ÖĞRETMENLER İÇİN

» Karne Görüşleri

» Konuşma Metinleri

» Ders Kesim Raporları

» Proje Konuları

» Performans Görevi Konuları

» Dilbilgisi Konuları

» Matematiği Sevdirmenin Yolları

» Okuma Alışkanlığı Kazandırma

» Eğitici Oyunlar

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

» 1.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 2.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 3.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 4.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 5.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 6.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 7.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 8.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

BİLİM VE TEKNOLOJİ

» Türk Bilim İnsanları

» Bilim İnsanları ve Çalışmaları

» Bilim İnsanları ve Buluşları

» İcatlar ve Buluşlar Tarihi

» Buluşlar ve Hikayeleri

» Önemli İcatlar

» İcatlar ve Mucitleri

» Türk Mucitler ve İcatları

» Türklerin Yaptığı İcatlar

» 20.Yüzyılın İcatları

» Yüzyılın Buluşları

TÜRKÇE

» Türk Dilleri Ailesi

» Türkçenin Tarihi Gelişimi

» Şiir Bilgisi

» 100 Temel Eser Listesi

» Anlatım Biçimleri

» Kitap Özetleri

» Noktalama İşaretleri

» Yazım Kuralları

» Kompozisyonun Tanımı-Çeşitleri

» Kompozisyon Nasıl Yazılır

» Kompozisyon Konuları

» Kompozisyon Örnekleri

EDEBİYAT

» Edebiyat

» Pratik Edebiyat Bilgileri

» Türk Edebiyatının Dönemleri

» Türk Edebiyatında Roman

» Türk Romanı Kronolojisi

» Türk Edebiyatı Roman Özetleri

» Dünya Edebiyatı Roman Özetleri

DENEYLER

» Vücudumuzla İlgili Deneyler

» Bitkilerle İlgili Deneyler

» Biyoloji Deneyleri

» Diğer Deneyler

MÜZİK

» Müzik Nedir

» Müziğin Tarihçesi

» Genel Müzik Bilgisi

» Müzik Terimleri Sözlüğü

» Türk Müziği Çalgıları

» Türk Halk Müziği

» Türk Sanat Müziği

» Yurdumuzun Ünlü Müzisyenleri

EĞİTİCİ BİLGİ

5.Sınıf Performans Konuları


5.SINIF PERFORMANS GÖREVİ KONULARI

1.DÖNEM

FEN VE TEKNOLOJİ
Bir bilim adamının hayatını araştırma
Vitaminler Ve Bulunduğu Besinler konulu araştırma
Peribacaları nasıl oluşmuştur?
Isı Alış-Verişi
Isının maddeye Etkileri (Genleşme)
Buharlaşma-Yoğunlaşma, Erime ve Donma
Kaynama Sıcaklığı, Erime Ve Donma Sıcaklığı, Yoğunluk
Su Döngüsü
Doğal kaynaklar niçin dikkatli tüketilmelidir? Bu konuda insanlar nasıl bilinçlendirilebilir?
Farklı şekillerde mum nasıl hazırlanır?
Diş sağlığı için beslenme ve temizlik konulu poster.(Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim ünitesinde verilecek)
Suyun canlılar için öneminin araştırılması
Bir hafta sonu boyunca yediklerinizin dengeli beslenmeye ne kadar uygun olduğunu besin piramidine göre değerlendiriniz. Değerlendirme sonucunda öğünlerinizin dengeli beslenmeye uygun olan ve olmayan yönlerini belirtiniz. Dengeli beslenmeye uygun olmayan öğünlerde değişiklik yaparak daha dengeli öğünler oluşturunuz.
 
