ÖĞRETMENLER İÇİN

» Karne Görüşleri

» Konuşma Metinleri

» Ders Kesim Raporları

» Proje Konuları

» Performans Görevi Konuları

» Dilbilgisi Konuları

» Matematiği Sevdirmenin Yolları

» Okuma Alışkanlığı Kazandırma

» Eğitici Oyunlar

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

» 1.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 2.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 3.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 4.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 5.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 6.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 7.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 8.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

BİLİM VE TEKNOLOJİ

» Türk Bilim İnsanları

» Bilim İnsanları ve Çalışmaları

» Bilim İnsanları ve Buluşları

» İcatlar ve Buluşlar Tarihi

» Buluşlar ve Hikayeleri

» Önemli İcatlar

» İcatlar ve Mucitleri

» Türk Mucitler ve İcatları

» Türklerin Yaptığı İcatlar

» 20.Yüzyılın İcatları

» Yüzyılın Buluşları

TÜRKÇE

» Türk Dilleri Ailesi

» Türkçenin Tarihi Gelişimi

» Şiir Bilgisi

» 100 Temel Eser Listesi

» Anlatım Biçimleri

» Kitap Özetleri

» Noktalama İşaretleri

» Yazım Kuralları

» Kompozisyonun Tanımı-Çeşitleri

» Kompozisyon Nasıl Yazılır

» Kompozisyon Konuları

» Kompozisyon Örnekleri

EDEBİYAT

» Edebiyat

» Pratik Edebiyat Bilgileri

» Türk Edebiyatının Dönemleri

» Türk Edebiyatında Roman

» Türk Romanı Kronolojisi

» Türk Edebiyatı Roman Özetleri

» Dünya Edebiyatı Roman Özetleri

DENEYLER

» Vücudumuzla İlgili Deneyler

» Bitkilerle İlgili Deneyler

» Biyoloji Deneyleri

» Diğer Deneyler

MÜZİK

» Müzik Nedir

» Müziğin Tarihçesi

» Genel Müzik Bilgisi

» Müzik Terimleri Sözlüğü

» Türk Müziği Çalgıları

» Türk Halk Müziği

» Türk Sanat Müziği

» Yurdumuzun Ünlü Müzisyenleri

EĞİTİCİ BİLGİ

Bilim Tarihi Kronolojisi

BİLİM TARİHİ KRONOLOJİSİ

 

M.Ö. Önemli Tarihler
M.Ö.4241
Olayların kesin olarak tarihlendiği ilk yıl. Bunu olanaklı kılan Mısır takvimi olmuştur
M.Ö. c. 2630
İmhotep, Mısır Firavunu Coser'e hekimbaşı olur.
M.Ö. c. 1000
Çinlilerin gökbilim alanında bildikleriyle ilgili ilk kayıtlar.
M.Ö. c.
700 Eski bir Hint tıp metni olan Ayurueda'nın ilk derlenişi.
MÖ. c. 600
Miletoslu Thales, doğada olup bitenler için ussal açıklamalar bulmaya çalışır.
M.Ö. 551.
Çinli filozof Konfüçyüs doğar
M.Ö. c. 500
Pythagoras, evrende sayıların ve uyumun gizemli önemini irdeler.
M.Ö. c. 450
Daha sonra büyük bir doktor olacak olan Hippokrates, Kos (İstanköy) adasında doğar.
M.Ö. 399
Yunanlı filozofların en önemlilerinden Sokrates'in ölümü.
M.Ö. 387
Filozof Platon, Atina'da Akademia'yı kurar
M.Ö. c. 335
Aristoteles, doğa tarihiyle ve evrenin yapısıyla ilgili önemli bilimsel kitaplar kaleme alır.
M.Ö.287
Matematikçi ve mucit Arkhimedes doğar.
 

