ÖĞRETMENLER İÇİN

» Karne Görüşleri

» Konuşma Metinleri

» Ders Kesim Raporları

» Proje Konuları

» Performans Görevi Konuları

» Dilbilgisi Konuları

» Matematiği Sevdirmenin Yolları

» Okuma Alışkanlığı Kazandırma

» Eğitici Oyunlar

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

» 1.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 2.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 3.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 4.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 5.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 6.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 7.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 8.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

BİLİM VE TEKNOLOJİ

» Türk Bilim İnsanları

» Bilim İnsanları ve Çalışmaları

» Bilim İnsanları ve Buluşları

» İcatlar ve Buluşlar Tarihi

» Buluşlar ve Hikayeleri

» Önemli İcatlar

» İcatlar ve Mucitleri

» Türk Mucitler ve İcatları

» Türklerin Yaptığı İcatlar

» 20.Yüzyılın İcatları

» Yüzyılın Buluşları

TÜRKÇE

» Türk Dilleri Ailesi

» Türkçenin Tarihi Gelişimi

» Şiir Bilgisi

» 100 Temel Eser Listesi

» Anlatım Biçimleri

» Kitap Özetleri

» Noktalama İşaretleri

» Yazım Kuralları

» Kompozisyonun Tanımı-Çeşitleri

» Kompozisyon Nasıl Yazılır

» Kompozisyon Konuları

» Kompozisyon Örnekleri

EDEBİYAT

» Edebiyat

» Pratik Edebiyat Bilgileri

» Türk Edebiyatının Dönemleri

» Türk Edebiyatında Roman

» Türk Romanı Kronolojisi

» Türk Edebiyatı Roman Özetleri

» Dünya Edebiyatı Roman Özetleri

DENEYLER

» Vücudumuzla İlgili Deneyler

» Bitkilerle İlgili Deneyler

» Biyoloji Deneyleri

» Diğer Deneyler

MÜZİK

» Müzik Nedir

» Müziğin Tarihçesi

» Genel Müzik Bilgisi

» Müzik Terimleri Sözlüğü

» Türk Müziği Çalgıları

» Türk Halk Müziği

» Türk Sanat Müziği

» Yurdumuzun Ünlü Müzisyenleri

EĞİTİCİ BİLGİ

Türk Romanı Kronolojisi

TÜRK ROMANI KRONOLOJİSİ

1872 ŞEMSETTİN SAMİ: Taaşşuk-i Talat ve Fitnat
1873 AHMET MİTHAT: Yeniçeriler
1874 AHMET MİTHAT: Dünyaya İkinci Geliş
1875 AHMET MİTHAT: Hasan Mellah
1875 AHMET MİTHAT: Hüseyin Fellah
1875 AHMET MİTHAT: Karı Koca Masalı
1875 AHMET MİTHAT: Yeryüzünde Bir Melek
1876 AHMET MİTHAT: Felaatun Beyle Rakım Efendi
1876 AHMET MİTHAT: Pariste Bir Türk
1877 AHMET MİTHAT: Çengi
1877 AHMET MİTHAT: Kafkas
1878 AHMET MİTHAT: Süleyman Musli
1878 NAMIK KEMAL: İntibah
1880 NAMIK KEMAL: Cezmi
1881 AHMET MİTHAT: Belliyat-ı Müdhike
1881 AHMET MİTHAT: Henüz On Yedi Yaşında
1881 AHMET MİTHAT: Karnaval
1882 AHMET MİTHAT: Acaib-i Alem
1882 AHMET MİTHAT: Dürdane Hanım
1882 AHMET MİTHAT: Vah
1884 AHMET MİTHAT: Cellat
1884 AHMET MİTHAT: Esrar-ı Cinayet
1884 AHMET MİTHAT: Volter Yirmi Yaşında
1885 AHMET MİTHAT: Hayret
1888 AHMET MİTHAT: Arnavutlar Solyotlar
1888 AHMET MİTHAT: Demir Bey
1888 AHMET MİTHAT: Fenni Bir Roman
1888 AHMET MİTHAT: Haydut Montari
1888 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası
1888 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bir Muhtıranın Son Yaprakları
1889 AHMET MİTHAT: Gürcü Kızı
1889 AHMET MİTHAT: Nedamet mi Heyhat
1889 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Şık
1889 SAMİPAŞAZADE SEZAİ: Sergüzeşt
1890 AHMET MİTHAT: Gürcü Kızı
1890 AHMET MİTHAT: Müşahedat
1890 AHMET MİTHAT: Rikalde
1890 AHMET RASİM: Güzel Eleni
1890 MEHMET CELAL: Bir Kadının Hayatı
1890 MEHMET CELAL: Vicdan Azapları
1891 AHMET MİTHAT: Hayal ve Hakikat (Fatma Aliye ile birlikte)
1891 AHMET RASİM: İlk Sevgi
1891 FATMA ALİYE: Hayal ve Hakikat
1891 MEHMET MURAT: Turfanda mı Yoksa Turfa mı
1891 YALÇIN, Hüseyin Cahit: Nadide
1892 AHMET MİTHAT: Ahmet Metin ve Şirzat
1892 AHMET RASİM: Meşak-ı Hayat
1892 FATMA ALİYE: Muhadarat
1892 MEHMET CELAL: Küçük Gelin
1893 AHMET RASİM: Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi
1894 AHMET RASİM: Afife
1894 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bu muydu?
1894 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Heyhat
1894 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Ferdi ve Şürekası
1895 AHMET MİTHAT: Taaffüf
1895 VECİHİ: Mehcure
1895 VECİHİ: Mihr-i Dil
1896 AHMET MİTHAT: Gönüllü
1896 AHMET RASİM: Kitabe-i Gam
1896 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: İffet
1896 NABİZADE NAZIM: Zehra
1896 RECAİZADE MAHMUT EKREM: Araba Sevdası
1897 AHMET RASİM: Sevda-yı Sermedi
1897 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Mürebbiye
1897 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Mai ve Siyah
1898 AHMET MİTHAT: Altın Aşıkları
1898 AHMET MİTHAT: Mesail-i Muğlaka
1898 AHMET RASİM: Gam-ı Hicran
1898 ARSAL, Sadri Maksudi: Maişet (Kazan'da Yayınlandı.)
1898 FATMA ALİYE: Ref'et
1898 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Mutallaka
1898 VECİHİ: Hikmet
1899 FATMA ALİYE: Udi
1899 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Bir Muadele-i Sevda
1899 MEHMET CELAL: Solgun Yadigarlar
1899 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bir Ölünün Defteri
1899 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Nemide
1899 YALÇIN, Hüseyin Cahit: Hayal İçinde

 

1900 AHMET RASİM: Ülfet
1900 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Metres
1900 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Şıpsevdi
1900 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Tesadüf
1900 MEHMET RAUF: Eylül
1900 SAFFET NEZİHİ: Zavallı Necdet
1900 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Aşk-ı Memnu
1901 GÜZİDE SABRİ: Münevver
1902 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Nimetşinas
1903 SAFFET NEZİHİ: Kadın Kalbi
1905 GÜZİDE SABRİ: Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi
1908 ŞEHBENDERZADE AHMET HİLMİ: Amak-ı Hayal
1909 ADIVAR, Halide Edip: Heyula (Kerim Ustanın Oğlu ile 1974)
1909 ADIVAR, Halide Edip: Seviye Talip
1910 ADIVAR, Halide Edip: Raik’in Annesi
1910 AHMET MİTHAT: Jön Türk
1910 BEKİR FAHRİ: Jönler
1910 CEMİL SÜLEYMAN: İnhizar
1910 CEMİL SÜLEYMAN: Kadın Ruhu
1910 CEMİL SÜLEYMAN: Siyah Gözler
1910 FATMA ALİYE: Enin
1910 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Sevda Peşinde
1910 MEHMET CELAL: Kuşdilinde
1910 MEHMET CELAL: Nedamet
1910 SAFFETİ ZİYA: Salon Köşelerinde
1910 ŞEHBENDERZADE AHMET HİLMİ: Öksüz Turgut
1910 TEPEYRAN, Ebubekir Hazım: Küçük Paşa
1911 MEHMET RAUF: Genç Kız Kalbi
1911 SAFFET NEZİHİ: Müsebbib
1912 ADIVAR, Halide Edip: Handan
1912 ADIVAR, Halide Edip: Son Eseri
1912 ADIVAR, Halide Edip: Yeni Turan
1912 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Cadı
1912 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Gulyabani
1912 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
1912 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Neriman
1912 TAN, M.Turhan: Ali Maceralar
1913 KESTELLİ, Raif Necdet: Üful
1913 MAHMUT SADIK: Tekamül
1913 MEHMET RAUF: Ferda-yı Garam
1915 DEVRİM, İzzet Melih: Tezat
1916 ÇAPANOĞLU, Münir Süleyman: Kara Koncolos
1916 ÇAPANOĞLU, Münir Süleyman: Siyahlar İçinde
1917 TEK, Müfide Ferit: Aydemir
1918 ADIVAR, Halide Edip: Mevut Hüküm
1918 DEVRİM, İzzet Melih: Sermed
1919 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Hakka Sığındık
1919 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Hayattan Sahifeler
1919 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Toraman
1920 DERVİŞ, Suat(Baraner): Kara Kitap
1920 EFE, Necdet Rüştü: Ahenk
1920 KARAY, Refik Halid: İstanbul'un İçyüzü ( 1939'da İstanbul'un Bir Yüzü adıyla basıldı.)

1939 KARAY, Refik Halid: Çete
1920 TALU, Ercüment Ekrem: Evliya-yı Cedit
1921 TALU, Ercüment Ekrem: Sabir Efendi'nin Gelini

1921 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Küller
1922 ADIVAR, Halide Edip: Ateşten Gömlek
1922 AHMET RASİM: Hamamcı Ülfet
1922 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Çalıkuşu
1922 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Cehennemlik

1922 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Son Arzu
1922 GÜZİDE SABRİ: Nedret
1922 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Kiralık Konak
1922 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Nur Baba

1922 TALU, Ercüment Ekrem: Asriler
1922 TALU, Ercüment Ekrem: Gün batarken
1922 TALU, Ercüment Ekrem: Kopuk
1922 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Hanım Mektupları
1923 DELİBAŞI, Ali Süha: İkinci Gençlik
1923 DERVİŞ, Suat(Baraner): Hiçbiri
1923 DERVİŞ, Suat(Baraner): Ne Bir Ses Ne Bir Nefes
1923 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kızıltuğ

1923 SAFA, Peyami: Sözde Kızlar
1923 SAFA, Peyami: Şimşek

1924 ADIVAR, Halide Edip: Kalb Ağrısı
1924 DERVİŞ, Suat(Baraner): Buhran Gecesi

1924 DERVİŞ, Suat(Baraner): Fatmanın Günahı
1924 EFE, Necdet Rüştü: Bir Damla Gözyaşı

1924 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Damga
1924 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Efsuncu Baba
1924 KESTELLİ, Raif Necdet: Ziya ve Sevda
1924 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Atlı Han
1924 MEHMET RAUF: Karanfil ve Yasemin
1924 SAFA, Peyami: Bir Akşamdı
1924 SAFA, Peyami: Mahşer

1924 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Zaniyeler
1924 SELAHATTİN ENİS: Zaniyeler
1924 TEK, Müfide Ferit: Pervaneler

