ÖĞRETMENLER İÇİN

» Karne Görüşleri

» Konuşma Metinleri

» Ders Kesim Raporları

» Proje Konuları

» Performans Görevi Konuları

» Dilbilgisi Konuları

» Matematiği Sevdirmenin Yolları

» Okuma Alışkanlığı Kazandırma

» Eğitici Oyunlar

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

» 1.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 2.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 3.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 4.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 5.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 6.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 7.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 8.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

BİLİM VE TEKNOLOJİ

» Türk Bilim İnsanları

» Bilim İnsanları ve Çalışmaları

» Bilim İnsanları ve Buluşları

» İcatlar ve Buluşlar Tarihi

» Buluşlar ve Hikayeleri

» Önemli İcatlar

» İcatlar ve Mucitleri

» Türk Mucitler ve İcatları

» Türklerin Yaptığı İcatlar

» 20.Yüzyılın İcatları

» Yüzyılın Buluşları

TÜRKÇE

» Türk Dilleri Ailesi

» Türkçenin Tarihi Gelişimi

» Şiir Bilgisi

» 100 Temel Eser Listesi

» Anlatım Biçimleri

» Kitap Özetleri

» Noktalama İşaretleri

» Yazım Kuralları

» Kompozisyonun Tanımı-Çeşitleri

» Kompozisyon Nasıl Yazılır

» Kompozisyon Konuları

» Kompozisyon Örnekleri

EDEBİYAT

» Edebiyat

» Pratik Edebiyat Bilgileri

» Türk Edebiyatının Dönemleri

» Türk Edebiyatında Roman

» Türk Romanı Kronolojisi

» Türk Edebiyatı Roman Özetleri

» Dünya Edebiyatı Roman Özetleri

DENEYLER

» Vücudumuzla İlgili Deneyler

» Bitkilerle İlgili Deneyler

» Biyoloji Deneyleri

» Diğer Deneyler

MÜZİK

» Müzik Nedir

» Müziğin Tarihçesi

» Genel Müzik Bilgisi

» Müzik Terimleri Sözlüğü

» Türk Müziği Çalgıları

» Türk Halk Müziği

» Türk Sanat Müziği

» Yurdumuzun Ünlü Müzisyenleri

EĞİTİCİ BİLGİ

5.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

5.SINIF REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

5. SINIF – 1.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: BAŞARI YOLU
Sınıf: 5.sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı
Kazanım: Eğitsel başarı ile ilişkili etmenleri açıklar. (Kazanım Numarası -29-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–26
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğrenciler dörder kişilik gruplara ayrılırlar.
2. Gruplardan eğitsel başarıyı etkileyen etmenleri yazmaları istenir.
3. Grupların belirlediği etmenler tahtaya yazılarak bir liste oluşturulur.
4. Öğretmen bu gruplama işinden sonra Form-26’da verilen listeyi öğrencilere okur tahtada eksik olan etmenler eklenir.
5. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Sizin belirlediğiniz etmenler ile Form–26 daki etmenler arasında fark var mıdır? Neler?
Ĝ Eğitsel başarıda bu etmenler neden önemlidir?
Ĝ Bu etmenler arasında yapmadıklarınız ya da eksik yaptıklarınız var mı? Neler? Niçin?
Ĝ Siz kendinizi başarılı buluyor musunuz? Neden?
Ĝ Eğitsel başarınızı artırmak için başka neler yapabilirsiniz?
6. Eğitsel başarı ile ilişkili etmenlerin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:


FORM–26

Zamanı düzenli kullanma
Planlı ve disiplinli çalışma
Düzenli olma
Çalışma ortamının düzenlenmesi
İstekli olma ve çaba harcama
Derse aktif olarak katılma
Ders öncesi hazırlık
Sağlıklı beslenme
Yeteri kadar uyuma
Not tutma
Özet çıkararak çalışma
Ezberlemeden anlayarak çalışma
Etkili ve anlayarak okuma
Tekrar etme
Amacını belirleme
Gerçekçi hedefler koyma
Zihnin dağılmasına yol açan sebepleri bilmek (Hayal kurmak, endişelere kapılmak, yatarak çalışma, müzik dinleyerek ders çalışma, televizyon izleyerek ders çalışma)
Hayır demeyi öğrenmek
Etkin dinleme
Stres
 


5. SINIF – 2.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: YARDIM ALABİLİRİM
Sınıf: 5.sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası ilişkiler
Kazanım: Kişisel-sosyal ve eğitsel sorunlarla karşılaştığında nereden ve nasıl yardım alacağını fark eder. (Kazanım Numarası -108-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–27,Form–28
Hazırlayanlar: Serdar ERKAN
Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğretmen Form–27 deki bilgileri tahtaya yazar.
2. Form-28 öğrencilere dağıtılır ve formdaki sorunlarla karşılaşan bir kişinin nereden yardım alabileceğini, sorunun karşısındaki ilgili bölüme yazmaları istenir.
3. Gönüllü öğrenciler yazdıklarını sınıfla paylaşır.
4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Bir sorun yaşadığınızda neler hissedersiniz? Yardım alma ihtiyacı duyar mısınız? Neden?
Ĝ Form–28 de belirtilen sorunlara benzer yaşadıklarınız oldu mu? Neler? Nereden yardım aldınız?
Ĝ Günlük hayatınızda karşılaştığınız ya da karşılaşabileceğiniz sorunlar ile ilgili olarak kimlerden, nerelerden ve nasıl yardım alırsınız?
5. Kişisel-sosyal ve eğitsel sorunlarla karşılaştığında nereden ve nasıl yardım alacağı vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:


FORM–27
Nereden yardım alabiliriz?
Aile
Öğretmen/ Okul İdaresi
Rehberlik Servisi
Rehberlik Araştırma Merkezi
Diyetisyen
Sosyal Yardımlaşma Dernekleri
Çocuk Psikiyatrisi, Çocuk Psikologu
Arkadaş
Doktor
Belediye
Sağlık Ocağı
Polis
Muhtar
Komşu
İnternet
Eklemek istedikleriniz varsa aşağıya ekleyin.FORM–28