M.S. Önemli Tarihler
150
Ptolemaios, yıldızlarla gezegenlerin hareketleri hakkındaki Almagest'i yazar.
161
Yunanlı anatomici Galenos, daha sonra ünlü bir doktor olacağı Roma'ya yerleşir.
c. 600.
Orta Amerika'da Maya uygarlığı gelişir
813.
Bağdat'ta gökbilim okulu kurulur
c. 854 oğar.
Arap simyacı Ebubekir Razi (Rhazes) d
965
Optik konusundaki çalışmalarıyla ünlü Arap fizikçi İbnülheysem (Alhazen) doğar.
1253
Matematik ve bilim dersleri veren Robert Grosseteste'in ölümü.
1264
Aquinolu Thomas, Hıristiyan düşüncesini Aristoteles'in öğretisiyle uzlaştırır.
1267
Roger Bacon, geleneksel Hıristiyan eğitimine karşı çıkar.
1452.
Mucit ve sanatçı Leonardo da Vinci doğar
1527.
Paracelsus, Basel Üniversitesi'nde profesör olur
1543
Copernicus, gezegenlerin Dünya'nın etrafında değil, Güneş'in etrafında döndüğünü ortaya atan kuramını yayımlar. Andreas Vesalius, insan anatomisiyle ilgili yeni bir elkitabı çıkarır.
1551
Conrad von Gesner, hayvan krallığıyla ilgili dev incelemesini yayımlamaya başlar.
1574
Tycho Brahe, gökyüzünü gözlemek için Hven adasında bir gözlemevi kurar.
1596.
Matematikçi ve filozof Rene Descartes doğar
1610
Galileo Galilei, teleskop kullanarak yaptığı gökbilimsel keşifleri konu alan Yıldızların Habercisi'ni yayımlar.
1616.
William Harvey, kan dolaşımı konusunda dersler verir
1618
Johannes Kepler, gezegenlerin Güneş'in çevresinde çizdikleri elips biçimindeki yörüngeleri betimleyen yasaları yayımlar.
1627
Francis Bacon'un, bilimin toplum içindeki önemli rolüyle ilgili etkili düşünceler içeren Yeni Atlantis'inin yayımlanışı.
1632
Galileo, lki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog'u yayımlar.
1642
Galileo ölür. Isaac Newton doğar
1644
Descartes'ın en önemli bilimsel çalışması Felsefenin İlkeleri'nin yayımlanışı.
1661
Robert Boyle, Kuşkucu Kimyager başlıklı kitabında, maddenin minik yuvarlardan oluştuğunu ileri sürer.
1662.
Londra'da Kraliyet Derneği kurulur
1665
Robert Hooke'un, mikroskop yardımıyla çizilmiş ayrıntılı çizimler içeren Micrographia'sının yayımlanışı.
1666
Paris'te, Academie Royale des Science kurulur
1682
Edmond Halley, daha sonra kendi adıyla anılacak bir kuyrukluyıldızın yörüngesini çizip betimler.
1687
Newton'un, evrensel çekim yasalarını formülleştirdiği Principia başlıklı kitabının yayımlanışı.
1703
Newton, Kraliyet Derneği'nin başkanlığına getirilir ve 1727'de ölümüne dek bu görevde kalır.
1704
Newton, mercekler ve ışık hakkındaki, Optik başlıklı kitabını yayımlar. John Ray, 17 000 bitkiyi içeren sınıflandırmasını tamamlar
1705
Francis Hauksbee, vakumlubir küreyi sürterek anlık, parlak elektrik ışıkları elde eder.
1729.
Stephen Gray, elektriği büyük uzaklıklara iletir
1745
Elektrik depolayan bir alet olan Leiden şişesinin bulunuşu.
1748
Georges de Buffon, 36 cilt tutan, doğa tarihi incelemesini tamamlar.
1752
Benjamin Franklin, yıldırımın elektrikten kaynaklandığını gösterir.
1753
Carl Linnaeus, yeni, ikiterimli bitki sınıflandırma sistemini yayımlar.
1756
Joseph Black, kimyasal maddelerin ısıtılmasıyla elde edilebilen "sabit hava"yı bulur.
1774
Joseph Priestley, bugün bizim oksijen olarak bildiğimiz gazı ayrıştırır ve ona "flojistonlu hava" adını verir.
1775
Abraham Werner, Freiberg'te bir madencilik okulu kurar ve yavaş yavaş, yerbilimsel değişmeyle ilgili "Neptün" kuramını geliştirir.
1779
Antoine Lavoisier, "flojistonlu hava"nın varlığını kanıtlar ve ona yeni bir ad vererek "oksijen" der.
1787
Caroline Herschel, gökbilime yaptığı katkılardan dolayı sarayın takdirini kazanır.
1789
Lavoisier'nin, 33 elementi sıraladığı ve bu elementlerin adlandırılması ile ilgili modern sistemi sunduğu Kimyasal Adlandırma Yöntemi'nin yayımlanışı.