SOSYAL BİLGİLER
Sözlü tarih yöntemiyle aile tarihi yazma
Atatürk’ün İnkılâpları, Atatürk’ün İlkeleri
Tarihi Mekânları Tanıtıcı Broşür Hazırlama
Doğal Varlıklar ve Tarihi Mekânlar İle İlgili Araştırma
Ülkemizdeki Çeşitli Kültürel Özellikler İle İlgili Araştırma Yapma
Doğal Mekânları Tanıtıcı Broşür Hazırlama
İnkılâplardan Önce, İnkılâplardan Sonra Konulu Kitapçık Hazırlama
Doğal Afetler Ve Nedenleri İle İlgili Broşür Hazırlama
Bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarını inceleme
Yaşanılan yerin folklor ürünlerini (masal, maniler, türküler, bilmeceler, efsaneler, düğün gelenek ve görenekler) derleme, rapor halinde sunma
İklimin Günlük Yaşama Etkileri ( giyinme, konut tipine, gelenek ve göreneklerine, ulaşıma, yiyecek hazırlama ve saklama şekillerine)
İç Anadolu Bölgesi’nin Yüzey Şekillerini Kabartma Harita Üzerinde Gösterilmesi
Toplumda Bulunduğunuz Gruplar ve Gruplardaki Hak Ve Sorumluluklar Konulu araştırma
M. Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar
Deprem bilgi posteri hazırlama
Ülkemizin Yüzey Şekillerinin Kabartma Harita Üzerinde Gösterilmesi
Bölgemizin ekonomik, kültürel, iklim, yeryüzü şekilleri, eğitim, ulaşım ile ilgili araştırma
Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma
Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir ülke seçerek, bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.
Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları
UNICEF hakkında araştırma yapma
Atatürk inkılâplarının öncesini ve sonrasını karşılaştırma.(Adım Adım Türkiye ünitesinde verilecek)
Şekerin Serüveni. (Sizden pancardan elde edilen şekerin nasıl elde edildiğini, üretilme aşamalarını araştırıp sunulması istenmektedir.)
Bölgemizi Tanıyalım. (Sizden bölgemizin ekonomik, kültürel, iklim, yeryüzü şekilleri, eğitim, ulaşım ile ilgili araştırma yapmanız istenmektedir.)
Çevremizdeki yazısız kurallar
 
TÜRKÇE
Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?
Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?
Reklâmların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla grup çalışması yöntemiyle bir drama hazırlayınız.
Bir çocuk dergisi çıkarılması
Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?
Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.
Atatürk’ün Çocukluk Yılları
Atatürk’ün Eğitimi Ve Askeri Başarıları
Çanakkale Zaferi Ve Atatürk
Kurtuluş Savaşı ve Bağımsızlık
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu
Atatürk’ün Kişisel Özellikleri
Atatürk’ün Son Yılları Ve Ölümü
Milli egemenlik sürecini gösterme (Atatürk temasında verilecek)
Sizden oyunlarda ebe seçerken kullandığımız sayışma örnekleri, tekerleme ve ninni örneklerini bir kitap şeklinde hazırlamanız isteniyor
 
MATEMATİK
Geometri tahtası yapımı
Bölme konusunu arkadaşlarına öğretmek için bir etkinlik hazırla ve arkadaşlarına sun.
Kendinizi bir matematik kitabı yazarı olarak düşünmenizi ve kare(1), eşkenar dörtgen(2), dikdörtgen(3), paralelkenar(4), yamuk(5), çember(6), ve dik üçgenin(7) çevresinin nasıl hesaplandığını anlatan bir kitap yazınız.
Çokgenlerdeki açılarla ilgili 10 soru hazırlanması
Kesir takımı yapımı
İlimizin 15 günlük hava sıcaklığını gösteren grafik hazırlama
Kesir çeşitlerini şekillerle gösterme
Kesirleri tanıtıcı bir çalışma yapılması
Basit, bileşik, tam sayılı kesirleri ve ondalık sayıları kullanarak 10 tane bulmaca hazırlanması
Ailesinin 5 yıllık fındık gelirlerini gösteren sütun grafiği hazırlama
Doğal Sayılarla Problemler
Simetrik desenli bir kilim tasarlayalım.
Uzunluk Ölçüleriyle Problemler
Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla. Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.
Kesirlerle İlgili Problemler
Açılarla İlgili Problemler
Ondalık Kesirlerle İlgili Problemler
Çokgenler, dörtgenler ve simetri konularından yararlanarak uçurtma yapılması
Yüzde Hesaplamaları
Sizden sınıfımızla ilgili mevcut, ağırlık ve boy grafiklerini hazırlamanız isteniyor.
Sınıfa dikilecek perdenin fiyatını hesaplama ve kişi başına düşecek paranın tespiti. (Kesirler ünitesinde verilecek)
Geometrik şekiller içinde yer alan üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgenleri tanıtıcı bir çalışma yapılması
Matematik öğrenmenin günlük hayattaki öneminin araştırılması
 