1924 UŞAKLIGİL, Halıt Ziya: Kırık Hayatlar
1925 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Dudaktan Kalbe
1925 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Tebessüm-i Elem
1925 MEHMET RAUF: Genç Kız Kalbi
1925 MORKAYA, Burhan Cahit: Aşk Bahçesi
1925 SAFA, Peyami: Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü
1925 SAFA, Peyami: Canan
1925 TALU, Ercüment Ekrem: Kan ve İman
1925 TALU, Ercüment Ekrem: Şevket-meab
1925 YESARİ, Mahmut: Çoban Yıldızı
1925 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Sisli Geceler
1926 ADIVAR, Halide Edip: Vurun Kahpeye
1926 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Akşam Güneşi
1926 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Billur Kalb
1926 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Tutuşmuş Gönüller
1926 GÜZİDE SABRİ: Yaban Gülü
1926 KARAKURT, Esat Mahmut: Çölde Bir İstanbul Kızı
1926 KARAKURT, Esat Mahmut: Vahşi Bir Kız Sevdim
1926 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Türk Korsanları
1926 MEHMET RAUF: Böğürtlen
1926 MORKAYA, Burhan Cahit: Kızıl Serap
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Aşkım Günahımdır
1926 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Cehennem Yolcuları
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Geceye Aşık
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Gönül Avcısı
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Menekşe Demeti
1926 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Sara
1926 SELAHATTİN ENİS: Cehennem Yolcuları
1926 SELAHATTİN ENİS: Sara
1926 TALU, Ercüment Ekrem: Kundakçı
1927 BENİCE, Ethem İzzet: Çıldıran Kadın
1927 BENİCE, Ethem İzzet: Izdırap Çocuğu
1927 BENİCE, Ethem İzzet: Yakılacak Kitap
1927 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Bir Kadın Düşmanı
1927 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Evlere Şenlik Kaynanam Nasıl Kudurdu?
1927 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Hüküm Gecesi
1927 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Seyit Ali Reis
1927 MEHMET RAUF: Ceriha
1927 MEHMET RAUF: Define
1927 MEHMET RAUF: Son Yıldız
1927 MEHMET RAUF: Son Yıldız
1927 MORKAYA, Burhan Cahit: Ayten
1927 TALU, Ercüment Ekrem: Meşhedi ile Devr-i Alem
1927 YESARİ, Mahmut: Çulluk
1927 YESARİ, Mahmut: Pervin Abla
1928 ADIVAR, Halide Edip: Zeyno'nun Oğlu
1928 AKA GÜNDÜZ: Bir Şoförün Gizli Defteri
1928 AKA GÜNDÜZ: Dikmen Yıldızı
1928 AKA GÜNDÜZ: Odun Kokusu
1928 AKA GÜNDÜZ: Tang Tango
1928 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Renksiz Izdırap
1928 DERVİŞ, Suat(Baraner): Gönül Gibi
1928 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Acımak
1928 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Yeşil Gece
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Ben Deli miyim?
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Kokotlar Mektebi
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Mezarından Kalkan Şehit
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Muhabbet Tılsımı
1928 GÜZİDE SABRİ: Hüsran
1928 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Sodom ve Gomore
1928 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Gültekin
1928 LEVENT, Agah Sırrı: Acılar
1928 MEHMET RAUF: Kan Damlası
1928 MORKAYA, Burhan Cahit: Harp Dönüşü
1928 MORKAYA, Burhan Cahit: Hizmetçi Buhranı
1928 TALU, Ercüment Ekrem: Gemi Arslanı
1928 TAN, M.Turhan: Cehennemden Selam
1928 TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif: Deli Deryalı
1928 TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif: Kara Davut
1928 YESARİ, Mahmut: Ak Saçlı Genç Kız
1929 AKA GÜNDÜZ: İki Süngü Arasında
1929 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kozanoğlu
1929 MEHMET RAUF: Halas
1929 YESARİ, Mahmut: Geceleyin Sokaklar
1930 BENİCE, Ethem İzzet: Aşk Güneşi
1930 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Yaprak Dökümü
1930 GÜZİDE SABRİ: Hicran Gecesi
1930 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kolsuz Kahraman
1930 MORKAYA, Burhan Cahit: Aşk Politikası
1930 SAFA, Peyami: 9'uncu Hariciye Koğuşu
1930 YESARİ, Mahmut: Bağrıyanık Ömer
1930 YESARİ, Mahmut: Kırlangıçlar
1931 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Yakut Kayalar
1931 DERVİŞ, Suat(Baraner): Emine
1931 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Savcı Bey
1931 MORKAYA, Burhan Cahit: İzmir'in Romanı
1931 NAYIR, Yaşar Nabi: Bir Kadın Söylüyor
1931 ORTAÇ, Yusuf Ziya: Kürkçü Dükkanı
1931 SADRİ ERTEM: Çıkrıklar Durunca
1931 SAFA, Peyami: Attila
1931 SAFA, Peyami: Fatih-Harbiye
1931 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Kül Kedisi Evlendi
1931 TAN, M.Turhan: Gönülden Gönüle
1931 TAN, M.Turhan: Sevinç Han
1932 ATAY, Falih Rıfkı: Roman
1932 BENİCE, Ethem İzzet: Beş Hasta Var
1932 BENİCE, Ethem İzzet: Gözyaşları
1932 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Kızılcık Dalları
1932 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Yaban
1932 KESTELLİ, Raif Necdet: Yirminci Asır
1932 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Sarı Benizli Adam
1932 MORKAYA, Burhan Cahit: Gazi'nin Dört Süvarisi
1932 MORKAYA, Burhan Cahit: Köy Hekimi
1932 NAYIR, Yaşar Nabi: Adem ile Havva
1932 REŞAT ENİS: Kanun Namına
1932 YESARİ, Mahmut: Sevda İhtikarı
1932 YESARİ, Mahmut: Bahçemde Bir Gül Açtı
1932 YESARİ, Mahmut: Kalbimin Suçu
1932 YESARİ, Mahmut: Su Sinekleri
1933 AKA GÜNDÜZ: Üvey Ana
1933 ALUS, Sermet Muhtar: Kıvırcık Paşa
1933 ALUS, Sermet Muhtar: Pembe Maşlahlı Hanım
1933 ASRAL, Suat Salih: Dağ Adamı
1933 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Çöl Güneşi
1933 BENİCE, Ethem İzzet: On Yılın Romanı
1933 BERKANT, Muazzez Tahsin: Sen ve Ben
1933 ÇALAPALA, Rakım: 87 Oğuz
1933 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Şeytan İşi
1933 KESTELLİ, Raif Necdet: Semavi İhtiras
1933 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Malkoçoğlu
1933 MORKAYA, Burhan Cahit: İhtiyat Zabiti
1933 MORKAYA, Burhan Cahit: Yalı Çapkını
1933 MORKAYA, Burhan Cahit: Yüzbaşı Celal
1933 REŞAT ENİS: Gong Vurdu
1933 SADRİ ERTEM: Bir Varmış Bir Yokmuş
1933 SAFA, Peyami: Bir Tereddüdün Romanı
1933 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Canım Ayşe
1933 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Deli
1933 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Fadime
1933 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Küçük Hanım'ın Kısmeti
1933 TAN, M.Turhan: Kadın Avcısı
1933 YESARİ, Mahmut: Ölünün Gözleri
1933 YESARİ, Mahmut: Tipi Dindi
1933 YEŞİM, Ragıp Şevki: Yaralı Kurt
1933 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Gül'ün Babası Kim?
1934 ALUS, Sermet Muhtar: Harp Zenginleri
1934 ESENDAL, Memduh Şevket: Ayaşlı ve Kiracıları
1934 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Utanmaz Adam
1934 GÜZİDE SABRİ: Gecenin Esrarı
1934 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Ankara
1934 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Patronalılar
1934 MORKAYA, Burhan Cahit: Cephe Gerisi
1934 ÖRİK, Nahit Sırrı: Eve Düşen Yıldırım
1934 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Bir Kadın Geçti
1934 SİMAVİ, Sedat: Fuji-Yama
1934 SU, Mükerrem Kamil: Sevgim ve Istırabım
1934 TALU, Ercüment Ekrem: Kodaman
1934 TALU, Ercüment Ekrem: Meşhedi Arslan Peşinde
1934 TAN, M.Turhan: Üç Ay Yatakta
1934 YESARİ, Mahmut: Aşk Yarışı
1934 YESARİ, Mahmut: Bir Kadın Geçti
1934 YESARİ, Mahmut: Sağnak Altında
1935 BERKANT, Muazzez Tahsin: Aşk Fırtınası
1935 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bahar Çiçeği
1935 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Gökyüzü
1935 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Eşkıya İninde
1935 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Tavşanbaşı
1935 MEHMET RAUF: Yara
1935 REŞAT ENİS (Aygen): Gece Konuştu
1935 SADRİ ERTEM: Düşkünler
1935 SU, Mükerrem Kamil: Bu Kalp Duracak
1935 TAN, M.Turhan: Akından Akına
1935 TAN, M.Turhan: Cem Sultan
1935 TAN, M.Turhan: Timurlenk
1935 YESARİ, Mahmut: Kanlı Sır
1936 ADIVAR, Halide Edip: Sinekli Bakkal
1936 BENİCE, Ethem İzzet: Yosma
1936 ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz: Yıldız Yağmuru
1936 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Tokat
1936 MORKAYA, Burhan Cahit: Kurşun Yarası
1936 SEVENGİL, Refik Ahmet: Çıplaklar
1936 TAN, M.Turhan: Viyana Dönüşü
1936 UÇUK, Cahit: Kirazlı Pınar
1936 YEŞİM, Ragıp Şevki: İçimizden Biri
1937 ADIVAR, Halide Edip: Yolpalas Cinayeti
1937 AKA GÜNDÜZ: Aşkın Temizi
1937 AZRAK, Kerime Nadir: Hıçkırık
1937 KARAKURT, Esat Mahmut: Allah'a Ismarladık
1937 KARAKURT, Esat Mahmut: Dağları Bekleyen Kız
1937 KARAKURT, Esat Mahmut: Ölünceye Kadar
1937 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Bir Sürgün
1937 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Battal Gazi Destanı
1937 MORKAYA, Burhan Cahit: Nişanlılar
1937 SABAHATTİN ALİ: Kuyucaklı Yusuf
1937 SEVENGİL, Refik Ahmet: Açlık
1937 SU, Mükerrem Kamil: Dinmez Ağrı
1937 UÇUK, Cahit: Dikenli Çit
1937 YESARİ, Mahmut: Yakut Yüzük
1937 YEŞİM, Ragıp Şevki: Dişi Örümcek
1938 AKA GÜNDÜZ: Çapraz Delikanlı
1938 AKA GÜNDÜZ: Zekeriya Sofrası
1938 AYVERDİ, Semiha: Aşk Bu İmiş
1938 AZRAK, Kerime Nadir: Seven Ne Yapmaz?
1938 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Yalnız Dönüyorum
1938 BERKANT, Muazzez Tahsin: Sonsuz Gece
1938 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Eski Hastalık
1938 KARAKURT, Esat Mahmut: Son Gece
1938 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Sencivanoğlu
1938 KUNTAY, Mithat Cemal: Üç İstanbul
1938 PERİDE CELAL: Sönen Alev
1938 TALU, Ercüment Ekrem: Papeloğlu
1938 YEŞİM, Ragıp Şevki: Efeler
1939 ADIVAR, Halide Edip: Tatarcık
1939 AKA GÜNDÜZ: Giderayak
1939 AKA GÜNDÜZ: Mezar Kazıcıları
1939 AYVERDİ, Semiha: Batmayan Gün
1939 AZRAK, Kerime Nadir: Günah Bende mi?
1939 DERVİŞ, Suat(Baraner): Hiç
1939 EFE, Necdet Rüştü: Bahçe
1939 EROL,Safiye: Kadıköy'ün Romanı
1939 KARAY, Refik Halid: Yezidin Kızı
1939 KAYGILI, Osman Cemal: Çingeneler
1939 OZANSOY, Halit Fahri: Aşıklar Yolunun Yolcuları
1939 OZANSOY, Halit Fahri: Sulara Giden Köprü
1939 ÖZDEŞ, Oğuz: Aşk Istıraptır
1939 REŞAT ENİS: Afrodit Buhurdanında Bir Kadın
1939 SU, Mükerrem Kamil: Istıranca Eteklerinde
1939 SU, Mükerrem Kamil: Sus Uyanmasın
1939 TALU, Ercüment Ekrem: Beyaz Şemsiyeli
1939 YESARİ, Mahmut: Dağ Rüzgarları

