ÖĞRETMENLER İÇİN

» Karne Görüşleri

» Konuşma Metinleri

» Ders Kesim Raporları

» Proje Konuları

» Performans Görevi Konuları

» Dilbilgisi Konuları

» Matematiği Sevdirmenin Yolları

» Okuma Alışkanlığı Kazandırma

» Eğitici Oyunlar

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

» 1.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 2.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 3.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 4.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 5.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 6.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 7.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 8.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

BİLİM VE TEKNOLOJİ

» Türk Bilim İnsanları

» Bilim İnsanları ve Çalışmaları

» Bilim İnsanları ve Buluşları

» İcatlar ve Buluşlar Tarihi

» Buluşlar ve Hikayeleri

» Önemli İcatlar

» İcatlar ve Mucitleri

» Türk Mucitler ve İcatları

» Türklerin Yaptığı İcatlar

» 20.Yüzyılın İcatları

» Yüzyılın Buluşları

TÜRKÇE

» Türk Dilleri Ailesi

» Türkçenin Tarihi Gelişimi

» Şiir Bilgisi

» 100 Temel Eser Listesi

» Anlatım Biçimleri

» Kitap Özetleri

» Noktalama İşaretleri

» Yazım Kuralları

» Kompozisyonun Tanımı-Çeşitleri

» Kompozisyon Nasıl Yazılır

» Kompozisyon Konuları

» Kompozisyon Örnekleri

EDEBİYAT

» Edebiyat

» Pratik Edebiyat Bilgileri

» Türk Edebiyatının Dönemleri

» Türk Edebiyatında Roman

» Türk Romanı Kronolojisi

» Türk Edebiyatı Roman Özetleri

» Dünya Edebiyatı Roman Özetleri

DENEYLER

» Vücudumuzla İlgili Deneyler

» Bitkilerle İlgili Deneyler

» Biyoloji Deneyleri

» Diğer Deneyler

MÜZİK

» Müzik Nedir

» Müziğin Tarihçesi

» Genel Müzik Bilgisi

» Müzik Terimleri Sözlüğü

» Türk Müziği Çalgıları

» Türk Halk Müziği

» Türk Sanat Müziği

» Yurdumuzun Ünlü Müzisyenleri

EĞİTİCİ BİLGİ

4.Sınıf Proje Konuları


4.SINIF PROJE KONULARI
SOSYAL BİLGİLER
Geleneksel Türk El Sanatları örneklerini içeren bir afiş çalışması yapınız.
Yöremizdeki gelin alma, kına ve düğün eğlencelerini kapsayan bir sunu hazırlayınız.
Türkiye’nin turizm yörelerini gösteren bir afiş çalışması yapınız.
Bazı aletlerin icat ediliş tarihlerini esas alarak bir zaman şeridi oluşturunuz.
Okulumuz ve yakın çevresinin krokisini değişik materyaller kullanarak karton üzerinde hazırlayınız.
Dünya ülkelerinin bayraklarını gösteren bir poster hazırlayınız.
“Resimlerle Çanakkale Zaferi” konulu bir afiş çalışması yapınız.
Yaşadığımız yerin tarihi, kültürel özellikleri, gelenek göreneklerini, oyun, müzik ve yemeklerini konu alan proje çalışması
Ana yönler ve ara yönler ve yön bulma ile ilgili bir çalışma yapılması
Kurtuluş Savaşı gazetesi hazırlama
Gelenek ve göreneklerimiz hakkında bir büyüğü ile röportaj hazırlama
Karagöz – Hacivat oyunu canlandırma
Çanakkale Zaferi albümü hazırlama
Meslekler albümü hazırlayınız.
Okulun çevresinin krokisini maket olarak hazırlama
Sizden Kültür ve Turizm Bakanlığında çalıştığınız düşünülerek ülkemizdeki “UNESCO Dünya Ortak Miras Listesi” içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi anlatan bir tanıtım kitabı hazırlamanız isteniyor.
Atatürk’ün yapmış olduğu inkılâplardan üç tanesi seçilecek. Bu inkılâplarla ilgili eski ve yeni oluşumları gösteren, karşılaştıran resim, yazı çalışması yapılacak.
Yaşadığınız yerdeki yerel yönetim birimlerinin neler olduğunu ve faaliyetlerini araştırınız.
 
FEN VE TEKNOLOJİ
Doğada bulunan maddelerle ilgili koleksiyon yapınız.
Hammaddeden kullanıma “ayakkabının öyküsü”nü anlatan sunum hazırlayınız.
Karışım maddelerin ayrıştırma tekniklerini içeren bir afiş çalışması yapınız.
Çevre kirliliğinde ses ve ışığın etkilerinin anlatan bir afiş çalışması yapınız.
Dünya’nın hareketleri “mevsimler” oluşumu konusunda afiş çalışması yapınız.
Dünya’nın hareketleri “gece-gündüz” oluşumu konulu afiş çalışması yapınız.
Yer kabuğu ve fay konulu resim veya afiş çalışması yapınız.
Işık kirliliği ve deniz kaplumbağaları
Elektrik hangi yollarla üretilir? Elektriğin, santrallerden ve barajlardan evimize geliş öyküsü
Çağımızın en önemli hastalığı olan “kanser” hastalığına neden olan etkenler ve korunma yolları
Erime olayını anlatan bir deney yapma
Akciğer modeli tasarlama, yapma
İskelet modeli yapma
Kaslarımızın nasıl hareket ettiğini model hazırlayarak gösterme
Çeşitli cisimlere kuvvet uygulayarak sonuçları tabloda gösterme
Suyun canlılar için öneminin araştırılması
Geçmişte ve günümüzde aydınlatma teknolojileri ile ilgili bir kitapçık hazırlanması
 