Günlük hayatta karşılaşılabilecek bazı sorunlar Nereden yardım alabiliriz?
Halsizlik hissediyorum ve çabuk yoruluyorum.
Bazı arkadaşlarımın kötü hareket ve sözleri beni üzüyor.
Hiçbir derste yeteri kadar başarılı değilim.
Gözlük kullanmak zorunda olduğum için sıkılıyorum.
Okulumuz iyi ısınmıyor.
Başarılı olmak için nasıl daha iyi ders çalışmam gerektiğini bilmiyorum.
Öğretmenimle/ öğretmenlerimle rahatça konuşamıyorum.
Evimiz okula çok uzak.
Evde ders çalışmama yardım eden kimse yok.
Kardeşimle / kardeşlerimle iyi geçinemiyorum.
Laboratuar, spor salonu, kitaplığımız yok.
Babamın kötü alışkanlıkları beni üzüyor.
Ailemin maddi durumu iyi değil.
İlköğretimi bitirince çalışmak zorundayım.
Gelecekte ne olmak istediğimi bilmiyorum.
Sağlıklı bir bedene sahip olmadığımı düşünüyorum.
Öğrencilerin verilen sorunların dışında yaşanan başka sorunları var ise sorunlarını ve nereden yardım alabileceklerini aşağıya yazabilirler.
 


5. SINIF – 3.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: ATİLLA VE ARKADAŞLARI
Sınıf: 5. sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı
Kazanım: Etkili bir grup üyesinin ve liderinin özelliklerini açıklar. (Kazanım Numarası -26-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–28, Form–29, Form–30
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğretmen Form-28’i okur.
2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlar.
Ĝ Bu hikâyedeki grup lideri kim?
Ĝ Bu hikâyedeki grup üyeleri kimler?
Ĝ Bu hikâyedeki grup liderinin özellikleri neler, neler yaptı?
Ĝ Bu hikâyede etkili grup üyesinin özelliklerine uymayan var mı?
Ĝ Bu proje nasıl sonuçlandı?
3. Öğretmen Form-29 ve Form-30 okur.
4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ İyi bir grup liderinin özellikleri ile Atilla’nın özellikleri benziyor mu?
Ĝ Etkili bir grup üyesinin özellikleri neler olmalı?
Ĝ Sizinde grup lideri ya da grup üyesi olduğunuz bir çalışmanız, yaşantınız oldu mu? Neler yaşadınız? Neler hissettiniz?
5. Etkili bir grup üyesi ve liderinin önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:


FORM–28
ATİLLA VE ARKADAŞLARININ BAŞARISI
Atilla, öğretmeninin verdiği proje üzerinde uzun süre düşündükten sonra, mahallelerinde bulunan yaşlı ve kimsesiz kişileri tespit edip, onlara yardım edebilecekleri bir çalışma başlatmaya karar verdi. Arkadaşları ile bu düşüncesini paylaştı ve onlarında onayını aldı.
Atilla, derste projesini anlattı. Herkes çok beğendi ve büyük bir istekle projeyi başlattılar. Yaşlıları belirleyebilmeleri için mahallenin muhtarı, belediye ve kaymakam ile görüşmeye karar verdiler. Atilla iş bölümü yaparlarsa işlerin daha kolay yürüyebileceğini söyledi, iş bölümü yapmaya karar verdiler. Ayşe ve Mehmet muhtarlığa, Esin ve Dilşat belediyeye Atilla ve Hasan kaymakamlığa gitme konusunda anlaştılar ve randevularını aldılar.
Esin ve Dilşat belediyenin önünde buluşup belediye başkanı ile görüşeceklerdi. Esin Dilşat’ı uzun süre beklemesine rağmen Dilşat gelmedi. Esin biraz geç kalarak Belediye Başkanı ile görüşmeye kendisi gitti. Belediye Başkanı ile görüşmesi geç başladığı için görüşme de geç bitti ve bu yüzden de diğer arkadaşları ile buluşmaya geç kaldı.
Esin arkadaşlarının yanına gittiğinde, Ayşe ve Mehmet muhtarlıktan dönmüş, okulda bekliyorlardı. Dilşat’ta onların yanındaydı. Dilşat sabah uyanamamış ve geç kalınca doğrudan okula gelmiş, Atilla ve Mehmet’te çoktan dönmüşlerdi.
Atilla gelir gelmez yeni bir organizasyon yapmış, diğer arkadaşlarını da çalışmaya nasıl dâhil edeceğini planlamıştı. Birlikte oturup neler yaptıklarını paylaştılar. Ancak Esin, Dilşat’a kızgındı ve bu grup içinde huzursuzluğa sebep olmuştu. Atilla arkadaşlarıyla konuşarak herkesin hata yapabileceğini, ama bundan sonra herkes üzerine düşen sorumluluklar konusunda daha duyarlı olursa birlikte çok güzel işler başarabileceklerini söyleyip, arkadaşlarını sakinleştirmişti.
Bir ay sonra Atilla ve arkadaşları yaşlıları tespit etmiş ve onlara maddi manevi yapabilecekleri yardımları belirleyerek güzel bir iş çıkarmışlardı. Yaptıkları bu örnek çalışma ile de hem okullarından hem de çevrelerinden büyük destek ve övgü alarak mutlu olmuşlardı.


FORM–29
ETKİLİ BİR GRUP LİDERİNİN ÖZELLİKLERİ
• Elinin altındaki kaynakları iyi tanıyan ve bunları doğru işlerde kullanabilen, hayatta yeni ufuklar açabilen kişidir.
• İşin yanlış gidişatını tespit eder, doğrusuna yönlendirir.
• Gerektiğinde değişim yapar.
• Amaca ulaşmak için alternatif çözüm yolları üretir.
• İşlerin sonraki aşamalarını yaşamadan fark eder.
• Liderlik doğru şeylere yoğunlaşmak ve doğru şeylerin önderliğini yapmaktır.
• İnsanları anlama, onları dinleme, onların sorun ve beklentileri ile ilgilenme, bunlara cevap verecek kapasitede bulunur.
• Bir grup insanı belirli amaç etrafında toplar ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerini kullanır (Helik-5, 2003)


FORM 30
ETKİLİ BİR GRUP ÜYESİNİN ÖZELLİKLERİ
• Sorumluluk sahibidir.
• Çözüm üretir.
• Grup içinde uyumlu davranışlar sergiler.
• Görevleri zamanında yerine getirir.
• İletişime açıktır.
• Kendini ifade edebilir.
• Biz duygusuna sahiptir, kendisini zincirin bir parçası olarak görür.
• İşbirliğine açıktır.
• Yaptığı işe inancı vardır.
• Başladığı işi sonuçlandırır.
• Sabırlıdır.
• Diğer grup üyelerinin düşüncelerine saygılıdır.
• Hoş görülüdür.
• Paylaşımcıdır.
• Yardımseverdir, diğer grup üyelerine gerektiğinde yardım eder.
• Yapıcıdır.
• Yaratıcıdır.
 