1940 AKA GÜNDÜZ: Yayla Kızı
1940 AYVERDİ, Semiha: Mabette Bir Gece
1940 AZRAK, Kerime Nadir: Samanyolu
1940 AZRAK, Kerime Nadir: Seven Ne Yapmaz
1940 BERKANT, Muazzez Tahsin: O ve Kızı
1940 KARAKURT, Esat Mahmut: Aldatacağım
1940 KARAKURT, Esat Mahmut: İlk ve Son
1940 KARAKURT, Esat Mahmut: Kocamı Aldatacağım
1940 ÖZDEŞ, Oğuz: Gizlenen Istıraplar
1940 ÖZDEŞ, Oğuz: Hasret
1940 PERİDE CELAL: Yaz Yağmuru
1940 SABAHATTİN ALİ: İçimizdeki Şeytan
1941 ATSIZ, H. Nihal: Dalkavuklar Gecesi
1941 AYVERDİ, Semiha: Ateş Ağacı
1941 AZRAK, Kerime Nadir: Funda
1941 BERKANT, Muazzez Tahsin: Kezban
1941 BERKANT, Muazzez Tahsin: Mualla
1941 GÜZİDE SABRİ: Necla
1941 HİSAR, Abdülhak Şinasi: Fahim Bey ve Biz
1941 KARAY, Refik Halid: Sürgün
1941 ORHON, Orhan Seyfi: Çocuk Adam
1941 ÖZDEŞ, Oğuz: Coşkun Gönüller
1941 PERİDE CELAL: Ana Kız
1941 PERİDE CELAL: Ana Kızıl Vazo
1941 SU, Mükerrem Kamil: Çırpınan Sular
1941 TALU, Ercüment Ekrem: Bir Gönül Böyle Sevdi
1942 AYVERDİ, Semiha: İnsan ve Şeytan
1942 AYVERDİ, Semiha: Yaşayan Ölü
1942 AZRAK, Kerime Nadir: Gelinlik Kız
1942 AZRAK, Kerime Nadir: Sonbahar
1942 BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı: Batak
1942 BENİCE, Ethem İzzet: Sen de Seveceksin
1942 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Ateş Gecesi
1942 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Kesik Baş
1942 PERİDE CELAL: Ben Vurmadım
1942 SU, Mükerrem Kamil: Ateşten Damla
1942 ÜLKEN, Hilmi Ziya: Posta Yolu
1943 AYVERDİ, Semiha: Son Menzil
1943 AZRAK, Kerime Nadir: 1943 Suçlu
1943 AZRAK, Kerime Nadir: Suçlu
1943 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bir Genç Kızın Romanı
1943 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bülbül Yuvası
1943 BERKANT, Muazzez Tahsin: Dağların Esrarı
1943 BERKANT, Muazzez Tahsin: Perdeler
1943 BİLBAŞAR, Kemal: Denizin Çağırışı
1943 CEVDET KUDRET: Sınıf Arkadaşları
1943 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Gönül Bir Yel değirmenidir Sevda Öğütür
1943 KARAKURT, Esat Mahmut: Ömrümün Tek Gecesi
1943 ORTAÇ, Yusuf Ziya: Göç
1943 SABAHATTİN ALİ: Kürk Mantolu Madonna
1943 SU, Mükerrem Kamil: Sızı
1943 TÖR, Vedat Nedim: Resim Öğretmeni
1943 YESARİ, Mahmut: Sağnak Altında
1944 KAYGILI, Osman Cemal: Aygır Fatma
1944 ABASIYANIK, Sait Faik: Medar-ı Maişet Motoru (1952'de "Bir Takım İnsanlar" adıyla basıldı)
1944 ALUS, Sermet Muhtar: Eski Çapkın Anlatıyor
1944 ARIT, Fikret: Mansila
1944 AYVERDİ, Semiha: Mesihpaşa İmamı
1944 AYVERDİ, Semiha: Yolcu Nereye Gidiyorsun
1944 AZRAK, Kerime Nadir: Kalp Yarası
1944 AZRAK, Kerime Nadir: Uykusuz Geceler
1944 AZRAK, Kerime Nadir: Yeşil Işıklar
1944 BAYSAL, Faik: Sarduvan
1944 BENİCE, Ethem İzzet: Foya
1944 BERKANT, Muazzez Tahsin: Garip Bir İzdivaç
1944 BERKANT, Muazzez Tahsin: Kalbin Sesi
1944 ÇALAPALA, Rakım: Mustafa
1944 EROL,Safiye: Ülker Fırtınası
1944 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Değirmen
1944 GÜZİDE SABRİ: Mazinin Sesi
1944 HİSAR, Abdülhak Şinasi: Çamlıca'daki Eniştemiz
1944 KAYGILI, Osman Cemal: Bekri Mustafa
1944 PERİDE CELAL: Aşkın Doğuşu
1944 PERİDE CELAL: Atmaca
1944 REŞAT ENİS: Toprak Kokusu
1944 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Okşanmayan Kadın
1944 SU, Mükerrem Kamil: Bir Avuç Kül
1944 SU, Mükerrem Kamil: Gizlenen Acılar
1944 SU, Mükerrem Kamil: Uyuyan Hatıralar
1944 SU, Mükerrem Kamil: Uzaklaşan Yol
1944 TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif: Kolkola
1945 ULUNAY, Refi Cevat: Enkaz Arasında
1945 ADIVAR, Halide Edip: Sonsuz Panayır
1945 AZRAK, Kerime Nadir: Aşka Tövbe
1945 AZRAK, Kerime Nadir: Gönül Hırsızı
1945 AZRAK, Kerime Nadir: Solan Ümit
1945 BERKANT, Muazzez Tahsin: Küçük Hanımefendi
1945 BERKANT, Muazzez Tahsin: Lale
1945 BERKANT, Muazzez Tahsin: Nişan Yüzüğü
1945 DERVİŞ, Suat(Baraner): Çılgın Gibi
1945 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Miskinler Tekkesi
1945 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Ölüm Bir Kurtuluş mudur?
1945 KARAKURT, Esat Mahmut: Sokaktan Gelen Kadın
1945 ÖZDEŞ, Oğuz: Memnu Meyva
1945 PERİDE CELAL: Yıldız Tepe
1945 SADRİ ERTEM: Yol Arkadaşları
1945 SU, Mükerrem Kamil: Büyük Rüzgar
1945 SU, Mükerrem Kamil: Kaybolan Ses
1945 TALU, Ercüment Ekrem: Çömlekoğlu ve Ailesi
1945 TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif: Karlı Dağlar
1945 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Beyaz Selvi
1946 AKA GÜNDÜZ: Eğer Aşk
1946 ARIT, Fikret: Güzel Yuana
1946 ATSIZ, H. Nihal: Bozkurtların Ölümü
1946 AZRAK, Kerime Nadir: Balayı
1946 AZRAK, Kerime Nadir: Kahkaha
1946 AZRAK, Kerime Nadir: O Gün Gelecek mi?
1946 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Domaniç Dağlarının Yolcusu
1946 BÜYÜKARKIN, Bekir: Cadıların Kırbacı
1946 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Dirilen İskelet
1946 HALİKARNAS BALIKÇISI: Aganta Burina Burinata
1946 KARAKURT, Esat Mahmut: Ankara Ekspresi
1946 ÖRİK, Nahit Sırrı: Kıskanmak
1946 SU, Mükerrem Kamil: İnandığım Allah
1946 UÇUK, Cahit: Kırmızı Balıklar
1947 AZRAK, Kerime Nadir: Ormandan Yapraklar
1947 BENİCE, Ethem İzzet: Ben Hiç Sevmedim
1947 BERKANT, Muazzez Tahsin: Çiçeksiz Bahçe
1947 BERKANT, Muazzez Tahsin: Saadet Güneşi
1947 EROL,Safiye: Ciğerdelen
1947 KARAY, Refik Halid: Anahtar
1947 REŞAT ENİS: Ekmek Kavgamız
1947 SU, Mükerrem Kamil: Bir Avuç Hatıra
1947 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Sultan Yıldırım Bayezid
1947 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Yavuz Sultan Selim Ağlıyor
1947 UÇUK, Cahit: Küçük Ev
1948 KOCAGÖZ, Samim: Bir Şehrin İki Kapısı
1948 SU, Mükerrem Kamil: İhtiras
1949 ATSIZ, H. Nihal: Bozkurtlar Diriliyor
1949 AZRAK, Kerime Nadir: Aşk Rüyası
1949 BERKANT, Muazzez Tahsin: Aşk Tılsımı
1949 BERKANT, Muazzez Tahsin: Çamlar Altında
1949 ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz: Ayşenin Doktoru
1949 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı?
1949 KARAKURT, Esat Mahmut: Bir Kadın Kayboldu
1949 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Fatih Feneri
1949 ORHAN KEMAL: Baba Evi
1949 PERİDE CELAL: Dar Yol
1949 REŞAT ENİS: Ağlama Duvarı
1949 SAFA, Peyami: Matmazel Noralya'nın Koltuğu
1949 TANPINAR, Ahmet Hamdi: Huzur
1949 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Barbaros Hayrettin Geliyor

 

1950 AKBAL, Oktay: Garipler Sokağı
1950 AZRAK, Kerime Nadir: Posta Güvercini
1950 BERKANT, Muazzez Tahsin: Gönül Yolu
1950 BERKANT, Muazzez Tahsin: Sarmaşık Gülleri
1950 ÇALAPALA, Rakım: Köye Giden Gelin
1950 KARAY, Refik Halid: Bu Bizim Hayatımız
1950 KARAY, Refik Halid: Nilgün "Türk Prensesi Nilgün"
1950 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Karakoldaki Ayna
1950 ORHAN KEMAL: Avare Yıllar
1950 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Osmanoğulları
1951 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Çölde Sabah Oluyor
1951 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Karanlık Dünya
1951 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Dağlar Delisi
1951 SAFA, Peyami: Yalnızız
1952 AZRAK, Kerime Nadir: Ruh Gurbetinde
1952 BENER, Hikmet Erhan: Acemiler
1952 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Büyük Balıklar
1952 HİSAR, Abdülhak Şinasi: Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği
1952 KARAKURT, Esat Mahmut: Erikler Çiçek Açtı
1952 KARAY, Refik Halid: Nilgün "Mapa Melikesi Nilgün"
1952 ORHAN KEMAL: Cemile
1952 ORHAN KEMAL: Murtaza
1952 REŞAT ENİS: Yolgeçen Hanı
1952 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Sultanların Aşkı
1953 ARIT, Fikret: Maziden Gelen Sesler
1953 AZRAK, Kerime Nadir: Pervane
1953 BERKANT, Muazzez Tahsin: Sevmek Korkusu
1953 DANIŞMAN, Zuhuri: Cellat Çeşmesi
1953 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Oyun
1953 İLHAN, Attila: Sokaktaki Adam
1953 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Panorama 1
1953 KARAY, Refik Halid: Yeraltında Dünya Var
1953 KARAY, Refik Halid: Dişi Örümcek
1953 ORTAÇ, Yusuf Ziya: Üç Katlı Ev
1954 ADIVAR, Halide Edip: Döner Ayna
1954 AKA GÜNDÜZ: Bir Kızın Masalı
1954 ERDURAN, Refik: Yağmur Duası
1954 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Ekilmemiş Topraklar
1954 HÜNALP, Ayhan: Küçük İstasyonlar
1954 KARAKURT, Esat Mahmut: Son Tren
1954 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Panorama 2
1954 KARAY, Refik Halid: Bugünün Saraylısı
1954 KARAY, Refik Halit: İkibin Yılının Sevgilisi
1954 KOCAGÖZ, Samim: Yılan Hikayesi
1954 ORHAN KEMAL: Bereketli Topraklar Üzerinde
1954 PERİDE CELAL: Üç Kadının Romanı
1954 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: İstanbul Kapılarında
1955 AZRAK, Kerime Nadir: Son Hıçkırık
1955 BAYSAL, Faik: Rezil Dünya
1955 BUĞRA, Tarık: Siyah Kehribar
1955 BÜYÜKARKIN, Bekir: Maske
1955 ENGİN, İlhan: Göç Yolları Tıkadı
1955 ENGİN, İlhan: Kaderden Kaçamazsın
1955 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Ali
1955 KARAY, Refik Halid: İki Cisimli Kadın
1955 KARAY, Refik Halid: İki Cisimli Kadın
1955 KARAY, Refik Halid: Kadınlar Tekkesi 1
1955 KARAY, Refik Halid: Kadınlar Tekkesi 2
1955 KARAY, Refik Halit: İki Cisimli Kadın
1955 KEMAL TAHİR: Sağırdere
1955 NESİN, Aziz: Kadın Olan Erkek
1955 SU, Mükerrem Kamil: Gençliğimin Rüzgarı
1955 TARUS, İlhan: Yeşilkaya Savcısı
1955 ULUNAY, Refi Cevat: Dağlar Kıralı
1955 ULUNAY, Refi Cevat: Sayılı Fırtınalar
1955 YAŞAR KEMAL: İnce Memed 1
1955 YAŞAR KEMAL: Teneke
1956 AZRAK, Kerime Nadir: Esir Kuş
1956 BENER, Hikmet Erhan: Gordium
1956 BENİCE, Ethem İzzet: Pota
1956 DAĞCI, Cengiz: Korkunç Yıllar
1956 HALİKARNAS BALIKÇISI: Ötelerin Çocuğu
1956 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Kutu Kutu İçinde
1956 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Hep O Şarkı
1956 KARAY, Refik Halid: Karlı Dağdaki Ateş
1956 KEMAL TAHİR: Esir Şehrin İnsanları
1956 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Şah İsmail
1956 UÇUK, Cahit: Değirmentaşı
1956 UÇUK, Cahit: Kanlı Düğün
1956 UÇUK, Cahit: Siyah Dantelli Şemsiye
1957 AKBAL, Oktay: Suçumuz İnsan Olmak
1957 ALSAN, Necip: Onlar Ermiş Muradına
1957 AZRAK, Kerime Nadir: Kırık Hayat
1957 BERKANT, Muazzez Tahsin: Kırılan Ümitler
1957 DAĞCI, Cengiz: Yurdunu Kaybeden Adam
1957 DANIŞMAN, Zuhuri: Lala Mustafa Paşa
1957 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Yedinci Gün
1957 İLHAN, Attila: Zenciler Birbirine Benzemez
1957 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Rıza Bey Aile Evi
1957 KARAY, Refik Halid: Dört Yapraklı Yonca
1957 KEMAL TAHİR: Körduman
1957 KEMAL TAHİR: Rahmet Yolları Kesti
1957 KESKİN, Yıldırım: Bir Gecenin Beyliği
1957 KOCAGÖZ, Samim: Onbinlerin Dönüşü
1957 NESİN, Aziz: Erkek Sabahat
1957 NESİN, Aziz: Gol Kralı Sait Hopsait
1957 NESİN, Aziz: Saçkıran
1957 ORHAN KEMAL: Serseri Milyoner
1957 ORHAN KEMAL: Suçlu
1957 ÖRİK, Nahit Sırrı: Sultan Hamit Düşerken
1957 REŞAT ENİS: Despot
1957 TARUS, İlhan: Var Olmak
1958 ADIVAR, Halide Edip: Akile Hanım Sokağı
1958 APAYDIN, Talip: Sarı Traktör
1958 ARISOY, Sunullah: Karapürçek
1958 ARIT, Fikret: Kader Böyle İmiş
1958 ATSIZ, H. Nihal: Deli Kurt
1958 AZRAK, Kerime Nadir: Dehşet Gecesi
1958 BERKANT, Muazzez Tahsin: Aşk ve İntikam
1958 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bir Rüya Gibi
1958 BERKANT, Muazzez Tahsin: Mağrur Kadın
1958 BERKANT, Muazzez Tahsin: Sabah Yıldızı
1958 CEVDET KUDRET: Havada Bulut Yok
1958 DAĞCI, Cengiz: Onlar da İnsandı
1958 DANIŞMAN, Zuhuri: Balak Gazi
1958 DANIŞMAN, Zuhuri: Kahramanlar Geçidi
1958 DANIŞMAN, Zuhuri: Peçeli İmparatoriçe
1958 İLTER, Şahap Sıtkı: Gün Görmeyen Sokak
1958 KEMAL TAHİR: Yediçınar Yaylası
1958 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Hilal ve Haç
1958 MANAV, Kemal Bekir: Yabancılar
1958 ORHAN KEMAL: Devlet Kuşu
1958 ORHAN KEMAL: Vukuat Var
1958 ÖZDEŞ, Oğuz: Şafak Sökerken
1958 PERİDE CELAL: Kırkıncı Oda
1958 SEYDA, Mehmet: Yaş Ağaç
1958 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Turgut Reis
1959 APAYDIN, Talip: Yarbükü
1959 ATILGAN,Yusuf: Aylak Adam
1959 AZRAK, Kerime Nadir: Aşk Bekliyor
1959 BAYKURT, Fakir: Yılanların Öcü
1959 BERKANT, Muazzez Tahsin: Büyük Yalan
1959 CUMALI,Necati: Tütün Zamanı/ 1971'de "Zeliş" adıyla basıldı
1959 ENGİN, İlhan: İstanbul'da Aşk Başkadır
1959 ILGAZ, Rıfat: Bizim Koğuş
1959 ILGAZ, Rıfat: Hababam Sınıfı
1959 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: İnsan Kurdu
1959 KARAKURT, Esat Mahmut: Kadın Severse
1959 KEMAL TAHİR: Köyün Kamburu
1959 ORHAN KEMAL: Gavurun Kızı(u.ö)
1959 ÖZDEŞ, Oğuz: Vatan Borcu
1959 SAFA, Peyami: Biz İnsanlar
1959 SEYDA, Mehmet: Ne Ekersen
1959 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Cem Sultan

 

