ÖĞRETMENLER İÇİN

» Karne Görüşleri

» Konuşma Metinleri

» Ders Kesim Raporları

» Proje Konuları

» Performans Görevi Konuları

» Dilbilgisi Konuları

» Matematiği Sevdirmenin Yolları

» Okuma Alışkanlığı Kazandırma

» Eğitici Oyunlar

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

» 1.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 2.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 3.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 4.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 5.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 6.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 7.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 8.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

BİLİM VE TEKNOLOJİ

» Türk Bilim İnsanları

» Bilim İnsanları ve Çalışmaları

» Bilim İnsanları ve Buluşları

» İcatlar ve Buluşlar Tarihi

» Buluşlar ve Hikayeleri

» Önemli İcatlar

» İcatlar ve Mucitleri

» Türk Mucitler ve İcatları

» Türklerin Yaptığı İcatlar

» 20.Yüzyılın İcatları

» Yüzyılın Buluşları

TÜRKÇE

» Türk Dilleri Ailesi

» Türkçenin Tarihi Gelişimi

» Şiir Bilgisi

» 100 Temel Eser Listesi

» Anlatım Biçimleri

» Kitap Özetleri

» Noktalama İşaretleri

» Yazım Kuralları

» Kompozisyonun Tanımı-Çeşitleri

» Kompozisyon Nasıl Yazılır

» Kompozisyon Konuları

» Kompozisyon Örnekleri

EDEBİYAT

» Edebiyat

» Pratik Edebiyat Bilgileri

» Türk Edebiyatının Dönemleri

» Türk Edebiyatında Roman

» Türk Romanı Kronolojisi

» Türk Edebiyatı Roman Özetleri

» Dünya Edebiyatı Roman Özetleri

DENEYLER

» Vücudumuzla İlgili Deneyler

» Bitkilerle İlgili Deneyler

» Biyoloji Deneyleri

» Diğer Deneyler

MÜZİK

» Müzik Nedir

» Müziğin Tarihçesi

» Genel Müzik Bilgisi

» Müzik Terimleri Sözlüğü

» Türk Müziği Çalgıları

» Türk Halk Müziği

» Türk Sanat Müziği

» Yurdumuzun Ünlü Müzisyenleri

EĞİTİCİ BİLGİ

Türk Edebiyatında İlkler

TÜRK EDEBİYATINDAKİ İLKLER

 • Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi 'Şair Evlenmesi'nde kullanmıştır.

 • Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa'nın yaptığı Telemak'tır.

 • Edebiyatımızda ilk roman,Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat'tır.

 • Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım'ın "Karabibik" adlı eseridir.

 • Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.

 • Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası'dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.

 • Edebiyatımızda ilk edebi roman,Namık Kemal'in "İntibah" adlı eseridir.

 • Edebiyatımızda ilk psikolojik roman,Eylül'dür(Mehmet Rauf)

 • Edebiyatımızda ilk tarihi roman,Namık Kemal'in "Cezmi" adlı eseridir.

 • Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye'dir.

 • Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır.(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)

 • İlk tiyatro Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.

 • Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan'ın Sahra adlı şiiridir.

 • Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseridir.

 • Edebiyatımızda çocuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi'nin Hayriye'si ve Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiye'sidir.

 • Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal'dir.

 • İlk çocuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)

 • Türk Edebiyatı'nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz'dir.

 • Aşık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıştır.

 • Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.

 • Türk Edebiyatı'nda iç monolog tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi'dir. ( A.Ağaoğlu)

 • Türk Edebiyatı'nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan'ın Müsameratname'dir.(1872)

 • Türk Edebiyatı'nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.

 • Türk Edebiyatı'nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay'dır. (Tutunamayanlar)

 • Türk Edebiyatı'nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.

 • Türk Edebiyatı'nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları'dır.

 • Türk masalları ilk defa yurt dışında 16.Lui döneminde Fransa'da yayınlanmıştır.

 • Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.

 • Divan Edebiyatı'nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip'dir.

 • İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu'dur.(1953)

 • Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske'dir.(1943)

 • Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati'dir.

 • Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler'dir.

 • Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır ,yalnız Ok şiiri hece vezni ile yazmıştır.

 • Kutatgu Bilik ilk Türk dünyası ansiklopedisidir.

 • İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı Köroğlu'dur.

 • Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske'dir.

 • Batılı tekniğe uygun ilk ilk roman Aşk-ı Memnu'dur.

 • Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber'dir. (A.Hamit Tarhan )

 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz'dır. (Y.Ziya Ortaç)

 • İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun'dur.(K.Çelebi)

 • İlk hatıra kitabı Babürname'dir.(Babürşah)

 • İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai'dir.

 • Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat'tır.(Z.Paşa)

 • Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye'dir.(Şinasi)

 • İlk mizah dergisi Diyojen'dir.(Teodor Kasap)

 • Edebiyatımızdaki ilk hikaye kitabı Letafet-i Rivayet'tir.(A.Mithat)

 • Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler'dir.(S.Sezai,ilk gerçekçi hikaye)

 • Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim'dir.

 • Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin'dir.

 • İlk siyasetname eseri Kutadgu Bilig'tir.

 • İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem'dir.

 • İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türk'tür.(K.Mahmut)

 • İlk sosyolog Ziya Gökalp'tır.

 • İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.

 • Ülkemizdeki ilk Müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale'dir.

 • Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah'tır.(Halit Ziya)

 • Türk Edebiyatı'ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç'tır.

 • İlk tezkiremiz Mecalis'ün Nefais'tir. ( A.Şir Nevai'dir)

 • İlk mizah gazetemiz Diyojen'dir. (N.Kemal)

 • İlk matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügati'dir.

 • Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi'dir.

 • İlk edebi topluluk Servet-i Fünun'dur.

 • İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre'dir.

 • Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin'dir.

 • Türkçenin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıştır.

 • Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul'dur.

 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul'dur.

 • Serbest müstezadı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret'tir.

 • Şiirde noktalama işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret'tir.

 • Divan Edebiyatı'nın Sebk-i Hindi tarzını ilk temsilcisi Naili'dir.

 • Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)

 • Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.

 • İlk Türkçe gazete 1831'de kurulan Takvim-i Vaka'dır.

 • İlk Türkçe özel gazete 1860'da kurulan Tercüman-ı Ahval'dır.

 • İlk Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Müslüman yazar Necip Mahfuz'dur. (Kayra)

 • Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızlar'ın Manas Destanı'dır.

 • En uzun ömürlü edebiyat dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi'dir.

 • Türkiye'de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügt Bulamadım'dır. ( M.Doğan)

 • Amerikan Kız Koleji'nde okuyan ilk Türk Halide Edip Adıvar'dır.

 • Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar'dır.

 • Milli Mücadele'de bulunan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.

 • Türkiye'de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar'dır.

 • Atatürk'e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.

 • Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.

ZİYARETÇİ SAYACI

Çevrimiçi: ziyaretçi

Bugün: 11 ziyaretçi

Toplam: 1953497 ziyaretçi

IP Adresiniz: 54.211.135.32

ZİYARETÇİ DEFTERİ

KRONOLOJİK TARİH

» Dünya Tarihi Kronolojisi

» Türk Tarihi Kronolojisi

» Selçuklu Tarihi Kronolojisi

» Osmanlı Tarihi Kronolojisi

» İnkılap Tarihi Kronolojisi

» Bilim Tarihi Kronolojisi

» İslam Tarihi Kronolojisi

» Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

» Avrupa Birliği Kronolojisi

» Sanat Tarihi Kronolojisi

İLKLER TARİHİ

» Türkiye'de İlkler

» İlk Buluşlar

» Dünyada İlkler Tarihi

» İlk Müslüman Türk Devletleri

» İlk Türk Devletleri

» Türk Edebiyatında İlkler

» Dünya Edebiyatında İlkler

» Türk Sinemasında İlkler

» Türk Sporunda İlkler

» Türk Tarihinde İlkler

ÜLKELER

» Ülkeler Hakkında Bilgiler

» Ülkeler Neleri İle Ünlü

» Az Bilinen Ülkeler

» Ülkeler ve Başkentleri

» Ülkelerin Para Birimleri

» Ülkelerin Tatil Günleri

» Ülkelerin İlginç Yasakları

» Ülkelerin Evlilik Gelenekleri

TARİH

» Haçlı Seferleri

» Osmanlı Eserleri

» Selçuklu Eserleri

» İnönü Savaşları

» Birinci Dünya Savaşı

» İkinci Dünya Savaşı

» İstanbul'un Fethi

SPOR

» Futbol

» Basketbol

» Voleybol

» Tenis

» Masa Tenisi

» Atletizm

» Cirit

» Olimpiyat Oyunları

RESİM

» Resim Nedir

» Resim Teknikleri

» Ünlü Türk Ressamları

» Çağdaş Sanat Akımları

» Renklerin Dili

2010 - 2014 Eğitici Bilgi

| Ana Sayfa | İletişim | Banner Kodları | Ziyaretçi Defteri |

Ödev
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=