5. SINIF –4.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: BÖYLE ÇALIŞIYORUM ÇÜNKÜ BÖYLE ÖĞRENİYORUM…
Sınıf: 5. sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı
Kazanım: Kendi öğrenme stiline uygun çalışma yöntemlerini kullanır. (Kazanım Numarası -27-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–31
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğrencilere 4. sınıfın 4. etkinliği hatırlatılarak, hangi öğrenme stilinin onlara uygun olduğu sorulur.
Eğer öğrenciler öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi değillerse, öğretmen 4. sınıfın 4. etkinliğindeki Form 31’i okuyarak öğrencilere öğrenme stilleri hakkında bilgi verir.
2. Tahta 4’e bölünür, öğrenme stilleri yazılır.
3. Gönüllü öğrenciler kendi öğrenme stillerine uygun, nasıl çalıştıklarını sınıfla paylaşır.
4. Öğrencilerin cevapları tahtadaki öğrenme stillerinin altına yazılır.
5. Öğretmen Form-31’i okur.
6. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Form–31 deki öğrenme stillerine uygun çalışma yöntemleri ile sizin çalışma yöntemleriniz arasında benzerlikler veya farklılıklar var mı? Neler?
Ĝ Kendi öğrenme stilinize uygun çalışırsanız ne olur?
Ĝ Kendi öğrenme stilinize uygun çalışmazsanız ne olur?
7. Öğrenme stiline uygun çalışma yöntemlerini kullanmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

FORM–31
ÖĞR.
STİLİ ALGILAMA YOLU EN İYİ ÖĞRENME/EĞLENME EN İYİ OKUMAYI ÖĞRENME
GÖRSEL Gördüğünü hatırlar.
Metin ve çizimleri takip eder.
İnsanları, eşyaları, resimleri gözlem yoluyla tanır/kavrar. Bilgisayar grafiklerini, görsel yap-bozları, haritaları, posterleri, grafikleri, şemaları, karikatürleri, ilan panolarını inceleyerek ve çizerek. Sessiz okuma.
Resimli romanlar.
Yazılı posterler.
İŞİTSEL İşittiklerini hatırlar.
Sözel ifadeleri takip eder.
Dinleyerek ve konuşarak öğrenir.
Konuşarak,
Mülakat yaparak,
Panele katılarak,
Soru sorarak ve cevap vererek,
Sözlü rapor vererek. Seslendirme,
Yüksek sesle okuma,
Masal ve kitap kasetlerini dinleme,
Olay ve öyküler hakkında sohbet etme.
KİNESTETİK Yaşadıklarını hatırlar,
Oynayabildiklerini ve prova yapabildiklerini takip eder,
Fiziksel etkinlikler içerisinde öğrenir. Yer oyunları oynayarak,
Eşyaları yapıp bozarak,
Model inşa ederek,
Deney kurarak,
Rol oynayarak,
Şeklini alarak,
Hoplayarak,
Koşarak. Pandomim,
Oyunlarda rol alma,
Kondisyon bisikleti çevirirken dinleme,
Talimat okuyarak inşa etme ya da bir eylem gerçekleştirme.
DOKUNSAL Dokunduklarını hatırlarlar,
Dokunduklarını ve yazdıklarını takip eder,
Dokunarak şeklini ve yerini değiştirerek öğrenir. Karalayarak,
Eskiz yaparak,
Model inşa ederek,
Kabartma harita ve yazıları inceleyerek,
Deney kurarak,
İz sürerek,
Yazarak. Yazma/izleme,
Oyun kurallarını okuyup, oynama,
Talimat okuyup, inşa etme ya da bir eylem gerçekleştirme.
(Boydak, 2006).
 


5. SINIF – 5.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: NELER YAPABİLİRİM?
Sınıf: 5. sınıf
Yeterlik Alanı: Okula ve Çevreye Uyum
Kazanım: Yaşadığı çevredeki eğitsel ve sosyal imkânlardan yararlanmanın önemini fark eder.(Kazanım Numarası-11-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
Öğrencilerden 1 hafta önce yaşadıkları çevredeki eğitsel ve sosyal imkânlar hakkında bilgi toplamaları istenir.
1. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlar.
Ĝ Yaşadığınız çevredeki eğitsel imkânlar nelerdir?
Ĝ Yaşadığınız çevredeki sosyal imkânlar nelerdir?
Ĝ Yaşadığınız çevredeki eğitsel ve sosyal imkânlardan yararlanıyor musunuz?
Ĝ Eğitsel ve sosyal imkânlardan yararlanma kişinin gelişimini nasıl etkiler?
Ĝ Bu imkânlardan hangileri ilginizi çekti? Hangilerini yapmak istersiniz?
2. Yaşadığı çevredeki eğitsel ve sosyal imkânlardan yararlanmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:
 