1960 AHISKALI, Yusuf: Yedek Subayın Aşkı
1960 AKMEN, Sevim: Gonca Güller,İstanbul
1960 AZRAK, Kerime Nadir: Boş Yuva
1960 BAŞARAN, Mehmet: Şaka Bitti ,İstanbul
1960 BERKAN, S.Sami: Unutulmuş Günler
1960 DANIŞMAN, Zuhuri: Deli Hüseyin Paşa
1960 ERİK, Şaban: Çırpınmalar
1960 IŞIKTEKİN, Necati: Menevşe
1960 KARAKURT, Esat Mahmut: Kadın İsterse
1960 KORUGANLI, M.Zeki: Ebu Müslim-i Horasani
1960 MENEMENCİ, Suat: Doktor Ve Oğlu
1960 ORHAN KEMAL: Dünya Evi
1960 ORHAN KEMAL: El Kızı
1960 ORHAN KEMAL: Küçücük (u.ö)
1960 ÖZ, Erdal: Odalarda
1960 ÖZDEŞ, Oğuz: Dağ Başını Duman Almış
1960 ÖZDEŞ, Oğuz: Gecekondu Rüzgarı
1960 TUNCER, Cengiz: Hacizli Toprak
1960 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Hürrem Sultan
1960 VEREL, Oktay: Kuklalar
1960 YAŞAR KEMAL: Ortadirek (Dağın Öte Yüzü:1)
1960 YÜCEL, Tahsin: Mutfak Çıkmazı
1960 AZRAK, Kerime Nadir: Gümüş Selvi
1960 BENER, H.Erhan: Loş Ayna
1960 BERKANT, Muazzez Tahsin: Yılların Ardından
1960 BÜYÜKARKIN, Bekir: Bir Sel Gibi
1960 DANIŞMAN, Zuhuri: Deli Hüseyin Paşa
1960 DENİZ, Ümit: Sessiz Harp
1960 ERDE, Mustafa: Kadın Parmağı
1960 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Bordamıza Vuran Deniz
1960 KARAKURT, Esat Mahmut: Kadın İsterse
1960 SERTOĞLU, Murat: Bizanslı Aspasya
1961 ARIT, Fikret: Hep Bu Topraklar İçin
1961 AYHAN, Şahap: Don Juan
1961 AZRAK, K.Nadir: Ruh Gurbetinde
1961 AZRAK, Kerime Nadir: Bir Aşkın Romanı
1961 BAYKURT, Fakir: Irazca'nın Dirliği
1961 BAYKURT, Fakir: Onuncu Köy
1961 BİLBAŞAR, Kemal: Ay Tutulduğu Gece
1961 BİRSEL, Salah: Dört Köşeli Üçgen
1961 BORAN, İhsan: Afrodit Uyanıyor
1961 ÇINAR, Bedirhan: Yeşillli Kadın
1961 DAĞCI, Cengiz: Ölüm Ve Korku Günleri
1961 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Kavak Yelleri
1961 ILGAZ, Afet (Muhteremoğlu): Eşiktekiler
1961 KARAY, Refik Halid: Nilgün "Nilgün'ün Sonu"
1961 KEMAL TAHİR: Esir Şehrin Mahpusu
1961 MANAV, Kemal Bekir: Kaçaklar
1961 MERİÇ, Nezihe: Korsan Çıkmazı
1961 OHRİ, İskender: Aşktan Yüce
1961 TARUS, İlhan: Duru Göl
1961 APAYDIN, Talip: Emmioğlu
1961 BUĞRA, Tarık: Küçük Ağa
1961 DENİZ, Ümit: Yakut Gözlü Kedi
1961 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Son Sığınak
1961 NESİN, Aziz: Zübük
1961 ORHAN KEMAL: Hanımın Çiftliği
1962 ARIT, Fikret: Küçük Fedailer
1962 AŞKUN, Vehbi Cem: Kader
1962 AZRAK, Kerime Nadir: Saadet Tacı
1962 BENER, Hikmet Erhan: Ara Kapı
1962 ÇAKAN, Mehmet: Yaşamak İstemiyorum
1962 ENGİN, İlhan: Allah Seviniz Dedi
1962 GÖĞEM, Ziya: Murat Dağlarında
1962 HAFİFBİLEK, Celal: Sessizler Sokağı
1962 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Başka Dünyalar
1962 İLTER, Şahap Sıtkı: Toprak
1962 KAVRAR, Asaf: Çırpınış
1962 KELEBEK, Mehmet: Koşu
1962 KEMAL TAHİR: Kelleci Mehmet
1962 KIRILMAZ, Orhan: Yaralı Kuş
1962 KORAY,Yaman: Deniz Ağacı
1962 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kızıl Kadırga
1962 KURTYULAN, Gül: Desen Ki
1962 ORHAN KEMAL: Eskici ve Oğulları
1962 ORHAN KEMAL: Gurbet Kuşları
1962 ÖZDEŞ, Oğuz: Tuna Nehri Akmam Diyor
1962 ÖZER, Meliha: Cennete Doğru
1962 SÖZEN, Suzan: Dördüncü Murat
1962 SU, Mükerrem Kamil: Aynadaki Kız
1962 ŞAPOLYA, Enver Behnan: Afşin
1962 TAN, M.Turhan: Cengiz Han
1962 TARUS, İlhan: Hükümet Meydanı
1962 UÇUK, Cahit: Gümüş Kanıt
1962 ADIVAR, Halide Edip: Hayat Parçaları
1962 AYYÜCE, Nurettin: Şeytan Tükrüğü
1962 AZRAK, Kerime Nadir: Bir Aşkın Romanı
1962 AZRAK, Kerime Nadir: Boş Yuva
1962 DENİZ, Ümit: Kanlı Kolyeler
1962 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Kan Davası
1962 HALİKARNAS BALIKÇISI: Uluç Reis
1962 HÜNALP, Ayhan: Vapur Düdükleri
1962 KARAMAĞRALI, Nihal: Esrarengiz Çorap
1962 KEMAL TAHİR: Bir Şehrin Mahpusu
1962 KOCAGÖZ, Samim: Kalpaklılar
1962 KOÇU, Reşat Ekrem: Erkek Kızlar
1962 KOÇU, Reşat Ekrem: Forsa Halil
1962 KORAY, Yaman: Deniz Ağacı
1962 KÜREMAN, Cevdet: Jockey Jalet
1962 OTYAM, N.Kemal: Ölüm Çemberi
1962 ÖZGEN, M.Rasim: Zalloğlu Rüstem
1962 SEYDA, Mehmet: Beyaz Duvar
1962 SEZER, Sevda: Saltanat Rüzgarları
1962 TAN, M.Turhan: Osmanlı Rasputini Cinci Hoca
1962 TANPINAR, Ahmet Hamdi: Saatleri Ayarlama Enstitüsü
1962 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Kanuni Sultan Süleyman
1963 ABACI, Ziya: Sahilde Batan Güneş
1963 AYDEMİR, Şevket Süreyya: Toprak Uyanırsa
1963 AZRAK, Kerime Nadir: Saadet Tacı
1963 AZRAK, Kerime Nadir: Suya Düşen hayal
1963 DEMİRAĞ, Fikret: Yağmur Ağaçları
1963 DENİZ, Ümit: Talihsiz Adam
1963 ILGAZ, Afet (Muhteremoğlu): Bedriye
1963 İLHAN, Atilla: Kurtlar Sofrası
1963 İNANLI, Gültekin: Hiç
1963 KORAY,Yaman: Gelin Taşı
1963 ORHAN KEMAL: Kanlı Topraklar
1963 ORHAN KEMAL: Sokakların Çocuğu
1963 ÖZDEŞ, Oğuz: Kartal Başlı Kadırga
1963 PEKŞEN, Yalçın: Gecenin Ucundaki Işık
1963 PERİDE CELAL: Gecenin Ucundaki Işık
1963 SERTOĞLU, Murat: Mustafa Sagir
1963 YAŞAR KEMAL: Yer Demir Gök Bakır (Dağın Öte Yüzü:2)
1963 AYDOĞAN, Önal: Dördüncü Kurşun
1963 BAYAZIT, Numan: Ben Komitacıyım
1963 BÜYÜKARKIN, Bekir: Son Akın
1963 DEMİR, Abdullah: Ormanlar Ve İnsanlar
1963 DENİZ, Ümit: Azrail'in Habercisi
1963 ENGİN, İlhan: Boşveren Gençlik
1963 GÜRPINAR,Hüseyin Rahmi: Eti Senin Kemiği Benim
1963 KOCAGÖZ, Samim: Dolu Dizgin
1963 KORAY, Yaman: Gelin Taşı
1963 ORHAN KEMAL: Mahalle Kavgası
1963 ORHAN KEMAL: Sokakların Çocuğu
1963 ÖNAL, F. Zeki: Kader Gülmeyin
1963 ÖNAL, F. Zeki: Tövbe
1963 ÖZAYDIN, Burhan: Uçan Yapraklar
1963 SERTOĞLU, Murat: Kerbela
1963 TANSU, S. Nazif: Çarlara Baş Eğmeyen Şeyh Şamil
1963 TÜLBENTÇİ, F. Fazıl: Şanlı Kdaırgalar
1963 ULÇUGÜR, Saadet Timur: Bu Kadar Değilim
1964 APAYDIN, Talip: Ortakçılar
1964 AYDINALP, Selahattin: Bir Şehrin Hayatı
1964 AYVERDİ, Semiha: İbrahim Efendi Konağı
1964 AZRAK, Kerime Nadir: Aşk Hasreti
1964 BILDIRKİ, Oyhan Hasan: Dönülmez Yol
1964 DENİZ, Ümit: Gece Gelen Ölü
1964 ENGİN, İlhan: Çıngar
1964 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Deli Filozof
1964 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Kaderin Cilvesi
1964 İLHAN, Atilla: Kurtlar Sofrası 2
1964 İPEKÇİ, İhsan: Aşktan Sonra
1964 KANDAŞ,Kemal: Katıla Katıla Gülen Kalimkos
1964 KOCAGÖZ, Samim: Bir Karış Toprak
1964 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Arena Kraliçesi
1964 ÖZDEŞ, Oğuz: Çölde Açan Zambak
1964 ÖZDEŞ, Oğuz: Oğuz Han
1964 ÖZDEŞ, Oğuz: Yavuz'un Peçesi
1964 PEYASLI, Aysel: Yaşamaklı Gelinler
1964 ŞEREF, M.Tahir: Mehtap Melekleri
1964 UÇUK, Cahit: Unutmayacaktı
1964 UYSAL, Hayrettin: Yollar Çamur
1964 AKINCI, Ahmet Cemil: Asil Düşman
1964 ARSLANLI, Pakize: Ölesiye Sevdiler
1964 AZRAK, Kerime Nadir: Aşk Hasreti
1964 BANOĞLU, N. Ahmet: Şahin Reis
1964 BAŞARAN, Mehmet: Aşk Acıları
1964 DEMİRAY, Güner: Yaşamak İçin
1964 İLERİ, Reşat: Kara Cehennem İbrahim
1964 ORHAN KEMAL: Kanlı Topraklar
1964 ULUNAY, Refi Cevat: Bir Başka Alem
1965 ANDAY, Melih Cevdet: Aylaklar
1965 APAYDIN, Talip: Ferhat ile Şirin
1965 BAHADINLI, Y.Ziya: Güllüceli Kazım
1965 BAŞTUNÇ, Yüksel: Bu Kaçıncı Bahar
1965 BÜYÜKARKIN, Bekir: Belki Bir Gün
1965 ÇETİN, Celalettin: Saat Altıda Gel
1965 ILGAZ, Afet (Muhteremoğlu): Başörtülüler
1965 KARAY, Refik Halit: Sonuncu Kadeh
1965 KEMAL TAHİR: Yorgun Savaşçı
1965 KOÇU, R.Ekrem: Fatih Sultan Mehmet
1965 MAKAL, Mahmut: Kamçı Teslimi
1965 NAZIM HİKMET: Kan Konuşmaz
1965 NAZIM HİKMET: Yeşil Elmalar
1965 ORHAN KEMAL: Bir Filiz Vardı
1965 ÖZDEŞ, Oğuz: Karapençe Estergon'da
1965 ÖZKAN, Hakkı: Umutsuzlar
1965 SERTOĞLU, Murat: Çakırcalı Mehmet Efe
1965 YEŞİM, Ragıp Şevki: Zümrüt Gözlü Sultan
1965 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Altın Karanfiller
1965 ALPAR, Faika: Ortak Palas
1965 BENİCE, Ethem İzzet: Adsız Şehit
1965 ÇAMURDAN, M.Cihangir: Kadın Denilen Meçhul
1965 GÖÇER, Nuri: Zehirli Hayat
1965 İLTER, Ş. Sıtkı: Gökkuşağı
1965 NAZIM HİKMET: Yeşil Elmalar
1966 AKDORA, İskender Fikret: Dünyanın Öptüğü Kız
1966 APAYDIN, Talip: Toprağa Basınca
1966 ARIT, Fikret: Garip
1966 AY,Behzat: Dor Ali
1966 BAYDAR, Oya: Savaş Çağı, Umut Çağı
1966 BEKTÖRE, Şevki: Volga Kızıl Akarken
1966 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bir Bahar Akşamı
1966 BİLBAŞAR, Kemal: Cemo
1966 BUĞRA, Tarık: Küçük Ağa Ankara'da
1966 BÜYÜKARKIN, Bekir: Suların Gölgesinde
1966 DAĞCI, Cengiz: Kolhozda Hayat
1966 DAĞCI, Cengiz: O Topraklar Bizimdi
1966 DİNAMO, Hasan İzzettin: Kutsal İsyan
1966 ERDİNÇ, Fahri: Kore Nire
1966 GÜNEY, Yılmaz: Boynu Bükükler
1966 HALİKARNAS BALIKÇISI: Turgut Reis
1966 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kubilay Hanın Gelini
1966 OKÇU, Emine Işınsu: Küçük Dünya
1966 ORHAN KEMAL: Evlerden Biri
1966 ORHAN KEMAL: Müfettişler Müfettişi
1966 ORHAN KEMAL: Yalancı Dünya
1966 ÖZDEŞ, Oğuz: Karapençe'nin İntikamı
1966 SEYDA, Mehmet: Bir Gün Büyüyeceksin
1966 SEYDA, Mehmet: Cinsel Oyun
1966 YAŞAR KEMAL: Üç Anadolu Efsanesi
1966 YILDIZ, Bekir: Türkler Almanya'da
1967 ARABUL, Muzaffer: Çakrazlar
1967 AZRAK, Kerime Nadir: Sisli Hatıralar
1967 BAYKURT, Fakir: Amerikan Sargısı
1967 BAYKURT, Fakir: Kaplumbağalar
1967 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bulutlar Dağılınca
1967 BÜYÜKARKIN, Bekir: Tanyeri
1967 İLTER, Şahap Sıtkı: Horoz Değirmeni
1967 İLTER, Şahap Sıtkı: Kimin İçin
1967 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Sabah Olmasın
1967 KEMAL TAHİR: Bozkırdaki Çekirdek
1967 KORAY, Yaman: Sığırcıklar
1967 KORCAN, Kerim: Linç
1967 NESİN, Aziz: Şimdiki Çocuklar Harika
1967 ONUR, Necmi: Vicdansız Kadın
1967 ÖZDEŞ, Oğuz: Karapençe Voyvoda'ya Karşı
1967 ÖZDEŞ, Oğuz: Karapençe’nin Oğlu
1967 TARUS, İlhan: Vatan Tutkusu
1968 ARPAD,Burhan: Alnımdaki Bıçak Yarası
1968 AYAŞLI, Münavver: Pertev Beyin Üç Kızı
1968 BERKANT, Muazzez Tahsin: Uzayan Yollar
1968 BİLBAŞAR, Kemal: Memo 1
1968 DAĞCI, Cengiz: Dönüş
1968 DERVİŞ, Suat: Ankara Mahpusu
1968 DERVİŞ, Suat: Fosforlu Cevriye
1968 DİNAMO, Hasan İzzettin: Ateş Yılları
1968 DİNAMO, Hasan İzzettin: Savaş ve Açlar
1968 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Can Pazarı
1968 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: İnsanlar Maymun muydu?
1968 HEKİMOĞLU, İsmail: Minyeli Abdullah
1968 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Denizin Kanı
1968 KOÇU, Reşat Ekrem: Kabakçı Mustafa
1968 KOÇU, Reşat Ekrem: Patrona Halil
1968 ORHAN KEMAL: Arkadaş Islıkları
1968 ORHAN KEMAL: Sokaklardan Bir Kız
1968 ÖZKAN, Hakkı: Dönüş
1968 PERİDE CELAL: Güz Şarkısı
1968 REŞAT ENİS: Sarı İt
1968 TOY, Erol: Toprak Acıkınca 1,2
1968 UÇUK, Cahit: Gecenin Bu Saatinde
1968 UÇUK, Cahit: Hep Yarın
1968 UÇUK, Cahit: Özlem Şarkısı
1968 YAŞAR KEMAL: Ölmez Otu (Dağın Öte Yüzü:3)
1969 ARIT, Fikret: Transfer Ahmet
1969 AYAŞLI, Münavver: Pertev Beyin İki Kızı
1969 BENER, Hikmet Erhan: Baharla Gelen
1969 BİLBAŞAR, Kemal: Memo 2
1969 BUYRUKÇU, Muzaffer: Gürültülü Birkaç Saat
1969 BÜYÜKARKIN, Bekir: Bozkırda Sabah
1969 DAĞCI, Cengiz: Genç Temuçin
1969 DANIŞMAN, Zuhuri: Fatih Sultan Mehmet
1969 HALİKARNAS BALIKÇISI: Deniz Gurbetçileri
1969 ILGAZ, Rıfat: Karadeniz'in Kıyıcığında
1969 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Kopuk Takımı
1969 KEMAL TAHİR: Kurt Kanunu
1969 ORHAN KEMAL: Kötü Yol
1969 ORHAN KEMAL: Üç Kağıtçı
1969 SEYDA, Mehmet: Sultan Döşeği
1969 SEYDA, Mehmet: Köroğlu
1969 SEYDA, Mehmet: Sultan Döşeği
1969 YAŞAR KEMAL: İnce Memed2