TÜRKÇE
Bedensel engellilerin günlük hayatta özellikle ulaşımda karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesi yönünde neler yapabiliriz.” Kitapçık” hazırlayınız.
Cumhuriyetle birlikte elde edilen hak ve özgürlüklerimizi anlatan bir afiş çalışması yapınız.
Aşık Veysel ŞATIROĞLU ile ilgili (hayatı, türküleri, eserleri) bir sunu hazırlayınız.
Türkiye Kömür Ocakları’nın Harita üzerinde gösterildiği bir afiş çalışması hazırlayınız.
“Fidandan sofraya zeytinin öyküsü” konulu bir sunu hazırlayınız.
Bir hikâye yazarak bunu kitap haline getiriniz.
Resimlerle Atatürk konulu bir sunu hazırlayınız.
Drama çalışması (Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz. Yaşadığınız yerdeki halkı, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında, Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz. Grup çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız)
Bedensel engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesi konusunda çözüm üretme, rapor hazırlama
Atatürk ve Cumhuriyet konulu 20 sayfalık şiir kitapçığı oluşturma
Resimli bir öykü kitapçığı oluşturma
29 Ekim 1923 tarihli duvar gazetesi hazırlama
Aşık Veysel’in şiirlerinden şiir dinletisi hazırlama
Seçtiğiniz bir meslekle ilgili bir metin yazma, metinle ilgili 5N1K soruları hazırlama
Bir şairin hayatını araştırma, şiirlerinden örnekler verme
Zorlanarak yapılan günlük bir işi kolaylaştıracak yeni bir ürün tasarlama, resmi yapma, ürünü anlatma
Reklâmların çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılması
Türkiye konulu türküleri belirleyip bu türkülerde ülkemizin hangi özelliklerinin anlatıldığını belirlenmesi ve bu türkülerin sınıfta söylenmesi
Cumhuriyetle birlikte elde edilen hak ve özgürlüklerimizi anlatan bir afiş çalışması yapınız
 
MATEMATİK
Açının hangi meslek gruplarında nasıl, ne için kullanıldığını araştırılması
Okulunuzda ve çevrenizde bulunan kız ve erkek öğrenci sayısının araştırılması ve sonuçların grafiğe aktarılması.
35 x 70 ebatlı karton üzerine kareli kâğıt oluşturarak örüntülerle halı-kilim desenleri hazırlayınız.
Problem ve çözümü ile ilgili sunu hazırlayınız.
Kesirleri anlatan bir afiş çalışması hazırlayınız.
Kesirler ve alan bilgilerini kullanarak bir ev planı hazırlama
Ondalık kesirler, uzunluk ölçüleri, çevre konularının kullanıldığı spor dallarını araştırma
Kesir ve ondalık kesir arasındaki ilişki nedir? Somut modellerle bir proje hazırlayınız.
Sınıfımızın tabanını marley veya fayansla döşeyeceksiniz. Ne renk ve boyutta, hangi şekilde (kare, dikdörtgen), nasıl bir örüntüyle döşeyeceksiniz? Kaç tane döşeme malzemesi gerekir? Hangi renkler hangi örüntüyle döşenecek? Kaç Yeni Türk Lirasına mal olur?
Farklı geometrik cisimler ve nesneler kullanarak hayalinizdeki evin tasarımını 3 boyutlu olarak yapınız.
Sınıfımızdaki öğrencilerin sevdikleri spor dalları çetele ve sıklık tabloları yapma, sütun grafiğinde gösterme
Karton veya mukavva üzerine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eş parçaya ayırarak kesir takımı oluşturulması
Eşit çevre uzunluklarına sahip geometrik şekillerle afiş hazırlama
Metre yapma
Örüntü, toplama, çıkarma, kesir, kesir sıralama, üçgen, kare, dikdörtgen ve uzunlukları ölçme kavramlarını içeren bir matematik bulmacası hazırlayınız.
Sıvı ölçüleri deneyi yapma, rapor hazırlama
Sizden miladi bir takvim yapmanız istenmektedir.
Öğrendiğiniz geometrik şekilleri kullanarak örüntüler ve süslemeler oluşturunuz
Uygun malzemelerden litre, yarım litre ve dereceli kap yapınız. Yaptığınız araçların hangi mesleklerde ve nasıl kullanıldığını araştırınız.