5. SINIF – 6.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: SENİ ANLAYABİLİRİM
Sınıf: 5. sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Kendini arkadaşının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlar. (Kazanım Numarası -110-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Gazete, dergi
Hazırlayanlar: Serdar ERKAN
Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğretmen gazete veya dergilerden topladığı farklı duyguları temsil edebilecek çocuk resimlerini sınıfa getirir.
2. Öğretmen bu resimleri sırayla sınıfa gösterir ve öğrenciler resimdeki çocuğun duygusunu ve düşüncesini tahmin ederler.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Siz olsaydınız bu durumda neler düşünür, neler hissederdiniz?
Ĝ Zaman zaman çevrenizde ki insanlar tarafından anlaşılmadığınızı düşündüğünüz oluyor mu? Bu duruma bir örnek verin.
Ĝ Anlaşılmadığınızı düşündüğünüzde neler hissediyorsunuz?
Ĝ Anlaşıldığınızı düşündüğünüzde neler hissediyorsunuz?
Ĝ Karşınızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlarsanız ne olur?
4. Kendini arkadaşlarının yerine koyarak onların duygu ve düşüncelerini anlamanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:


5. SINIF – 7.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: HAYIR, DERSEM KIRILMA
Sınıf: 5. sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası ilişkiler
Kazanım: Uygun reddetme davranışına ilişkin örnekler verir. (Kazanım Numarası 109)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–32
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğretmen Form–32’i okur.
2. Öğrencilerden, aşağıdaki durumlar karşısında uygun reddetme davranışına ilişkin örnek vermeleri istenir.
• Eğer bir arkadaşınız size derse geç girelim derse ………………………
• Eğer bir arkadaşınız size sigara içmeyi teklif ederse ……………………
• Eğer bir arkadaşınız sizden kopya çekmek isterse ………………………
• Eğer bir arkadaşınız sizden, başka birinden zorla bir şey almanızı isterse …………………………………………………………………………
• Eğer bir arkadaşınız, annenize haber vermeden sinemaya gitmeyi teklif ederse …………………………………………………………………………
• Eğer bir arkadaşınız size ellerinizi bırakarak, bisiklet sürmeyi teklif ederse …………………………………………………………………………
• Eğer bir arkadaşınız, boyu kısa olan biriyle alay etmenizi isterse ………………………………………………………………………….
• Eğer bir arkadaşınız size kantinden simit çalmayı teklif ederse ………………………………………………………………………….
Öğretmen gerekli görürse bu durumları çoğaltabilir.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Daha önce reddetme davranışı göstermenizi gerektiren durumlar ile karşılaştınız mı? Bu durumlar neler? Bunlara nasıl tepki gösterdiniz?
Ĝ Bu durumlara reddetme davranışında bulunmazsanız neler olur?
Ĝ Gerektiğinde uygun reddetme davranışında bulunmak size ne kazandırır?
Ĝ Nedenlerini söyleyerek reddetme davranışında bulunmak neden önemlidir?
4. Gerektiğinde uygun reddetme davranışında bulunmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:FORM–32
UYGUN REDDETME DAVRANIŞI ÖRNEKLERİ
Aşağıda uygun reddetme davranışı örnekleri verilmiştir. Biri size yapmanızı istemediğiniz bir şey teklif ederse, gerekçe söyleyerek ona “hayır” demeniz en uygun reddetme davranışıdır.
ü Eğer gerekliyse defalarca,
“Hayır”,
“Hayır, teşekkür ederim” diyebilirsin.
ü Ne olduğunu söyle ve bunu yapmam de.
“Bu, kopya çekmektir, yapmam”
“Bu, çalmaktır, bunu yapmam.”
“Bu, kurallara uymamaktır, bunu yapmam.”
“Bu, zararlı maddedir, bunu kullanmam.”
Gerektiğinde aşağıda verilen uygun reddetme davranışı örneklerini de kullanabilirsiniz.
ü Lafı değiştir.
“Projeni bitirdin mi?”
“Bu, harika bir oyun.”
ü Soru sor.
“Neden bunu yapmamı istiyorsunuz?”
“Senin sorunun ne?”
“Benden ne yapmamı istiyorsun?”
ü Sebep söyle.
“Başım derde girsin istemiyorum.”
“Eğer yaparsam kendimi kötü hissederim.”
“Ben, senden farklı biriyim.”
ü Espri ya da kinaye kullan.
“Şaka yapıyor olmalısın, alkol vücuduma zarar verir.”
ü Başka bir şey yapmayı öner.
“Hadi bisiklete binelim.”
“Hadi oyun oynayalım.”
ü Eğer onun arkadaşlığını istiyorsan, kapıyı açık bırak.
“Daha güvenli bir şey yapmak istersen, bana haber ver.”
“Bilgisayar oyunu oynamak istersen, ben evde olacağım.” Davies, L. (2007).
 


5. SINIF – 8.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: ÜSTÜME GELME
Sınıf: 5. sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Akran baskısıyla nasıl baş edeceğini açıklar. (Kazanım Numarası 107)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–33
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
*Akran baskısı ile baş etmede yoğun sorun yaşayan öğrenci için okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yapılarak öğrenci için destek hizmetleri sağlanmalıdır.
Süreç:
1. Öğrencilerden yapmayı istemedikleri; fakat arkadaşlarının onları zorladıkları durumlara örnek vermeleri istenir. ( Kopya vermek, birine kötü bir söz söylemek vb.)
2. Öğrencilerin bu davranışları neden yapmak istemedikleri liste halinde tahtaya yazılır. (cezalandırılabilir, üzülebilir, kızabilir vb.)
3. Akran baskısı karşısında kullanılabilecek sözlerin neler olabileceği tartışılır.
4. Öğrencilerin cevapları tahtaya yazılır.
5. Öğrencilerin akran baskısı karşısında kullanabilecekleri bazı sözler şunlar olabilir.
Form–33 öğretmene bilgi amacıyla verilmiştir.
§ Teşekkürler, hayır.
§ Zorlama, kararım kesindir.
§ Kesinlikle
§ Böyle bir şeyi asla yapamam.
§ Israr etme, zaman kaybı olur senin için.
§ İstemiyorum, beni rahatsız etme.
§ Sen bunu istiyor olabilirsin ama ben istemiyorum. vb.
6. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Akran baskısı karşısında “ben bunu yapmak istemiyorum” tarzındaki kararlı ve net ifadeler kullanmak durumu nasıl etkiler?
Ĝ Akran baskısı ile baş edemediğiniz durumlarda neler yapabilirsiniz?
7. Akran baskısıyla nasıl baş edileceği ve baş etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:
 