 

 

1970 ANDAY, Melih Cevdet: Gizli Emir
1970 AZRAK, Kerime Nadir: Güller ve Dikenler
1970 BAYKURT, Fakir: Tırpan
1970 BİLBAŞAR, Kemal: Yeşil Gölge
1970 BUĞRA, Tarık: İbiş'in Rüyası
1970 BUYRUKÇU, Muzaffer: Bir Olayın Başlangıcı
1970 CEYHUN, Demirtaş: Asya
1970 DAĞCI, Cengiz: Badem Dalına Asılı Bebekler
1970 GÜNKUT, Tarık: Yüzbaşı Selim Selimiye'li
1970 HEKİMOĞLU, İsmail: Maznun
1970 KEMAL TAHİR: Büyük Mal
1970 KESKİN, Yıldırım: Korkunç ve Güzel
1970 KOCAGÖZ, Samim: Bir Çift Öküz
1970 KORAY, Yaman: Kola
1970 OKÇU, Emine Işınsu: Azap Toprakları
1970 ORHAN KEMAL: Kaçak
1970 ÖZDEMİR, Mehmet Niyazi: Varolmak Kavgası
1970 ÖZDEŞ, Oğuz: Aşka Susayan Dudaklar
1970 ÖZDEŞ, Oğuz: Reyhan
1970 ÖZDEŞ, Oğuz: Şebnem
1970 SAYAR, Abbas: Yılkı Atı
1970 SEYDA, Mehmet: Nemrut Mustafa
1970 SEYDA, Mehmet: Süeda Hanım'ın Ortanca Kızı
1970 SEYDA, Mehmet: Yanartaş 1
1970 SEYDA, Mehmet: Yanartaş 2
1970 SOYSAL, Sevgi: Yürümek
1970 SU, Mükerrem Kamil: Ben ve O
1970 YAŞAR KEMAL: Ağrı Dağı Efsanesi
1971 ATAY, Oğuz: Tutunamayanlar 1
1971 ATAY, Oğuz: Tutunamayanlar 2
1971 AZRAK, Kerime Nadir: Zambaklar Açarken
1971 BERKANT, Muazzez Tahsin: Işık Yağmuru
1971 BİLBAŞAR, Kemal: Yonca Kız
1971 CUMALI, Necati: Zeliş (Tütün Zamanı'nın yeni basımı)
1971 GÜNEY, Yılmaz: Boynu Bükük Öldüler
1971 İZGÜ, Muzaffer: İlyas Efendi
1971 KAZANCI, A. Lütfü: Kaynana Münevver Hanım
1971 KAZANCI, A. Lütfü: Üvey Anne
1971 KEMAL TAHİR: Yol Ayrımı
1971 KESKİN, Yıldırım: Maya
1971 KORCAN, Kerim: İdamlıklar
1971 MEHMET SELAHATTİN (Erdem): İhtiyar Gençlik
1971 MEHMET SELAHATTİN (Erdem): Küçük Dünya
1971 OKÇU, Emine Işınsu: Ak Topraklar
1971 PERİDE CELAL: Evli Bir Kadının Günlüğünden
1971 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Kilit
1971 SEYDA, Mehmet: İhtiyar Gençlik
1971 TUNCER, Cengiz: Kerkenez
1971 VEREL, Oktay: Maksat Vatan Kurtulsun
1971 YAŞAR KEMAL: Binboğalar Efsanesi
1971 YEŞİM, Ragıp Şevki: Ovaya İnen Şahin
1971 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Büyükanne
1972 ADIVAR, Halide Edip: Çaresaz
1972 ALTAN, Çetin: Büyük Gözaltı
1972 APAYDIN, Talip: Define
1972 APAYDIN, Talip: Yoz Davar
1972 AZRAK, Kerime Nadir: Karar Gecesi
1972 BAHADINLI, Yusuf Ziya: Güllüce'yi Sel Aldı
1972 BAYSAL, Faik: Drina'da Son Gün
1972 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bir Gün Sabah Olacak mı
1972 BERKANT, Muazzez Tahsin: İki Kalp Arasında
1972 BİLBAŞAR, Kemal: Başka Olur Ağaların Düğünü
1972 DAĞCI, Cengiz: Üşüyen Sokak
1972 DİNAMO, Hasan İzzettin: Kutsal Barış
1972 GÜNEL, Burhan: Ökse
1972 KAFTANCIOĞLU, Ümit: Yelatan
1972 KALELİ, Lütfi: Görgü
1972 KALELİ, Lütfi: İstanbıllı Gardaşım
1972 KAZANCI, A. Lütfü: Bir Vicdan Uyanıyor
1972 MEHMET SELAHATTİN (Erdem): Kaybolan Dünya
1972 ÖZKAN, Hakkı: Taş
1972 SAYAR, Abbas: Çelo
1972 YAŞAR KEMAL: Çakırcalı Efe
1973 AĞAOĞLU, Adalet: Ölmeye Yatmak
1973 ATAY, Oğuz: Tehlikeli Oyunlar
1973 ATILGAN,Yusuf: Anayurt Oteli
1973 ATSIZ, H. Nihal: Ruh Adam
1973 AY, Behzat: Sis İçinde
1973 AZRAK, Kerime Nadir: Dert Bende
1973 AZRAK, Kerime Nadir: Karar Gecesi
1973 BAYKURT, Fakir: Köygöçüren
1973 BİRİNCİ, Niyazi: Sunguroğlu
1973 BÜYÜKARKIN, Bekir: Yoldaki Adam
1973 CUMALI,Necati :Yağmurlar ve Topraklar
1973 DİNAMO, Hasan İzzettin: Öksüz Musa
1973 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Namuslu Kokotlar
1973 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Ölüler Yaşıyor mu?
1973 HAKSUN, Necati: Meyro
1973 İLERİ, Selim: Destan Gönüller
1973 İLHAN, Attila: Bıçağın Ucu
1973 İZGÜ, Muzaffer: Halo Dayı
1973 KOCAGÖZ, Samim: İzmir'in İçinde
1973 MEHMET SELAHATTİN: Kaybolan Dünya
1973 OKÇU, Emine Işınsu: Tutsak
1973 ÖZDEŞ, Oğuz: Herkesten Uzak
1973 ÖZKAN, Hakkı: Sürtük
1973 POLAT, Ömer: Mahmudo ile Hazel
1973 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Anahtar
1973 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Kapı
1973 SEYDA, Mehmet: İçe Dönük ve Atak
1973 SOYSAL, Sevgi: Yenişehir'de Bir Öğle Vakti
1973 TANPINAR, Ahmet Hamdi: Sahnenin Dışındakiler
1973 TOPRAK, Ömer Faruk: Tuz ve Ekmek
1973 TOY, Erol: Azap Ortakları 1,2
1973 TOY, Erol: İmparator
1973 YAŞAR KEMAL: Demirciler Çarşısı Cinayeti(Akçasaz'ın Ağaları:1)
1974 ADIVAR, Halide Edip: Kerim Ustanın Oğlu
1974 ALTAN, Çetin: Bir Avuç Gökyüzü
1974 ANDAY, Melih Cevdet: İsa'nın Güncesi
1974 APAYDIN, Talip: Ortakçının Oğlu adıyla 1964R Ortakçılar yeni bas.)
1974 APAYDIN, Talip: Toz Duman İçinde
1974 AZRAK, Kerime Nadir: Kaderin Sırrı
1974 BALI, Lemia: Fırtınalı Günler
1974 BİRİNCİ, Niyazi: Bizans Saraylarında
1974 BİRİNCİ, Niyazi: Buhara Yanıyor
1974 CUMALI,Necati : Acı Tütün
1974 ÇETİN, Celalettin: 352. Sokak
1974 DİNAMO, Hasan İzzettin: Musa'nın Mapushanesi
1974 FÜRUZAN: 47'liler
1974 GÜNEL, Burhan: Umut Zamanı
1974 ILGAZ, Rıfat: Karartma Geceleri
1974 İLHAN, Attila: Sırtlan Payı
1974 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Gün Döndü
1974 KAFTANCIOĞLU, Ümit: Tüfekliler
1974 KALELİ, Lütfi: Haşhaş
1974 KEMAL TAHİR: Karılar Koğuşu
1974 KEMAL TAHİR: Namusçular
1974 MEHMET KEMAL: Sürgün Alayı
1974 NESİN, Aziz: Tatlı Betüş
1974 OKÇU, Emine Işınsu: Sancı
1974 ONUR, Necmi: Arap Abdo
1974 ONUR, Necmi: Kadın Daha Çok Sever
1974 ÖZ, Erdal: Yaralısın
1974 ÖZKİŞİ, Bahaeddin: Köse Kadı
1974 POLAT, Ömer: Saragöl
1974 SAYAR, Abbas: Can Şenliği
1974 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Çatı
1974 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Konak
1974 TOY, Erol: Kördüğüm
1974 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Aydınlık Kapı
1975 AKBAL, Oktay: İnsan Bir Ormandır
1975 AKÇAM, Dursun: Kanlıdere'nin Kurtları
1975 ALTAN, Çetin: Viski
1975 ANDAY, Melih Cevdet: Raziye
1975 APAYDIN, Talip: Tütün Yorgunu
1975 AY, Behzat: Sürgün
1975 AZRAK, Kerime Nadir: Bir Çatı Altında
1975 BALCIOĞLU, A. Rasim: Terleyen Duvarlar
1975 BARAN, Selçuk: Bir Solgun Adam
1975 BAYKURT, Fakir: Keklik
1975 BİRİNCİ, Niyazi: Elveda Buhara .
1975 BİRİNCİ, Niyazi: Sahipsiz Saltanat
1975 BİRİNCİ, Niyazi: Turgut Alp
1975 BOYUNAĞA, Yılmaz: Denizler Ejderi
1975 BOYUNAĞA, Yılmaz: Kırık Hançer
1975 COŞKUN, Zebercet: Haçin
1975 CUMALI,Necati : Aşk da Gezer
1975 DÖLEK, Sulhi: Korugan
1975 GÜRBÜZ, Yılmaz: Balkan Acısı
1975 KAYIHAN, Hasan: Yoklar
1975 KORCAN, Kerim: Ter Adamları
1975 MİYASOĞLU, Mustafa: Kaybolmuş Günler
1975 ÖZAKIN, Aysel: Gurbet Yavrum
1975 ÖZKİŞİ, Bahaeddin: Sokakta
1975 ÖZKİŞİ, Bahaeddin: Uçtaki Adam
1975 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Üçler Yediler Kırklar
1975 SOYSAL, Sevgi: Şafak
1975 TANPINAR, Ahmet Hamdi: Mahur Beste
1975 TÜRKALİ, Vedat: Bir Gün Tek Başına
1975 VEREL, Oktay: Aslan Gibi Eşekler
1975 YAŞAR KEMAL: Yusufçuk Yusuf (Akçasaz’ın Ağaları:2)
1975 YÜCEL, Tahsin: Vatandaş
1976 AĞAOĞLU, Adalet: Fikrimin İnce Gülü
1976 AĞRALI, Levent: Göçük
1976 APAYDIN, Talip: Dağdaki Kaynak
1976 AYAŞLI, Münavver: Pertev Beyin Torunları
1976 BİRİNCİ, Niyazi: Çaka Bey
1976 BİRİNCİ, Niyazi: Kırım Kan Ağlıyor
1976 BİRİNCİ, Niyazi: Şehzade Selim
1976 BİRİNCİ, Niyazi: Şirpençe
1976 BUĞRA, Tarık: Firavun İmanı
1976 BURDURLU, İbrahim Zeki: Akdenizin İnsan Çiçekleri
1976 CEVDET KUDRET: Karıncayı Tanırsınız
1976 ÇOKUM, Sevinç: Zor
1976 DİNAMO, Hasan İzzettin: Koyun Baba
1976 DİNAMO, Hasan İzzettin: Musa'nın Gecekondusu
1976 EDGÜ, Ferit: Kimse
1976 GÜNEL, Burhan: Yağmurla Giden
1976 ILGAZ, Rıfat: Sarı Yazma
1976 İLERİ, Selim: Her Gece Bodrum
1976 KALELİ, Lütfi: Kardeşlerin Kini
1976 KAYIHAN, Hasan: Zincir
1976 KEMAL TAHİR: Hür Şehrin İnsanları 1
1976 KEMAL TAHİR: Hür Şehrin İnsanları 2
1976 KOCAGÖZ, Samim: Tartışma
1976 KÜR, Pınar: Yarın... Yarın...
1976 MEHMET KEMAL: Pulsuz Tavla
1976 MEHMET SELAHATTİN: Şehirde İnsan Yoktu
1976 NESİN, Aziz: Surname
1976 ONUR, Necmi: Orospu
1976 ÖZKAN, Hakkı: Grevden Sonra
1976 ÖZLÜ, Demir: Bir Uzun Sonbahar
1976 POLAT, Ömer: Dilan
1976 SAY, Ahmet: Kocakurt
1976 SELİMOĞLU, Zeyyat: Deprem
1976 SEYDA, Mehmet: Gerçek Dışı
1976 TOY, Erol: Bal Tutanlar
1976 TOY, Erol: Gözbağı
1976 TOY, Erol: Son Seçim
1976 YAŞAR KEMAL: Al Gözüm Seyreyle Salih
1976 YAŞAR KEMAL: Yılanı Öldürseler
1976 YÜCE, Ali: Şeytanistan
1977 AKÇAM, Dursun: Kan Çiçekleri
1977 BAHADINLI, Yusuf Ziya: Gemileri Yakmak
1977 BAYKURT, Fakir: Kara Ahmet Destanı
1977 BAYKURT, Fakir: Yayla
1977 BENER, Hikmet Erhan: Yalnızlar
1977 CEYHUN, Demirtaş: Yağmur Sıcağı
1977 ÇETİN, Celalettin: Göçük
1977 DAL, Güney: İş Sürgünleri
1977 EDGÜ, Ferit: O
1977 ERDİNÇ, Fahri: Acı Lokma
1977 GÜNEY, Yılmaz: Soba, Pencere Camı, İki Ekmek İstiyoruz
1977 ILGAZ, Afet: Aşamalar
1977 İNCESU,Yıldız: Süt Güğümündeki Kurbağalar
1977 KARADENİZ, Zeria: Yeğen
1977 KAYIHAN, Hasan: Uyanmak
1977 KEMAL TAHİR: Damağası
1977 KÜR, Pınar: Küçük Oyuncu
1977 MAKAL, Tahir Kutsi: Meydan Dayağı
1977 MEHMET SELAHATTİN: Sam Yeli
1977 NESİN, Aziz: Yaşar Ne yaşar Ne Yaşamaz
1977 NİKSARLI, M. Zeki: Türkoğlu Cıbı Salih ile Acemoğlu Gaffar
1977 OKTAY RİFAT: Bir Kadının Penceresinden
1977 ÖZDEMİR, Mehmet Niyazi: Çağımızın Aşıkları
1977 PERİDE CELAL: Üç Yirmidört Saat
1977 SAYAR, Abbas: Dik Bayır
1977 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Bu Atlı Geçide Gider
1977 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Cevahir ile Sadık Çavuş'un Buğday Kamyonu
1977 SÜMER, Dinçer: Bozuk Bir Şey
1977 TOSUNER, Necati: Sancı... Sancı...
1977 TOY, Erol: Doruktaki Öfke
1977 YAŞAR KEMAL: Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca
1977 YILMAZ, Durali: Aziz Sofi
1978 ALTAN, Çetin: Küçük Bahçe
1978 BAŞARAN, Mehmet: Memetçik Memet
1978 BENER, Hikmet Erhan: Bürokratlar
1978 BİLBAŞAR, Kemal: Kölelik Dönemeci
1978 ELİÇİN, Bekir: Onlar Savaşırken
1978 ERDEM, İbrahim: Sürgün Meyveye Durdu
1978 GÜRMAN, Osman Nemci: Kılıç Uykuda Vurulur
1978 İLHAN, Attila: Yaraya Tuz Basmak
1978 KEMAL TAHİR: Bir Mülkiyet Kalesi 1
1978 KEMAL TAHİR: Bir Mülkiyet Kalesi 2
1978 KIYAFET, Hasan: Oy Pazarı
1978 KORCAN, Kerim: Dimitrof Geçiyor
1978 MERİÇ, Nezihe: Alagün Çocukları
1978 NESİN, Aziz: Yek Yol
1978 OKÇU, Emine Işınsu: Çiçekler Büyür
1978 ÖZAKIN, Aysel: Alnımda Mavi Kuşlar
1978 PERİDE CELAL: Jaguar
1978 TOY, Erol: Kuzgunlar ve Leşler 1
1978 TURAN, Güven: Dalyan
1978 YALÇIN, İrfan: Genelevde Yas
1978 YAŞAR KEMAL: Deniz Küstü
1978 YAŞAR KEMAL: Kuşlar da Gitti
1978 YEŞİLOVA, Mustafa: Kopo 1981 Karasu
1978 YILMAZ, Durali: Fetva Yokuşu
1979 AĞAOĞLU, Adalet: Bir Düğün Gecesi
1979 ALP, Seyit: Devran
1979 BUĞRA, Tarık: Gençliğim Eyvah
1979 DAL, Güney: E-5
1979 ERDİNÇ, Fahri: Ali'nin Biri
1979 ERDİNÇ, Fahri: Kardeş Evi
1979 GİRGİN, Naci: Gençlik Çıkmazı
1979 GİRGİNSOY, Naci: Gençlik Çıkmazı
1979 GÜNEL, Burhan: Aksayan
1979 İLERİ, Selim: Ölüm İlişkileri
1979 KUTLU, Ayla: Kaçış
1979 KÜR, Pınar: Asılacak Kadın
1979 ÖZLÜ, Demir: Bir Küçük Burjuvanın Gençlik yılları
1979 PULTAR, Gönül: Dünya Bir Atlı Karınca
1979 SERHAN, Fatma İrfan: Karagöl
1979 SERHAN, Fatma İrfan: Marziye
1979 TOY, Erol: Kuzgunlar ve Leşler 2
1979 YALÇIN, İrfan: Ölümün Ağzı