TRAFİK GÜVENLİĞİ
Gazetelerdeki trafik kazaları haberlerini takip ederek nedenlerinin ve önleme yollarının raporlaştırılması.(ünitesinde verilecek)
Beş gün boyunca istediğiniz bir gazeteden trafikle ilgili kaza haberlerini tarayınız. Bu kazaların meydana geliş sebeplerini ve tekrarlanmaması için ne gibi önlemler alınabileceğini araştırıp rapor haline getiriniz.
Trafik İşaret Levhaları
 
MÜZİK
Atatürk’ün sevdiği şarkılar araştırması (3 tane belirlenecek 1 tanesi ezberlenecek sınıfta sunulacak)
Oyunlarda ebe seçerken kullandığımız sayışma örnekleri, tekerleme ve ninni örneklerini bir kitap şeklinde hazırlayınız.
 
GÖRSEL SANATLAR
Geometrik şekillerden yararlanarak ev modeli yapalım.
Hayalinizdeki evin resmini çiziniz.
Aile Tablosu. (Bir resim kâğıdına, resim defterinin bir sayfasına ya da A4 kâğıda kendinin, annenin, babanın ve kardeşlerinin resmini yap.)
Doğal Afetler konulu bir resim çalışması yapınız.
Sizden Nasrettin Hoca’nın bir fıkrasını görsel hale dönüştürüp sunmanız isteniyor.
Hayalinizdeki evin resmini çiziniz.
"Doğal Afetler" konulu bir resim çalışması yapınız.
"Sağlığımız" konulu resim çalışması yapınız.
"Çevremizi nasıl temiz tutmalıyız" konulu afiş çalışması yapınız.
 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Allah’ın 99 ismi, anlamı, fazileti (Allah İnancı ünitesinde verilecek)
 
BEDEN EĞİTİMİ
Spor sonrası yapılacak temizlik
Voleybol hakkında bilgi ( oyunun genel kuralları, kaç kişiyle oynandığı, sahasının özellikleri vb.)

2.DÖNEM

FEN VE TEKNOLOJİ
Sizden Newton ya da Edison’un hayatı ve buluşları hakkında bilgi toplayıp sunmanız isteniyor.
İnsanların çevreye olan olumsuz etkilerini araştıralım. Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bize düşen görevleri arkadaşlarımızla paylaşarak ödevimizi raporlaştıralım.
Sizden bir günlük beslenmede almış olduğumuz besinleri ve değerlerini bulmanız istenmektedir.
Ayın evrelerini şekille gösterme
Çiçekli bir bitkinin kısımlarını şekil üzerinde gösterme
Hayvanları yaşadıkları ortamlara göre gruplandırarak yaşadıkları ortamları gösteren poster hazırlama
Çevre sorunları, canlıların yaşam alanlarını etkileyen çevresel etmenler, küresel ısınma (Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım ünitesinde verilecek)
Öğrenciler konularla ilgili en az bir deney tasarlayacaklardır
Basit bir elektrik devresindeki pil, ampul, bağlantı kablosu ve anahtarı sembolik olarak gösterir.
Güneş, Dünya, Ay’ın hareketlerini gösteren düzenek hazırlanması
Yaşanabilir, temiz bir çevre için bize ve devletimize düşen görevler
“Çiçekler gece ne yapar?” Yatak odalarında geceleri niçin çiçek bulundurmamalıyız?