FORM–33
AKRAN BASKISI
Bir grubun üyesi olmak ya da içinde yaşadığımız topluma ait hissetmek olağan dışı bir şey değildir. Akran baskısı, yapmak istemeyeceğimiz şeyleri ya da yapmaktan hoşlandığımız şeylere engellenmesi şeklinde gerçekleşebilir. Çünkü akranlarımız tarafından kabul edilmek isteriz. Bu akran sizinle aynı yaşta ya da yetenekte olduğunu düşüneceğiniz biri olabilir. Bu akranlar arkadaş ya da TV’deki bir kişi olabilir.
Akran baskısının olumlu etkisi olabilir ve bizi iyi bir şekilde motive edebilir. Akran baskısı aynı zamanda yanlış ya da doğru olduğuna ilişkin duygularınız ile uyuşmayan biçimlerde sonuçlanabilir.
Akran baskısı değişik biçimlerde etkileyebilir.
• Moda seçimi
• Alkol uyuşturucu kullanımı
• Kimleri arkadaşları olarak seçeceğine kara verme
• Akademik başarı
Arkadaş baskısı okulda ya da toplumda olabilir. Doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilir. Bazen de kişisel olabilir.
Doğrudan: Örneğin bazıları sana ne yapacağını söyleyebilir. Böyle bir durumda eğer tehdit edilmiş, incinmiş ya da baskıda hissediliyorsan güvendiğin birileri ile görüşebilirsin.
Dolaylı: Akran baskısı her zaman açık şekilde olmaz. Arkadaşların birlikte yaptıkları belirli etkinliklere ve alışkanlıklara sahip olmaları olağan dışı değildir. Farklı bir grup arkadaş ile birlikteyken muhtemelen bu tarz şeyler yapmazsın. Örneğin, sadece belli bir grup ile birlikteyken ders çalışırken diğer başka bir grupta sigara içebilirsin.
Kişisel: Bazen baskı kişinin kendisinden gelir. Gruptan farklı hissetmek zor olabilir. Bundan kaçınmak için, grubun geri kalanlarına benzer hissettiğimizden emin olmak için bir şeyler yaparız. Bu genellikle yeni bir alan gitmek, yeni arkadaşlar edinmek ve yeni bir çevreye uyum sağlamak anlamına gelir. Kendi duygularımızdan emin olmadığımızda muhtemelen akan baskısının etkisini hissederiz.
Ne yapabiliriz?
Akran baskısıyla başa çıkmak için yardım edebilecek bazı öneriler.
Genel ilgileri değerlendirin: Benzer şeyleri yapmaktan hoşlanan insanlar ile birlikte olmak yapmayı istemediğin şeyler için baskı hissetme durumlarından kaçınmaya yardım edebilir.
“Hayır” de: Hayır demek için güce sahip olmak zor olabilir. Bununla birlikte, inandığın şeyi savunmak iyi hissettirebilir.
Diğer insanları yargılamamayı dene: Eğer mümkünse diğer insanların seçimleri üzerinde yorum yapmamayı dene. Onlarla aynı fikirde olmak zorunda olmadığını hatırlamaya çalış. Seçimler ile mutlu olmayışının sebeplerine odaklanmak yargılanmak için yardım edebilir (www.reachout.com.).
Rahatsız olduğun bir şeyleri yapma konusunda hiç baskı hissettiniz mi?
• Sigara ya da başka zararlı madde kullanma
• Kavga etme ya da çalma
• Okulda sınıftan kaçma
Bununla ilgili ne yapabilirim?
• Kendine inan
• Ne yapmak ya da yapmamak istediğine karar ver
• Durmak için arkadaşlarına söyleyebileceğin sebepleri düşün
• Yakın arkadaşlarından birisine söyle
• Güvendiğin birileri ile nasıl hissettiğini konuş, bir arkadaş, aile üyesi vb. (www.heads-away-just-say.com).
Büyürken, bazı zorlayan kararlar ile yüz yüze kalabilirsiniz. Bazıları açık bir doğru ya da yanlış cevaba sahip değildir. Örneğin futbol mu oynamalısın voleybol mu? Diğer kararlar. Ciddi ahlaki soruları içerir, sigara denemek, ana babaya yalan söylemek ya da okuldan kaçmak gibi…
Kendi başına karar vermek yeterince zordur, fakat diğer insanlar işin içine girince ve baskı yapınca daha da zorlaşır. Sizin yaşınızdaki insanlar, sınıf arkadaşlarınız gibi, akran olarak isimlendirilir. Nasıl hareket edeceğinizi, neler yapacağınızı etkilemek için baskı yaptıklarında, buna akran baskısı denir. Herkesin hatta yetişkinlerin bile baş etmeye çalıştığı bir şeydir.
Akranlar sadece onlarla zaman geçirirken, hatta siz anlamadan yaşamınızı etkiler. Onlardan bir şeyler öğrenirsiniz, onlar sizden bir şeyler öğrenir. Aynı yaş grubundaki diğer insanlardan öğrenen ve dinleyen sadece insan doğasıdır.
Akranlar olumlu etkiye sahiptir. Genellikle başarılı bir sporcu olan bir arkadaşınıza hayranlık duyabilirsiniz. Ona benzemeye çalışabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan yeni şeyler öğrenebilirsiniz.
Bazen akranlar olumsuz etkilerde de bulunabilirler. Örneğin, okuldaki yeni bir çocuk okuldan kaçmanız konusunda baskı yapabilir.
Nasıl baş edilir?
Neyin doğru ya da yanlış olduğu hakkındaki duygu ve düşüncelerinize dikkat etmek, doğru şeyi yapmada yardım edebilir. İçsel direnç ve özgüven kararlı durmanızı ve daha iyi bildiğiniz şeyleri yaparken göğüs germenizi sağlar.
“Hayır” diğer bir başka arkadaşa daha sahip olmak yardım sağlar. Akran baskısı dışında birçok güç sağlar ve karşı koymayı, göğüs germeyi kolaylaştırır.
Muhtemelen “arkadaşlarınızı akıllıca seçmenizi” tavsiye edecek ana baba ya da öğretmenlere sahipsiniz. Akran baskısı onların bunu söylemesi için büyük bir nedendir. Eğer uyuşturucu kullanan, okuldan kaçan, sigara içen, ana babasına yalan söyleyen arkadaşlar seçerseniz, muhtemelen diğer çocuklar yapsa bile bunu yapmak istemezsiniz.
Eğer yalnızken akran baskısı ile karşılaşırsanız, hala yapılabilecek şeyler vardır. Baskı yapan arkadaşlardan uzaklaşabilirsiniz. Onlara “hayır” diyebilirsiniz.
Eğer akran baskısı devam ediyorsa, güvenebileceğiniz kişilerle konuşabilirsiniz. Bir iki kez hata yaparsanız kendinizi suçlu hissetmeyin. Ana babanız,
Öğretmeniniz ile konuşmak daha iyi hissetmenize yardım edebilir ve sizi bir sonra ki akran baskısına karşı hazırlar (Took, 2004).