 

1980 AĞAOĞLU, Adalet: Yazsonu
1980 BENER, Hikmet Erhan: Elif'in Öyküsü
1980 BİLBAŞAR, Kemal: Bedoş
1980 BİLGİNER, Recep: Politikada Bir Sarı Çizmeli
1980 BUĞRA, Tarık: Dönemeçte
1980 DÖLEK, Sulhi: Geç Başlayan Yargılama
1980 İLERİ, Selim: Bir Akşam Alacası
1980 İLERİ, Selim: Cehennem Kraliçesi
1980 İLHAN, Attila: Fena Halde Leman
1980 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Alçaktan Uçan Güvercin
1980 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Kayabaşı
1980 KIRAL,Tezer Özlü: Çocukluğun Soğuk Geceleri
1980 KUTLU, Ayla: Islak Güneş
1980 MAKAL, Tahir Kutsi: Kamyon
1980 TİMUÇİN, Afşar: Gece Gelen Eski Dost
1980 YAŞAR KEMAL: Yağmurcuk Kuşu (Kimsecik:1)
1980 YILDIZ, Bekir: Halkalı Köle
1981 AKTUNÇ, Hulki: Bir Çağ Yangını
1981 APAYDIN, Talip: Kente İndi idris
1981 APYDIN, Talip: Vatan Dediler
1981 AZRAK, Kerime Nadir: Aşk Fısıltıları
1981 BALEL, Mustafa Peygamber Çiçeği
1981 BENER, Hikmet Erhan: Kedi ve Ölüm
1981 BENER, Hikmet Erhan: Oyuncu
1981 BENER, Hikmet Erhan: Ünlü Gezgin Macellos da Vinci'nin Akılalmaz Serüvenleri
1981 Bilbaşar, Kemal: Zühre Ninem
1981 BUĞRA, Tarık: Yağmuru Beklerken
1981 DİNAMO, Hasan İzzettin: Açlık
1981 DİNAMO, Hasan İzzettin: Ateş Yılları
1981 DİNAMO, Hasan İzzettin: Türk Kelebeği
1981 ERAY, Nazlı: Pasifik Günleri
1981 ERİM, Turgut: Girişim
1981 GÜNEL, Burhan: Acının Askerleri
1981 GÜRTÜRK, Sami: Bidilik
1981 HAKSUN, Necati Hazal(Kutsal Ceza)
1981 İLERİ, Selim: Bir Akşam Alacası
1981 İLERİ, Selim: Yaşarken ve Ölürken
1981 İLHAN, Attila: Dersaadette Sabah Ezanları
1981 KALELİ, Lütfi: Vakarlı Memo
1981 KARAKUŞ, Hidayet: Yağmurlar Nereye Yağar
1981 MİRZABEYOĞLU, Salih: Yaşamayı Deneme
1981 ÖZAKIN, Aysel: Genç Kız ve Ölüm
1981 ÖZKAN, Hakkı: İnci
1981 PERİDE CELAL: Bir Hanımefendinin Ölümü
1981 SÖZER, Onay: Öteki
1981R YEŞİLOVA, Mustafa: Karasu
1982 ANDAY, Melih Cevdet: Gizli Emir
1982 ATAYMAN, Ümit: Şark Çıbanı
1982 BENER, Hikmet Erhan: Böcek
1982 BÜYÜKÜNAL, Ayhan: Güle Güle Mercimekburun
1982 CEYHUN, Demirtaş: Cadı Fırtınası
1982 DÖLEK, Sulhi: Kiracı
1982 HACIHASANOĞLU, Muzaffer: Trenler Gidiyor
1982 KOCAGÖZ, Samim: Yılan Hikayesi
1982 MEHMET NİYAZİ: Ölüm Daha Güzeldi
1982 OKTAY RIFAT: Bay Lear
1982 ONUR, Nemci: Para Babası
1982 PAMUK, Orhan: Cevdet Bey ve Oğulları
1982 SELİMOĞLU, Zeyyat: Tutkunun Köşeleri
1982 ŞAHİN, Remzi: Banker
1982 TEKİN, Hüseyin: Sevginin Bedeli
1982 TOSUN, Kenan: Türkiye'nin Seçkinleri
1982 YAŞAR KEMAL: Hüyükteki Nar Ağacı
1983 BENER, Hikmet Erhan: Ölü Bir Deniz
1983 BUĞRA, Tarık: Osmancık
1983 HÜNALP, Ayhan: Şarkısız Dünyaların Orkinosları
1983 İLERİ, Selim: Ölünceye Kadar Seninim
1983 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Kurşun Ata Ata Biter
1983 KAYACAN, Feyyaz: Çocuktaki Bahçe
1983 KAYIHAN, Hasan: Gurbet Günleri
1983 KAYIHAN, Hasan: Gurbet Günleri
1983 KUTLU, Ayla: Cadı Ağacı
1983 KUTLU, Ayla: Tutsaklar
1983 OCAK,Esma: Kervan Servan
1983 PAMUK, Orhan: Sessiz Ev
1983 TEKİN, Latife: Sevgili Arsız Ölüm
1983 TİMUÇİN, Afşar: Kıyılar Durunca
1983 TÜRKALİ, Vedat: Mavi Karanlık
1984 TEKİN, Latife: Berci Kristin Çöp Masalları
1984 ULAY, Faruk: Yazılmamış Bir Tarih İçin Dipnotları
1984 YAŞAR KEMAL: İnce Memed 3
1985 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: İyi Geceler Dünya
1985 YAŞAR KEMAL: Kale Kapısı(Kimsecik:2)
1986 PAMUK, Orhan: Beyaz Kale
1986 TEKİN, Latife: Gece Dersleri
1987 YAŞAR KEMAL: İnce Memed 4
1987 YEL, Esen: Demokrasi Sakız Çiğniyor
1988 ULAY, Faruk: Kopuk Bağlantılar
1989 EBCİOĞLU, Emel: Kuzey Işıkları
1989 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Bağışla Onları
1989 TEKİN, Latife: Buzdan Kılıçlar

 

 