TRAFİK GÜVENLİĞİ
Trafik işaretlerini gösteren levha hazırlayınız.
Öğrencilerin uymaları gereken trafik kurallarını gösteren levha-afiş hazırlayınız.
Trafik cezalarının nasıl olması gerektiği konusunda afiş hazırlayınız.
Dönel bir kavşakta; yaya ve araç trafiğini gösteren kroki çalışmasını 50x75 ebatlı karton üzerinde gösteriniz.
İlkyardım konusunda bilgiler edinerek bunu sınıfta uygulamalı olarak gösterme.
Trafik işaretlerini gösteren levha üzerinde minik bir yerleşim yeri hazırlanması
Çeşitli engellere sahip bireylerin yaya olarak karşılaştıkları sorunları araştırmanız beklenmektedir. Bu araştırmayı çevrenizdeki insanların görüşlerini belirleyerek yapmalısınız.
 
MÜZİK
Dans yarışması ( grup)
Yöresel türkülerimizden en az birinin söylenmesi. Çıkış hikâyesinin araştırılması
 
BEDEN EĞİTİMİ
 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Bir gün içerisinde nerelerde besmele çekeriz? (Uykudan uyanıp tekrar yatıncaya kadar olan zaman dilimi içerisinde)
Günlük konuşmalarımızda kullandığımız teşekkür ifade eden sözleri derleyiniz.
Günlük yaşantımızda kullandığımız istek ve dua niteliği taşıyan cümleleri toparlayınız.
Evimizde bulundurduğumuz dini sembollerden koleksiyon oluşturalım.
Çevremizde bulunan dini sembol niteliği taşıyan eserleri fotoğraflayarak koleksiyon oluşturalım.
İlçemizde ahlakla ilgili söylenen özlü sözleri derleyelim.
Çevremizin temiz olması için neler yapılabilir, araştırınız?
Anne ve baba hakkı ile ilgili ayet ve hadisleri derleyelim.
İlçemizde bulunan yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili kurulan kurumların faaliyetleri hakkında bilgi toplayalım.
Dini bayramlarımızdan Ramazan Bayramını gözlemleyerek neler yapıldığını ve neler yapılabileceğini araştırınız?
Milli bayramlarımızdan olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını gözlemleyerek neler hissettiklerinizi yazınız?
Milli bayramlarımızdan olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gözlemleyerek neler hissettiklerinizi yazınız?
Ailenizin kandil gecelerinde yaptıklarını gözlemleyerek yazınız?
Cuma namazını gözlemleyerek gördüklerinizi ve yaşadıklarınızı anlatınız?
Ramazan ayında ailemizin neler yaptıklarını gözlemleyerek anlatınız?
Çevrenizde bulunan bir hastayı ziyaret ederek duygu ve düşüncelerinizi yazınız?
Kutlu Doğum haftasında ilçemizde yapılanları gözlemleyerek başka neler yapılabilir araştırınız?

ZİYARETÇİ SAYACI

Çevrimiçi: ziyaretçi

Bugün: 44 ziyaretçi

Toplam: 1952000 ziyaretçi

IP Adresiniz: 184.72.212.254

ZİYARETÇİ DEFTERİ

KRONOLOJİK TARİH

» Dünya Tarihi Kronolojisi

» Türk Tarihi Kronolojisi

» Selçuklu Tarihi Kronolojisi

» Osmanlı Tarihi Kronolojisi

» İnkılap Tarihi Kronolojisi

» Bilim Tarihi Kronolojisi

» İslam Tarihi Kronolojisi

» Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

» Avrupa Birliği Kronolojisi

» Sanat Tarihi Kronolojisi

İLKLER TARİHİ

» Türkiye'de İlkler

» İlk Buluşlar

» Dünyada İlkler Tarihi

» İlk Müslüman Türk Devletleri

» İlk Türk Devletleri

» Türk Edebiyatında İlkler

» Dünya Edebiyatında İlkler

» Türk Sinemasında İlkler

» Türk Sporunda İlkler

» Türk Tarihinde İlkler

ÜLKELER

» Ülkeler Hakkında Bilgiler

» Ülkeler Neleri İle Ünlü

» Az Bilinen Ülkeler

» Ülkeler ve Başkentleri

» Ülkelerin Para Birimleri

» Ülkelerin Tatil Günleri

» Ülkelerin İlginç Yasakları

» Ülkelerin Evlilik Gelenekleri

TARİH

» Haçlı Seferleri

» Osmanlı Eserleri

» Selçuklu Eserleri

» İnönü Savaşları

» Birinci Dünya Savaşı

» İkinci Dünya Savaşı

» İstanbul'un Fethi

SPOR

» Futbol

» Basketbol

» Voleybol

» Tenis

» Masa Tenisi

» Atletizm

» Cirit

» Olimpiyat Oyunları

RESİM

» Resim Nedir

» Resim Teknikleri

» Ünlü Türk Ressamları

» Çağdaş Sanat Akımları

» Renklerin Dili

2010 - 2014 Eğitici Bilgi

| Ana Sayfa | İletişim | Banner Kodları | Ziyaretçi Defteri |

Ödev
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=