 5. SINIF – 9.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: *DUYGULARIMIN DAVRANIŞLARIMA ETKİSİ
Sınıf: 5. sınıf
Yeterlik Alanı: Kendini Kabul
Kazanım: Duygularının davranışlarını nasıl etkilediğini fark eder. (Kazanım Numarası 71)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–34, Form-35
Kaynak: *(Erkan, 2006)
*Duyguların, davranışlara olumlu ve olumsuz etkilerin her ikisi üzerinde de durulmalıdır.
Süreç:
1. Öğrencilere duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişki anlatılır.
Form–35 öğretmene bilgi amacıyla verilmiştir.
2. Öğrencilerden son 1 haftada sıklıkla yaşadıkları duyguları ve onları yaratan olayları düşünmeleri istenir.
3. Form–34 dağıtılır, öğrencilerin doldurması sağlanır.
Ĝ Gönüllü öğrencilerden yazdıklarını sınıfla paylaşmaları istenir.
Ĝ Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Çeşitli duyguları yaşamanızda düşüncelerinizin etkisi nedir?
Ĝ Duygularınızın davranışlarınıza etkisi nedir?
Ĝ Düşünceleri değiştirerek duyguları ve davranışları değiştirmek mümkün müdür?
Ĝ Kendinizle ilgili yeni bir şey öğrendiniz mi?
4. Duyguların davranışları nasıl etkilediği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:
FORM–34


OLAY:
DUYGU:
DÜŞÜNCE:
DAVRANIŞ:

1.
2.
3.FORM–35
ABC MODELİ
Pek çok kişi düşüncelerin, duyguların ve davranışın birbirinden ayrı e bağımsız olduğunu düşünür. Günlük işlerimizde sık sık, “heyecanlanmak istemiyorum, ama elimde değil” veya “sinirlenmek istemiyorum, ama elimde değil” şeklinde sözler duyarız. Böyle bir ifade düşünce ve duyguların birbirinden bağımsız olarak ortaya çıktığını ve doğrudan birbirlerine bağlı olmadıklarını varsaymaktadır. Ancak gerçek, bu varsayımın tam tersidir. İnsanın hayatında engel olunamayacak üzüntü, öfke ve hayal kırıklıkları çok ender meydana gelir.
Düşünceler, duygular ve davranış arasındaki ilişkiyi Dr. A. Ellis’ in geliştirdiği A-B-C modeli üzerinde şöyle açıklayabiliriz:
Bu model üzerinde A noktası duygu ve davranışa yol açtığı varsayılan olaydır. Örneğin anneniz, babanız veya öğretmeniniz bir ödevinizi (çalışmanız gereken bir dersi) zamanında tamamlamadığınız için size çıkışmış olabilir. Bu olaydan sonra da siz sinirlenmiş ve üzülmüş olabilirsiniz. C noktası sizin bu olaydan sonraki duygunuzu ve davranışınızı göstermektedir. Örneğin böyle bir eleştiri karşısında savunucu olabilir ve “bu öğretmen beni ne sanıyor?” veya “sınıfta ödevi zamanında yapmayan bir tek ben miyim?” gibi tepki verebilirsiniz. Birçok insan yanlış bir inanç olarak A noktasındaki olayın, doğrudan C noktasındaki duygu ve düşünceye yol açtığına inanır.
A Olay (Öğretmenin eleştirisi)
C Duygu ve davranış (Üzgün, kızgın, savunucu)
Eleştirilerinden ötürü öğretmeniniz sizi üzmüştür değil mi? Oysa A ve C noktası arasında gerçekte çok önemli bir şey daha bulunur. A ve C noktaları arasında bizim yorum ve yaklaşım biçimimiz vardır. Düşünce ve davranışı esas etkileyen bu yorum ve yaklaşım biçimidir.
A Olay (Öğretmenin eleştirisi)
B Yorum ve yaklaşım biçimi ( “bütünüyle unutmuştum, sınıfta kalacağım” veya “neden herkese değil de sadece bana kızıyor…” )
C Duygu ve davranış (üzgün, kızgın, savunucu, “ne yapsam boş” duygusu.)
Eğer olayı “neden öğretmen sadece beni görüyor” veya “bana taktı” diye yorumlarsanız öğretmene karşı öfke ve kızgınlık duyarsınız. Bunun arkasından da öğretmeni kızdıracak ve size karşı olumsuz davranmasına yol açacak bir söz veya tutumunuz gelebilir.
Eğer olayı “ o kadar kişinin içinde beni buldu, bende hiç şans yok zaten her zaman böyle oluyor” diye yorumlarsanız “ ne yapsam boş, ben bu şanla hiçbir yere varamam nasıl olsa başarısız olacağım” derseniz bu durum çalışma temponuzu düşürür.
Bu basit şemadan da görüleceği gibi süreci başlatan öğretmeniniz olsa bile duygunuza yol açan sizin kendi düşünce biçiminizdir.
Bir başka yaklaşım biçimi de şöyle olabilirdi.
A Olay (Öğretmenin eleştirisi)
B Yorum ve yaklaşım biçimi ( “ödevimi zamanında bitirmeliydim ama bitiremedim” veya “bunun gibi olaylar birikirse öğretmenle aram bozulur” veya “hafta sonunu TV karşısında geçirirken böyle olacağını tahmin etmemiştim.” )
C Duygu ve davranış (üzgün, sıkıntılı, ancak “ problemin nerden kaynaklandığını biliyorum, ben daha iyisini yapabilirim” yaklaşımının korunması.)
Eğer olayı, “ödevi neden zamanında bitiremedim, böyle giderse öğretmenle aram bozulur” diye yorumlarsanız, gecikme sebepleri üzerinde düşünür, bunları ortadan kaldırarak, çalışmaya ayırdığınız süreyi arttırabilirsiniz. Bunun sonunda da benzeri bir olay tekrarlanmaz, öğretmenle ilişkiniz gelişir.
Eğer olayı, “böyle gecikmeler sınava hazırlanmamı güçleştirir” diye yorumlarsanız, bu gecikmelere sebep olan engeller üzerinde düşünür, çalışma veriminizi düşüren sebepleri bulursunuz. Bunun sonunda da sınavlara daha kolay hazırlanırsınız ve eğitim başarınız yükselir.
Bir öğrencinin hayatında her gün defalarca meydana gelen bu basit örneklerden de anlaşılacağı gibi herhangi bir olay çok çeşitli ve farklı davranışlara yol açabilir. Sizi gerilime sokan, sınav kaygınızı yükselten olayın kendisinin stres verici özelliği değil, olayı değerlendiriş biçiminizdir (Baltaş,2006).
 5. SINIF – 10.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: KURDUĞUM İLETİŞİMLER
Sınıf: 5. sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Başkalarıyla kurduğu iletişimi değerlendirir. (Kazanım Numarası 111)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğretmen öğrencilere gün içerisinde iletişime girdikleri kişilerin kimler olduğunu sorar ve gönüllü öğrencilerden bu iletişime örnek olarak canlandırma yapmasını ister.
(Örneğin, sabah uyandığında annesi ile nasıl konuştuğu, okula geldiğinde arkadaşlarına nasıl hitap ettiği, arkadaşlarının sorduğu bir soruyu nasıl cevaplandırdığı vb.)
2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlar.
Ĝ İletişim kurarken nelere dikkat ediyorsunuz?
Ĝ İletişim kurmakta zorlandığınız kişiler var mı? Neden?
Ĝ İletişimde zorlandığınız kişilerle nasıl daha iyi iletişim kurabilirsiniz?
Ĝ En iyi kimlerle iletişim kuruyorsunuz? Neden?
Ĝ İletişim kurarken kendinizde değiştirmek istediğiniz özellikler var mı? Neler? ( Örneğin, heyecanlanmak, içe kapalı olmak, öfkelenmek vb.) Bu özelliklerinizle nasıl baş edebilirsiniz?
Ĝ İnsanlarla iyi iletişim kurmak size ne kazandırır?
3. Başkalarıyla kurduğu iletişimi değerlendirmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
NOT:7. sınıfın 9. kazanımının etkinliğinde İletişim Engelleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Öğretmen gerekli gördüğü takdirde bu bilgiden faydalanabilir.
Değerlendirme:
 