1990 CUMALI, Necati: Uç Minik Serçem
1990 GÜLEN, Mehmet: İstanbul Kanatlı Ben
1990 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Ağaçlar Gibi Ayakta
1990 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Ağaçlar Gibi Ayakta
1990 KARAKUŞ, Hidayet: Uykusu Derin Şehir
1990 KARASU, Bilge: Gece
1990 PAMUK, Orhan: Kara Kitap
1990 PERİDE CELAL: Kurtlar
1991 AĞAOĞLU, Adalet: Ruh Üşümesi
1991 ALKAN, Erdoğan: Kör Oldum Veysel Oldum
1991 ALTAN, Ahmet: Yalnızlığın Özel Tarihi
1991 ANDAY, Melih Cevdet: Mavi Sokak(1958-59'da takma adla tefrika)
1991 ANDAY, Melih Cevdet: Meryem Gibi
1991 APAYDIN, Talip: Köylüler (TDİ-VD Üçlemeşi:3.Kitap)
1991 ARAL, İnci: Ölü Erkek Kuşlar
1991 BAHADINLI, Yusuf Ziya: Devekuşu Rosa
1991 BEHRAM, Nihat: Lanetli Ömrün Kırlangıçları
1991 BENER, Vüs'at O.: Bay Muannit Sahtegi'nin Notları
1991 BOZKURT, İsmail: Yusufçuklar Oldu mu?
1991 DÖLEK, Sulhi: Truva Katırı
1991 GÜNEL, Burhan: Baraka
1991 ILGAZ, Afet: AD Semud Meyden
1991 İLERİ, Selim: Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın
1991 KARAKOYUNLU, Yılmaz: Üç Aliler Divanı
1991 MADRA, Ömer: Romanımla Sana Bir Ses 92
1991 ŞAHİN, Osman: Başaklar Gece Doğar
1991 UZUNER, Buket: İki Yeşil Su Samuru,Anneleri,Babaları ve Diğerleri
1991 YAŞAR KEMAL: Kanın Sesi (Kimsecik:3)
1991 YAVUZ, Hilmi: Fehmi K'nın Acayip Serüvenleri
1991 YURDAKUL, Ahmet: Bir Masal Akşamı
1992 AKAŞ, Cem: Suç ve Ceza
1992 ALATLI, Alev: Viva la Muerte/Yaşasın Ölüm(Orda KimseVar mı?1)
1992 ALATLI, Alev: Yaseminler Tüter mi?...
1992 ALBAYRAK, Sadık: İnsan Arayışı
1992 ANDAY, Melih Cevdet: Birbirimizi Anlayamayız
1992 ARAL, İnci: Ölü Erkek Kuşlar
1992 ARSLANOĞLU, Kaan: Çağrısız Hayalim
1992 AY, Taner: Metruk Zamana Seyahat ve Marsyas
1992 BAŞAR, Kürşat: Sen Olmasaydın Yapmazdın Biliyorum(u.ö)
1992 BAŞARAN, Mehmet: Kalın Mavi Bir Ses
1992 BAYDAR, Oya: Kedi Mektupları
1992 BAYSAL, Faik: Ateşi Yakanlar
1992 BAYTAŞ, Ömer: ProximaCentauri
1992 BEZMEN, Nermin: Kurt Seyt/ Shura
1992 BÜYÜKÜNAL, Ayhan: Saros'un Küçük Adaları
1992 ÇIĞIR, Mehmet Ali: Yalnızlığın Mektupları
1992 ÇİÇEKOĞLU, Feride: Suyun Öte Yanı
1992 DAYIOĞLU, Gülten: Yeşil Kiraz
1992 DİKMEN, Veysel: Sıcak Tanrıdan Soğuk Ekmek
1992 DOĞANER, Hülya Serap: Leyla ile Şirin
1992 DOYMUŞ, Namık: Aşklar ve Arkadaşlıklar
1992 DÖLEK, Sulhi: Truva Katırı
1992 EFE, Hürrem: İnanılır Gibi Değil
1992 EMİNE, E.: Kurabiye Saatinde
1992 ERAY, Nazlı: Ay Falcısı
1992 ERKİNER, Engin: Güzel Bir Ölüm
1992 ERKORKMAZ, Murat: Gel Zaman Gitme Zaman
1992 EVERDİ, Mustafa: Örgütlü Ölüler
1992 GENÇ, Nihat: One Man Show
1992 GÜVEN, Turan: Soğuk Tüylü Martı
1992 IŞIK, Celal: Kirli Karanlık
1992 İMRE, Mehmet Fehmi: Yüzyetmişaltı Yıl
1992 İNAL, Mecbure: Kuşlar Vuruldu
1992 İSVAN, Reha: Gün Olur Devran Döner
1992 İYİLER, Orhan: Bir gün Bile Yaşamak
1992 KALELİ, Lütfi: Köşker İmam
1992 KAPLAN, Saadettin: İğde Dalı
1992 KARAKAYA, Müştehir: Başımız Döndü İnkılaptan
1992 KARAKAYA, Müştehir: Gecenin Soluğu
1992 KARAKOYUNLU, Yılmaz: Güz Sancısı
1992 KARASU, Bilge: Kılavuz
1992 KARLI, Sadık: Eski Kış
1992 KIVANÇ, Ümit: Gaib Romans
1992 KOÇ, Hamdi: Çocuk Ölümü Şarkıları
1992 KÜR, Pınar: Sonuncu Sonbahar
1992 LEVİ, Mario: En Güzel Aşk Hikayemiz (Türü Öykü mü? A.Ş)
1992 NEYZİ, Ali H.: Çoban
1992 NİYAZİ, Mehmet: İki Dünya Arasında
1992 OKTAY RİFAT: Danaburnu
1992 ONAT, Leyla: Sorumlu Bulutlar
1992 ONUR, Nemci: Hanım Efendi
1992 OTO, Fatih: Siyah Kristal
1992 ÖKE, M.Kemal: Günbatımı
1992 ÖZÜNLÜ, İlker: Serseri
1992 PAMUK, Orhan: Kara Kitap
1992 SARPDERE, Yücel: Vatandaş Abuzer
1992 SÖNMEZ, Tekin: Kadınlar Vardı
1992 SÖNMEZ, Tekin: Söylence Berlin
1992 SUPHİ, Mustafa: Bir Yaşamın Güncesi
1992 SÜMER, Dinçer: Bir Düş müydü O İzmir
1992 TUNÇ, Ayfer: Kapak Kızı
1992 UZUNER, Buket: Balık İzlerinin Sesi
1992 YAĞCI, Öner: Gökyüzüne Akan Irmak
1992 YALÇINLAR, Adnan: Salyangoz yada Şovalyenin Zamanı
1992 YILDIZ, Ahmet Günbay: Dağıstan Aslanı
1992 YILDIZ, Ahmet Günbay: Fetih Sancakları
1992 YILDIZ, Ahmet Günbay: Sular Durulursa
1992 YÜCEL, Tahsin: Peygamberin Son Beş Günü
1993 AĞAOĞLU, Adalet: Romantik Bir Viyana Yazı
1993 AĞAOĞLU, Adalet: Yazsonu
1993 AKAŞ, Cem: 7
1993 ALATLI, Alev: Valla Kurda Yedirdin Beni(Orda Kimse Var mı?:3)
1993 ALP, Seyit: Berlin Savignyplatz
1993 ALP, Seyit: Şavk
1993 ANKARA, Zeynep: Terkedilmiş Sessiz Bir Gölge Oyunu
1993 ASLANKARA, Sadık: Biri Yüz Biri Giz
1993 AY, Behzat: O Uzun Yalnızlık
1993 BENER, Erhan: Anafor
1993 BİRKİYE, Atilla: Son Yemek
1993 CEHİZ, Neşe: 413 Yaşadı mı?

1993 ÇEKİRGE, Pınar: İntihara İki Saat Kala
1993 DEMİREL, Kemal: Piano Piano Bacaksız(Evimizin İnsanları)

1993 ERAY, Nazlı: Yıldızlar Mektup Yazar
1993 ERENUS, Bilgesu: Kazı
1993 EVREN, Süreyya: Postmodern Bir Kız Sevdim-
1993 GEÇTAN, Engin: Kırmızı Kitabın Öyküsü
1993 GENÇ, Nihat: Dar Alanda Tufan
1993 GEZER, Nadir: Aydınlığa Yürüyenler
1993 GÜN, Güneli: Bağdat Yollarında
1993 HEPÇİLİNGİRLER, Feyza: Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?
1993 ILGAZ, Afet:Yol
1993 İLERİ, Saldıray: Ben Afrodit
1993 İLERİ, Selim: Kırık Deniz Kabukları
1993 İZGÜ, Muzaffer: İt Adası
1993 KARAKAYA, Müştehir: Ay Karanlıktı
1993 KARAOSMANOĞLU, Ülkü: İsyanın Bin Yüzü
1993 NEYZİ, Ali: Gökdelen
1993 NİL, Ayşe: Diploma Töreni
1993 ÖZAKMAN, Turgut: Korkma İnsancık Korkma
1993 ÖZDAMAR, Emine Sevgi: Hayat Bir Kervansaray 1992?
1993 TURAL, Ahmet: Gölgeler
1993 UZUNER, Buket: Benim Adım Mayıs
1993 ÜMİT, Ahmet: Bir Ses Böler Geceyi
1993 ÜMİT, Ahmet: Düşlerin Şarkısı Yok
1993 ÜMİT, Ahmet: Postmodern Bir Kız Sevdim
1993 ÜNLÜ, Şemsettin: Yüz Uzun Yıl
1993 YURDAKUL, Ahmet: Korsanın Seyir Defteri
1994 ALATLI, Alev: OK.Musti: Türkiye Tamamdır
1994 ARAL, İnci:Yeni Yalan Zamanlar
1994 ASIMGİL, Dr.Sevim: Dilara
1994 ASIMGİL, Dr.Sevim: Düğünümde Ağlama
1994 AYSU, Osman T.: Havyar Operasyonu "Bir Suikastin Anatomisi"
1994 AYTAÇ, Ercüment: Ve : Blues
1994 BAHADIR, Velihan: Nurs Köyü'nden Dünyaya 1,2
1994 BENER, Erhan: Elifin Öyküsü
1994 CUMALI, Necati: Viran Dağlar 1 (Makedonya 1900)
1994 DAL, Güney: Gelibolu'ya Kısa Bir Yolculuk
1994 DEMİRKAN, Mustafa: Biz Çok Özgürdük
1994 ERAY, Nazlı: Uyku İstasyonu
1994 ERDOĞAN, Aslı: Kabuk Adam
1994 ERDOĞAN, Yılmaz: Bir Başka Açıdan Romantizm
1994 ERDOĞAN, Yılmaz:Veda Etme Öğretmenim
1994 EROĞLU, Mehmet:Yürek Sürgünü
1994 FINDIKLI, Selma: Nereye Yüreğim
1994 GENÇ, Nihat:Soğuk Sabun
1994 GÖKDUMAN, Nehir Aydın: Şimdi Dirilmek Vaktidir
1994 GÖKSEL, Hüsnü A.: Ayışığı Sonatı
1994 ILGAZ, Afet: Yolcu
1994 İLHAN, Mustafa: Sular Alevlenirken
1994 İNAL, Mecbure: Beklenen Roman
1994 İNANÇ, Üstün: Bir Kimlik Lütfen
1994 İZGÜ, Muzaffer: Sıpa
1994 KARATAY, Hüseyin : ?
1994 KAVAKLI, Ali Erkan: Umudun Rengi Soldu
1994 KAYA, Ali Mevlut: Ve Ben Yani Recep Vural
1994 KOÇAK, Gülayşe: Çifte Kapıların Ötesi
1994 KUTLU, Ayla: Kadın Destanı
1994 MAĞDEN, Perihan: Refakatçi
1994 ONAY, Yılmaz: Yazılar Filmatik
1994 ÖNAL, Mehmet: Şeffaf Kanatlı Zaman
1994 ÖZDEK, Refik: Afşaroğlu
1994 ÖZDEK, Refik: Gece Yarısı Güneşi
1994 PAMUK, Orhan: Yeni Hayat
1994 RIFAT, Serdar: Parodi Yaşamlar
1994 SUPHİ, Mustafa: Sonbahar Düşü
1994 ŞENGEL, Piraye: Gölgesiz Bir Kadın
1994 TUNCEL, Murat:Maviydi Adalar Sarayı
1994 TUNCER, Fatma:Vatanın Sırrı (Vadanın mı? A:Ş)
1994 ÜNVER, M. Naci:Ozanın Öldüğü Gün
1994 YAŞIN, Mehmet: Soydaşımız Balık Burcu
1994 YAVUZ, Hilmi:Kuyu
1994 YILDIZ, Ahmet Günbay:Mavi Gözyaşı
1994 YILDIZ, Ahmet Günbay:Sular Durulursa
1995 ANAR, İhsan Oktay: Puslu Kıtalar Atlası
1995 ASLANOĞLU, Kaan: Kişilikler
1995 ATASÜ, Erendiz: Dağın Öteki Yüzü
1995 BAYTAŞ, Ömer: Amerika
1995 BENER, Erhan: Hınzır Kız
1995 BİRKİYE, Atilla: Soldan Sağa (Aşk Üçlemesi:2)
1995 BUYRUKÇU, Muzaffer: Gece Bitmedi
1995 CEHİZ, Neşe: Yalan Roman
1995 CUMALI, Necati: Viran Dağlar
1995 DEMİRKAN, Renan: Sakallı Kadın
1995 ERAY, Nazlı: Aşık Papağan Barı
1995 GÜRSEL, Nedim: Boğazkesen
1995 GÜRSEL, Nedim: Boğazkesen/ Fatih'in Romanı
1995 İLERİ, Selim: Gramafon Hala Çalıyor
1995 İZGÜ, Muzaffer: Dilber
1995 KIVANÇ, Ümit: Yalnız Olmuyor
1995 KORAT, Gürsel: Zaman Yeli
1995 ÖREN, Aras: Beklenmedik Bir Ziyaretçi
1995 ÖZLÜ, Demir: Tatlı Bir Eylül
1995 ÖZTAŞ, Mahir: Soğuma
1995 SAVAŞIR, İskender: Tutku 2000
1995 SÖNMEZ , Tekin: Çıplak Viking
1995 ŞAHİN, Osman: Fırat'ın Sırtındaki Kan/ Bucaklar
1995 TEKİN, Latife: Aşk İşaretleri
1995 TOPTAŞ, Hasan Ali: Gölgesizler
1995 TOY, Erol: Yitik Ülkü 1
1995 TOY, Erol: Yitik Ülkü 2
1995 ULAY, Faruk: İti
1995 UZUN, Mehmet: Yitik Bir Aşkın Gölgesinde
1995 YAĞCI, Öner: Yediveren
1995 YALÇIN, İrfan: Annem,Babam ve Ben
1995 YÜCEL, Tahsin: Bıyık Söylencesi
1995 ZAİM, Derviş: Ares Harikalar Diyarında
1995 ZİLELİ, Gül: Deniz Orada
1996 ERDOĞAN, Aslı: Mucizevi Mandarin
1998 ALTAN, Ahmet: Kılıç Yarası Gibi
1998 ASENA, Duygu: Aynada Aşk Vardı
1998 BEKTAŞ, Habip: Hamriyanım
1998 ERDOĞAN, Aslı: Kırmızı Pelerinli Kent
1998 MUNGAN, Murathan: Başkalarının Gecesi
1998 PAMUK, Orhan: Benim Adım Kırmızı
1998 UZUNER, Buket: Kumral Ada Mavi Tuna
1998 YAŞAR KEMAL: Fırat Suyu Kan Akıyor ( Bir Ada Hikayesi:1 )
1999 ABACI, Tahir: İkinci Adım
1999 AKARSU, Hikmet Temel: İngiliz: İstanbul Dörtlüsü/2
1999 ALTUN, İbrahim: Romantik Salgın
1999 ARKAN, Hüsnü: Ölü Kelebeklerin Dansı
1999 ARSLANOĞLU, Kaan: İntihar/ Zamanımızın Bir Kahramanı
1999 ATASÜ, Erendiz:Gençliğin O Yakıcı Mevsimi
1999 BATUR, Mehmet: Adamım Davku
1999 BEKTAŞ, Habip: Cennetin Arka Bahçesi
1999 BENER, Erhan: Köleler ve Tutkular
1999 BİRKİYE, Atilla: Bir Aşk Bilmecesini Nasıl Çözebilirsiniz (Aşk Üçlemesi:3)
1999 CEHİZ, Neşe: Olmasaydı Senin de Adın
1999 ÇAMUROĞLU, Reha: İsmail
1999 ÇIRACIOĞLU, Vecdi: Kara Büyülü Uyku
1999 DEMİRAY, Sebahattin: Masalcı
1999 EBCİOĞLU, Emel: Sağlık Eczanesi
1999 ERAY, Nazlı: El Yazması Rüyalar
1999 EVREN, Süreyya: Ur Lokantası
1999 GÖKHAN, Halil: Yedinci
1999 HAFİFBİLEK, Celal: Ve Sevgili Rozika
1999 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Alo Harika Hanım Nasılsınız?
1999 KARCILILAR, Ahmet: Yağmur Hüznü
1999 KORAT, Gürsel: Güvercine Ağıt
1999 KULİN, Ayşe: Sevdalinka
1999 LEVİ, Mario: İstanbul Bir Masaldı
1999 OKUR, Yiğit: Hulki Bey ve Arkadaları
1999 ÖZGÜL, Gönül: Sevdalıydın
1999 ÖZÜNLÜ, İlker: Mavi Senfoni
1999 PULTAR, Gönül: Ellerimden Su İçsinler
1999 ŞAFAK, Elif: Şehrin Aynaları
1999 TOPTAŞ, Hasan Ali: Bin Hüzünlü Haz
1999 TOPUZ, Hıfzı: Paris'te Son Osmanlılar
1999 TOPUZ, Hıfzı: Taifte Ölüm
1999 TÜRKALİ, Vedat: Güven 1
1999 TÜRKALİ, Vedat: Güven 2
1999 ÜLDES, Ersan: Yerli Film
1999 YAĞCI, Öner: Kaptan
 