1791
Luigi Galvani, kurbağalarla yaptığı elektrik deneylerinin sonuçlarını yayımlar.
1795
James Hutton'ın kitabı Yer Kuramı, Kitab-ı Mukaddes'te yaradılış konusunda söylenenleri sorgular. Yerbilimsel değişikliklerin, Kitab-ı Mukaddes'te söylenenlerin tersine, milyonlarca yılda meydana geldiğini ileri sürer.
1796
Edward Jenner, bir çocuğu çiçek hastalığına karşı aşılar. 1799 Alessandro Volta, ilk elektrik bataryasını yapar
1808
John Dalton'un kitabı Yeni Kiınya Felsefesi Sisteıni, atom kuramı hakkında önemli ve yeni fikirler ortaya atar.
1809
Jean de Lamarck, canlı varlıklardaki değişmeyle ilgili açıklamasını yayımlar. Bu açıklamada, sonradan kazanılmış özelliklerin kalıtsal olarak aktarılabileceğini ileri sürer.
1820
Hans Oersted, elektrik akımının pusulanın iğnesi üzerinde manyetik etki yarattığını gösterir.
1824
Justus von Liebig, Almanya'da, Gissen'de kendi araştırma laboratuvarını kurar.
1831
Charles Lyell, Londra King's College'da profesörlüğe atanır. Charles Darwin, HMS Beagle ile yolculuğuna başlar. Michael Faraday, hareketli bir mıknatıstan elektrik akımı elde eder.
1843
Ada Lovelace matematik çalışmasını yayımlar.
1858
Alfred Wallace'ın doğal seçilim hakkındaki elyazmaları Darwin'in eline ulaşır.
1859
Darwin, evrim kuramlarını içeren, Türlerin Kökeai'ni yayımlar.
1867
Joseph Lister, antiseptikler kullanılarak mikrop kapmaların azaltılabileceğini gösterir.
1868
Gregor Mendel, bezelye bitkileriyle yaptığı, modern genetik kuramının temellerini oluşturan araştırmalarını bitirir.
1869
Dimitriy Mendeleyev, Periyodik Çizelge'yi hazırlar.
1871
Darwin, evrim konusundaki ikinci kitabı lnsanıa Türeyişi'ni yayımlar
1872
James Maxwel, Faraday'ın elektrik kuramlarını sayıya dökmek için cebir denklemleri kullanır.
1882.
Robert Koch, kolera virüsünü bulur
1885
Louis Pasteur, bir dizi aşı yaparak, kuduz bir köpek tarafından ısırılmış bir çocuğun yaşamını kurtarır.
1886
Heinrich Hertz, radyo dalgalarının varlığını gözler önüne seren araştırmalarına başlar.
1888
Sophia Krukovsky, Prix Bordin'i kazanır
1895
Wilhelm Röntgen, X-ışınlarını bulur.
1896
Antoine Becquerel, uranyumun radyoaktif olduğunu bulur.
1900
1905 Albert Einstein, Özel Görelilik kuramı da içinde olmak üzere, üç bilimsel yazı yayımlar.Max Planck "kuantumlanan enerji" fikrini ortaya
1910
Thomas Morgan'ın sirkesinekleriyle yaptığı deneyler, Mendel'in kalıtımla ilgili düşüncelerini doğrular.
1911
Marie Curie, radyoaktiflik konusunda kendi başına yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Ödülü alır; böylece de bu ödülü iki kez alan ilk kişi olur. Ernest Rutherford, atomun merkezinde bir çekirdek olduğunu gösterir.
1913
Niels Bohr, hidrojen atomu için yeni bir model önerir
1915
Alfred Wegener, kıta kayması kuramını yayımlar.
1919
Einstein, Genel Görelilik konusundaki yazısını yayımlar.
1923
Edwin Hubble, bizimkinin ötesindeki gökadaların varlığını kanıtlar.
1927
Georges Lemaître, evrenin sürekli genişlediği düşüncesini ortaya atar.
1928
Bugün penisilin dediğimiz bir oluşumun bakterileri öldürmesi Alexander Fleming'in dikkatini çeker.
1929
Hubble, gökadaların birbirlerinden uzaklaştığını gösterir. Bu da Büyük Patlama kuramına temel oluşturur.
1948
Hermann Bondi ve Thomas Gold evrenle ilgili Durağan Durum kuramını ortaya atar.
1953
Francis Crick ile James Watson DNA molekülünün yapısını keşfeder.
1963
Yerbilimsel deneyler Wegener'in düşüncelerini doğrular ve levha tektoniği kuramı yerleşir.
1964
Robert Wilson ile Arno Penzias uzayda radyo parazitleri saptarlar. Bunların, Büyük Patlama'nın yankısı olduğu düşünülür.

