» Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

» Avrupa Birliği Kronolojisi

» Sanat Tarihi Kronolojisi

İLKLER TARİHİ

» Türkiye'de İlkler

» İlk Buluşlar

» Dünyada İlkler Tarihi

» İlk Müslüman Türk Devletleri

» İlk Türk Devletleri

» Türk Edebiyatında İlkler

» Dünya Edebiyatında İlkler

» Türk Sinemasında İlkler

» Türk Sporunda İlkler

» Türk Tarihinde İlkler

ÜLKELER

» Ülkeler Hakkında Bilgiler

» Ülkeler Neleri İle Ünlü

» Az Bilinen Ülkeler

» Ülkeler ve Başkentleri

» Ülkelerin Para Birimleri

» Ülkelerin Tatil Günleri

» Ülkelerin İlginç Yasakları

» Ülkelerin Evlilik Gelenekleri

TARİH

» Haçlı Seferleri

» Osmanlı Eserleri

» Selçuklu Eserleri

» İnönü Savaşları

» Birinci Dünya Savaşı

» İkinci Dünya Savaşı

» İstanbul'un Fethi

SPOR

» Futbol

» Basketbol

» Voleybol

» Tenis

» Masa Tenisi

» Atletizm

» Cirit

» Olimpiyat Oyunları

RESİM

» Resim Nedir

» Resim Teknikleri

» Ünlü Türk Ressamları

» Çağdaş Sanat Akımları

» Renklerin Dili

2010 - 2014 Eğitici Bilgi

| Ana Sayfa | İletişim | Banner Kodları | Ziyaretçi Defteri |

Ödev
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=