2000 AÇAR, Mehmet: Siyah Hatıralar Denizi
2000 AĞAOĞLU, Adalet: Romantik Bir Viyana Yazı
2000 AKYILDIZ, Tülin: www.Seni Arıyorum.Com
2000 ARIKAN, Meltem: Evet... Ama... Sanki...
2000 BATUR, Enis: Acı Bilgi
2000 BAYDAR, Oya: Sıcak Külleri Kaldı
2000 BAYKAM, Bedri: Kemik
2000 BAYKURT, Fakir: Eşekli Kütüphaneci
2000 BENER, Erhan: Işığın Gölgesi
2000 BIÇAKÇI, Barış: Herkes Herkesle Dostmuş Gibi...
2000 BİNARK, Nermidil Emer: Şakir Paşa Köşkü
2000 CELAL, Metin: Ne Güzel Çocuklardık Biz
2000 ÇAMUROĞLU, Reha: Son Yeniçeri
2000 ERAY, Nazlı: Ayışığı Sofrası
2000 ERGİNÖZ, Murat Aykaç: Sarayın Gözyaşları/Cem Sultan'ın Romanı
2000 ERGÜL, Teoman: Nurbanu
2000 EROĞLU, Mehmet: Yüz 1981
2000 FERAH, Tülay: Erkek
2000 FERAH, Tülay: Kırmızı Erik
2000 GÜNDAY, Hakan: Kinyas ve Kayra
2000 GÜRSEL, Nedim: Resimli Dünya
2000 HAFİFBİLEK, Celâl: Zamanla Belki
2000 İLERİ, Selim: Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin
2000 İPEKÇİ, Leylâ: İlk Kötülük
2000 İZGÜ, Muzaffer: İçimde Çiçekler Açınca
2000 KARAKOYUNLU, Yılmaz: Çiçekli Mumlar Sokağı
2000 KARCILILAR, Ahmet: Gülden Kale Düştü
2000 KAYMAZ, Sezgin: Lucky
2000 KOÇ, Zerrin: Islak Kentin İnsan İnsanları
2000 METE, Levent: Aşk Romanları Yazan Adam
2000 ÖZAKMAN, Turgut: Romantika
2000 ÖZTÜRK, Handan: Mor Tecavüz
2000 ÖZÜNAL, Mucize: Alayın Kızları
2000 ÖZÜNAL, Mucize: Siyah Hatıralar Denizi
2000 Solmaz Kâmuran: Kirâze
2000 ŞAFAK, Elif: Mahrem
2000 TEMELKURAN, Ece: İç Kitabı
2000 TOSUNER, Necati: Yalnızlıktan Devren Kiralık
2000 TÜRKELİ, Nalan: İki Hayat
2000 TÜRKELİ, Nalan: Varoşta Kadın Olmak
2000 ÜMİT, Ahmet: Patasana
2000 YEĞİNOĞLU, Çetin: İnokin/Bir Aşk Bilmecesi
2000 YEĞİNOĞLU, Çetin: Gasteci
2000 YULA, Özen: Hayat Bir Kere
2000 ZİLELİ, Gün: Yarılma
2001 TEKİN, Latife: Ormanda Ölüm Yokmuş
2002 DEMİRAY, Sebahattin: Kayıp İsimler Sözlüğü
2002 PAMUK, Orhan: Kar
2002 YAŞAR KEMAL: Karıncanın Su İçtiği ( Bir Ada Hikayesi: 2)
2002 YAŞAR KEMAL: Tanyeri Horozları ( Bir Ada Hikayesi: 3)
2003 AKDOĞAN, Hatice: Bekle Bizi İstanbul
2003 ALTUN, Selçuk: Ku(r)şun Lezeti:Kıs(s)a
2003 ANIL, Mehmet: Geri Gelmemek Üzere
2003 ARAL, İnci: Mor
2003 ATİLA, Fatih: Ölü Canlar
2003 BAŞAR, Kürşat: Başucumda Müzik
2003 BATUR, Enis: Kravat
2003 BİLAL, Mehmet: Üçüncü Tekil Şahıs
2003 BURAK, Sevim: Ford Mach 1
2003 ÇUBUKÇU, Haldun: Bütün Aşkların Götürdüğü Yer
2003 DAL, Güney: Küçük <g> Adında Biri
2003 DOĞAN, Yıldırım: Ankaralı Nefise
2003 DUMAN, Faruk: Piri
2003 GEÇGİN, Ayhan: Kenarda
2003 KİREMİTÇİ, Tuna: Bu İşte Bir Yalnızlık Var
2003 KOÇ, Hamdi: Çiçeklerin Tanrısı
2003 MERİÇ, Nezihe: Alacaceren
2003 METE, Levent: Büyücüler
2003 ÖZTOPRAK, Hasan: İmkansız Aşk
2003 PALA, İskender: Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk
2003 SELCEN, Cem: Saat Kaçtır Acaba
2003 SÖĞÜT, Mine: 5 Sevim Apartmanı
2003 ÜMİT, Ahmet: Beyoğlu Rapsodisi
2003 ÜNVER, Mehmet: Pus
2003 YEMNİ, Sadık: Çözücü
2003 YILDIRIM, İbrahim: Bıçkın ve Orta Halli
2003 ZORLU, Niyazi: Hergele Aşıklar
2004 GÖKHAN, Halil: Konuşan Kadın
2004 GÜLSOY, Murat: Bu Filmin Kötü Adamı Benim
2004 İLERİ, Selim: Yarın Yapayalnız
2004 İPLİKÇİ, Müge: Kül ve Yel
2004 ÖZTAŞ, Osman: Dağ Sürgünleri
2004 ÖZTÜRK, Handan: Doğu'nun Çıplak Kadınları

KAYNAKÇA:
1. 1960-1965 YILLARI ARASINDA YAZILAN TÜRK ROMANLARI
2. 1992 K:S.Gümüş, Ana Yıllık 93/Göst.Oc. 93/Ö.Ünlü;TK ve S.Yıll. 93 zz1993 not:1-A.Alat. OKV dizi,1 Viva la Morte! 2-!Nuke! Türkiye 3-VKYB 4- O.K.Muti-Türkiye Tamamdır/sıradki kitapmış) ;K:Caner ARICI:a.g.e ;K:
3. Feridun ANDAÇ:Kültürel,Yazınsal Kimliğin Sorgulanması;Gösteri:158/Ocak 1994; zz1994 Not : /K:(*)İslami Tezli Romanlar ;/K:Sema N.ÖZCANER Yıllık 95 age ;/
4. Feridun ANDAÇ:Geçen Yılda Roman Ve Öykünün Görünümü,Yeni Yüzyıl;01.01.1995
5. F.Andaç:Romanda, Öyküde Kurmaca ile gerçeğin Arayışları,Cum.02.01.1996;-Necati GÜNGÖR; Edebiyatımız 1995- Bir İki Eski Usta,Birkaç Yeni Yetenek.MSD/374,15.12.1995; zz1999 K: FA: Roman Yine Gündemdeydi; Cum.,5-6/01/2000/-/ Zeki COŞKUN:Roman 99, E Dergisi,s.:10/Ocak 2000
6. Ali PÜSKÜLLÜOĞLLU, Türk romanları Kısa Kronolojisi (1872-1963), Türk Dili Dergisi,Sayı:154;1 Temmuz 1964,s.657-661.zzK:
7. FETHİ NACİ, Buradan alıp 1977-1980 arasını ekleyerek aktaran Fethi Naci
8. Olcay ÖNERTOY, Ordan aparıp kaynak bile belirtmeden hataları da alarak..çok küçük eklemeler ve 1980-1983'ü de kendisi derleyip Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü (1984)e aktaran Doç. Dr. Olcay ÖNERTOY.
9. Ali PÜSKÜLLÜOĞLLU,Türk Romanları Kısa Zamandizini(1872-1977),Milliyet Sanat dergisi,Sayı:237-238-239;26 Haz.-01 Tem.08 Temmuz 1977.
10. M.Ziya BAKIRCIOĞLU: Başlangıcından Günümüze TÜRK ROMANI(1872-1979). 1.Basım1983 Ek yapılıp güncellenmemiş 2.Basım dan yaralanıldı 1986 .1979 da kalmış eserler.

ZİYARETÇİ SAYACI

Çevrimiçi: ziyaretçi

Bugün: 49 ziyaretçi

Toplam: 1952005 ziyaretçi

IP Adresiniz: 184.72.212.254

ZİYARETÇİ DEFTERİ

KRONOLOJİK TARİH

» Dünya Tarihi Kronolojisi

» Türk Tarihi Kronolojisi

» Selçuklu Tarihi Kronolojisi

» Osmanlı Tarihi Kronolojisi

» İnkılap Tarihi Kronolojisi

» Bilim Tarihi Kronolojisi

» İslam Tarihi Kronolojisi

» Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

» Avrupa Birliği Kronolojisi

» Sanat Tarihi Kronolojisi

İLKLER TARİHİ

» Türkiye'de İlkler

» İlk Buluşlar

» Dünyada İlkler Tarihi

» İlk Müslüman Türk Devletleri

» İlk Türk Devletleri

» Türk Edebiyatında İlkler

» Dünya Edebiyatında İlkler

» Türk Sinemasında İlkler

» Türk Sporunda İlkler

» Türk Tarihinde İlkler

ÜLKELER

» Ülkeler Hakkında Bilgiler

» Ülkeler Neleri İle Ünlü

» Az Bilinen Ülkeler

» Ülkeler ve Başkentleri

» Ülkelerin Para Birimleri

» Ülkelerin Tatil Günleri

» Ülkelerin İlginç Yasakları

» Ülkelerin Evlilik Gelenekleri

TARİH

» Haçlı Seferleri

» Osmanlı Eserleri

» Selçuklu Eserleri

» İnönü Savaşları

» Birinci Dünya Savaşı

» İkinci Dünya Savaşı

» İstanbul'un Fethi

SPOR

» Futbol

» Basketbol

» Voleybol

» Tenis

» Masa Tenisi

» Atletizm

» Cirit

» Olimpiyat Oyunları

RESİM

» Resim Nedir

» Resim Teknikleri

» Ünlü Türk Ressamları

» Çağdaş Sanat Akımları

» Renklerin Dili

2010 - 2014 Eğitici Bilgi

| Ana Sayfa | İletişim | Banner Kodları | Ziyaretçi Defteri |

Ödev
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=