5. SINIF – 11.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: BARIŞ İÇİNDE DÜNYA
Sınıf: 5. sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Barış içinde yaşamak için gereken olumlu tutum/davranışları fark eder. (Kazanım Numarası 112)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğretmen öğrencilere, aşağıda belirtilen barış içinde yaşamayı sağlayacak olumlu davranışlarla ilgili kavramları sıralar ve tahtaya yazar.
SEVGİ DEMOKRASİ
SAYGI SORUMLULUK
İYİLİK PAYLAŞMAK
EŞİTLİK YARDIMLAŞMAK
HAK İŞBİRLİĞİ
ADALET HOŞGÖRÜ
KENETLENMEK SABIR
DESTEK DUYARLILIK
KABUL ÖZGÜRLÜK
ANLAYIŞ KİBAR DAVRANMAK
2. Öğrencilerden bu kavramlardan en az 5 tanesinin içinde geçtiği birer öykü yazmaları istenir.
3. Gönüllü öğrencilerden yazdıkları öyküleri sınıfla paylaşmaları istenir.
4. Aşağıda ki sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Öyküyü yazarken neler hissettiniz?
Ĝ Paylaşılan öyküler de anlatılan olaylara benzer yaşantılarınız oldu mu?
Ĝ Barış içinde yaşamayı sağlayabilecek başka olumlu davranışlar var mı?
Ĝ Sizce bu davranışlar olmasa nasıl bir hayat olurdu?
Ĝ Barış içinde bir dünya da yaşamak için neler yapılabilir?
5. Barış içinde yaşamak için olumlu davranışların önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:
 


5. SINIF – 12.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE TOPLUM
Sınıf: 5. sınıf
Yeterlik Alanı: Aile ve Toplum
Kazanım: Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisini fark eder. (Kazanım Numarası 148)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Kitle iletişim araçları öğrencilere sorulur ve tahtaya yazılır.
ü Televizyon
ü Radyo
ü İnternet
ü Gazete
ü Dergi
ü Telefon
ü Belgegeçer (Faks)
2. Gönüllü öğrenciler kitle iletişim araçlarından nasıl yararlandıklarını sınıfla paylaşır.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Kitle iletişim araçlarından yeterince yararlanıyor musunuz? Nasıl?
Ĝ Kitle iletişim araçlarının size etkisi nedir?
Ĝ Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisi nedir?
4. Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisinin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

 


5. SINIF – 13.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: EMEK OLMADAN YEMEK OLMAZ
Sınıf: 5. sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel ve Mesleki Gelişim
Kazanım: Çalışmanın insanlar ve toplum için önemini açıklar. (Kazanım Numarası 181)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Atasözleri Yazılı Kâğıtlar
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğrenciler 4 gruba ayrılır.
2. Her gruba, çalışmanın önemini ifade eden atasözleri yazılı kâğıtlar çektirilir. Öğretmen aşağıdaki atasözleri yerine çalışmanın insanlar ve toplum içini önemini anlatan başka atasözleri kullanabilir.