ZİYARETÇİ SAYACI

Çevrimiçi: ziyaretçi

Bugün: 10 ziyaretçi

Toplam: 1953496 ziyaretçi

IP Adresiniz: 54.211.135.32

ZİYARETÇİ DEFTERİ

KRONOLOJİK TARİH

» Dünya Tarihi Kronolojisi

» Türk Tarihi Kronolojisi

» Selçuklu Tarihi Kronolojisi

» Osmanlı Tarihi Kronolojisi

» İnkılap Tarihi Kronolojisi

» Bilim Tarihi Kronolojisi

» İslam Tarihi Kronolojisi

» Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

» Avrupa Birliği Kronolojisi

» Sanat Tarihi Kronolojisi

İLKLER TARİHİ

» Türkiye'de İlkler

» İlk Buluşlar

» Dünyada İlkler Tarihi

» İlk Müslüman Türk Devletleri

» İlk Türk Devletleri

» Türk Edebiyatında İlkler

» Dünya Edebiyatında İlkler

» Türk Sinemasında İlkler

» Türk Sporunda İlkler

» Türk Tarihinde İlkler

ÜLKELER

» Ülkeler Hakkında Bilgiler

» Ülkeler Neleri İle Ünlü

» Az Bilinen Ülkeler

» Ülkeler ve Başkentleri

» Ülkelerin Para Birimleri

» Ülkelerin Tatil Günleri

» Ülkelerin İlginç Yasakları

» Ülkelerin Evlilik Gelenekleri

TARİH

» Haçlı Seferleri

» Osmanlı Eserleri

» Selçuklu Eserleri

» İnönü Savaşları

» Birinci Dünya Savaşı

» İkinci Dünya Savaşı

» İstanbul'un Fethi

SPOR

» Futbol

» Basketbol

» Voleybol

» Tenis

» Masa Tenisi

» Atletizm

» Cirit

» Olimpiyat Oyunları

RESİM

» Resim Nedir

» Resim Teknikleri

» Ünlü Türk Ressamları

» Çağdaş Sanat Akımları

» Renklerin Dili

2010 - 2014 Eğitici Bilgi

| Ana Sayfa | İletişim | Banner Kodları | Ziyaretçi Defteri |

Ödev
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=