İşleyen demir ışıldar.
Çalışkanlık baht getirir, tembellik taht götürür.
Çalışkanı mal basar, tembeli uyku basar.
Ağustosta beynin, kışın tenceren kaynasın.
Emek Olmadan Yemek Olmaz
3. Her gruptan çektikleri atasözü ile ilgili bir öykü yazmaları istenir.
4. Yazılan bu öyküler sınıfta okunur.
5. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Çalışmak neden önemlidir?
Ĝ Çalışmanın kişiye katkısı nedir?
Ĝ Çalışmanın topluma katkısı nedir?
Ĝ Çalışmayan insanların kendine verdiği zarar nedir?
Ĝ Çalışmayan insanların topluma verdiği zarar nedir?
Ĝ Çevrenizde çalışmaları ile kendine ve topluma faydalı insanlar var mı? Kimler? Neler yapmışlar? Nasıl davranmışlar?
6. Çalışmanın insanlar ve toplum için vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:
 


5. SINIF – 14.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: DUYARLIYIM
Sınıf: 5. sınıf
Yeterlik Alanı: Aile ve Toplum
Kazanım: Toplum için gönüllü çalışmanın önemini ve gerekliliğini açıklar. (Kazanım Numarası 147)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Kaynak: Okul Temelli Sosyal Duygusal Eğitim Programı, 2005’ “Duyarlıyım” Etkinliğinden Uyarlanmıştır.
Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
Sınıf 3 gruba ayrılır. Her gruba bir hafta öncesinden bir sosyal sorumluluk ve gönüllü çalışma görevini araştırmaları ve bu görevleri listelemeleri istenir.
(Doğal hayatı koruma, sokak çocukları, eğitim gönüllüleri vb.)
1. Öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılır:
“Toplumsal duyarlılık veya bilinç, yaşadığımız dünyayla ve yaşadığımız olaylarla ilişki kurmak ve bu konuda sorumluluk almaktır. Bir kişinin sosyal sorumluluk içeren davranışlarda bulunması için başkalarının ihtiyacını, hedeflerini anlaması ve buna uygun davranışlar üretmesi gerekmektedir. Bu davranışlar maddi ve manevi olarak çok çeşitli şekillerde olabilir.” (Temel Yaşam Becerileri. MEF Okulları).
2. Gruplardan hazırladıkları toplumsal sorumluluk listelerini sınıfla paylaşmaları istenir.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Toplumsal duyarlılık neden gereklidir?
Ĝ Gönüllülük neden önemlidir?
Ĝ Toplumsal duyarlılığın kazanılması ( Ailede, okulda, sosyal çevrede vb.) için neler yapılabilir?
Ĝ Gönüllülüğün kazanılması ( Ailede, okulda, sosyal çevrede vb.) için neler yapılabilir?
Ĝ Toplumlarda gönüllü çalışmayı arttırmak için neler yapılabilir?
Ĝ Toplumlarda gönüllü sayısını arttırmak neden önemlidir? Topluma ne kazandırır?
4. Toplum için gönüllü çalışmanın önemini ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:
 


5. SINIF – 15.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: ÜST SINIF İLE İLGİLİ HAYALLERİM
Sınıf: 5. sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı
Kazanım: Bir üst sınıfın nasıl olacağına ilişkin hayallerini ve beklentilerini açıklar. (Kazanım Numarası 28)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğrencilerden içinde bulundukları sınıfa ilişkin yaşadıkları herhangi bir günü yazılı olarak anlatmaları istenir.
2. Gönüllü öğrenciler yazdıklarını sınıfla paylaşır.
3. Öğrencilerden 6. sınıfta yaşayacaklarını hayal ettikleri bir günü yazılı olarak anlatmaları istenir.
4. Gönüllü öğrenciler yazdıklarını sınıfla paylaşır.
5. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ĝ Beşinci sınıfta yaşadıklarınız ile altıncı sınıfta yaşayacaklarınız arasında bir fark var mı? Neler?
Ĝ Altıncı sınıftan neler bekliyorsunuz? Hayalleriniz neler?
6. Bir üst sınıfın nasıl olacağına ilişkin hayaller ve beklentiler vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

ZİYARETÇİ SAYACI

Çevrimiçi: ziyaretçi

Bugün: 11 ziyaretçi

Toplam: 1953497 ziyaretçi

IP Adresiniz: 54.211.135.32

ZİYARETÇİ DEFTERİ

KRONOLOJİK TARİH

» Dünya Tarihi Kronolojisi

» Türk Tarihi Kronolojisi

» Selçuklu Tarihi Kronolojisi

» Osmanlı Tarihi Kronolojisi

» İnkılap Tarihi Kronolojisi

» Bilim Tarihi Kronolojisi

» İslam Tarihi Kronolojisi

» Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

» Avrupa Birliği Kronolojisi

» Sanat Tarihi Kronolojisi

İLKLER TARİHİ

» Türkiye'de İlkler

» İlk Buluşlar

» Dünyada İlkler Tarihi

» İlk Müslüman Türk Devletleri

» İlk Türk Devletleri

» Türk Edebiyatında İlkler

» Dünya Edebiyatında İlkler

» Türk Sinemasında İlkler

» Türk Sporunda İlkler

» Türk Tarihinde İlkler

ÜLKELER

» Ülkeler Hakkında Bilgiler

» Ülkeler Neleri İle Ünlü

» Az Bilinen Ülkeler

» Ülkeler ve Başkentleri

» Ülkelerin Para Birimleri

» Ülkelerin Tatil Günleri

» Ülkelerin İlginç Yasakları

» Ülkelerin Evlilik Gelenekleri

TARİH

» Haçlı Seferleri

» Osmanlı Eserleri

» Selçuklu Eserleri

» İnönü Savaşları

» Birinci Dünya Savaşı

» İkinci Dünya Savaşı

» İstanbul'un Fethi

SPOR

» Futbol

» Basketbol

» Voleybol

» Tenis

» Masa Tenisi

» Atletizm

» Cirit

» Olimpiyat Oyunları

RESİM

» Resim Nedir

» Resim Teknikleri

» Ünlü Türk Ressamları

» Çağdaş Sanat Akımları

» Renklerin Dili

2010 - 2014 Eğitici Bilgi

| Ana Sayfa | İletişim | Banner Kodları | Ziyaretçi Defteri |

Ödev
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=