TÜRKÇE
Sizden Ömer Seyfettin’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi toplayıp sunmanız isteniyor.
Sizden “Türkiye” konulu şiirler araştırıp bulmanız isteniyor.
Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden e nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.
Türkiye’yi anlatan şiirler bulma ve yazma. Bulunan şiirlerin Türkiye’nin hangi özelliğini anlattığını tespit etme.
Drama çalışması ( Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz. Yaşadığınız yerdeki halkı, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında, Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz. Grup çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız) (Grup)
Masal Yazma
Yazım Kurallarını metin üzerinde inceleme
Hikâye kitabı özetleme
Bir aylık düzenli günlük tutma
Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerleri (nokta, noktalı virgül, virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, tırnak, konuşma çizgisi, parantez, ünlem işareti) metin üzerinde inceleme
Mektup Yazma
Herhangi bir konu hakkında dilekçe yazma.
Davetiye, kutlama kartı hazırlama
Hazırlıklı konuşma yapma, sunma
Orman yangınlarının çıkış sebepleri ve çözüm önerileri. (Doğal Afetler temasında verilecek)
Güncel sorunlarla ilgili anket hazırlama ve uygulama.
Güncel sorunlarla ilgili bilgisayarda sunu hazırlama ve konferans formatında sunma
Aile ve Birey, Çevre kirliliği, Sınav kaygısı vb. sorunlar hakkında röportaj yapma
Günlük yaşamda teknoloji konulu kompozisyon çalışması
Çizgi film kahramanları (en az 5) kitapçığı hazırlama
Noktalama işaretleri panosu hazırlama
Ömer Seyfettin'in hayatı, eserleri, çalışmaları hakkında bilgi araştırılması
Verilen sözcüklerle hikâye yazma çalışması

MATEMATİK
Okulunuza bir basketbol sahası yapılacaktır. Sizden bunun için bir maliyet çıkarmanız isteniyor. Maliyeti çıkarırken şunları düşünmeniz işinizi kolaylaştırabilir.
Doğal Sayılarda Toplama İşlemi ve Konu İlgili Materyal hazırlama
Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi ve Konu İlgili Materyal hazırlama
Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi ve Konu İlgili Materyal hazırlama
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi ve Konu İlgili Materyal hazırlama
Dört İşlemle İle İlgili Problemler
Alan Hesaplamaları
En hesaplı market; yakın çevrede bulunan dört marketten aynı ürünler hakkında fiyat araştırması yapılarak karşılaştırılması
Sınıf Arkadaşlarıma Limonata Hazırlıyorum.
Sizden, kendinizi bir matematik kitabı yazarı olarak düşünmenizi ve kare, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk, çember ve dik üçgenin çevresinin nasıl hesaplandığını anlatan bir kitap yazmanızı istiyorum.
Evde veya çevrenizde bulunan çember veya daire şeklindeki nesnelerin çevre uzunluklarını hesaplamanızı istiyorum.
Bir tiryakiden yola çıkarak, sigaranın bir aileye ve ülkeye neden olduğu ekonomik zararın ne kadar olabileceğinin hesaplanması
Ağırlık, uzunluk, zaman, sıvı ölçme araçlarını tanıtınız.
Geometrik cisimlerin kartondan modellerini oluşturma
Bölme işleminin terimleri arasındaki ilişkiyi açıklama, bölme işlemiyle ilgili problem yazma ve çözme.
Tek ve çift sayıları tanıtıcı bir afiş hazırla.
Hacim Ölçüleriyle İlgili Problemler

SOSYAL BİLGİLER
Şekerin serüveni. Sizden pancardan elde edilen şekerin nasıl elde edildiğini, üretilme aşamalarını araştırıp sunmanız isteniyor.
Köyünüzün Düğünleri
Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir ülke seçerek, bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.
Çeşitli ülkelerde bulunan dünya ortak miras eserlerine örnekler verme.(Hepimizin Dünyası ünitesinde verilecek)
Öğrenciler konuları en az bir poster, afiş, broşür çalışması ve görsel materyallerle destekleyerek sunacaklardır.
Cam nasıl üretilir, üretilirken hangi aşamalardan geçer?
Peribacalarının Oluşumu
Sizden hayatınızı kolaylaştıran ve en çok sevdiğiniz günümüz teknolojik araçlarından istediğiniz birini seçip bu buluş ve buluşu yapan insan hakkında araştırma yapmanız isteniyor.
Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi araştırınız
Ülkemizdeki bakanlıklar ve görevlerinin şema ile gösterilmesi
Teknolojik ürünler ve bunları icat eden kişileri gösteren poster hazırlama
Teknolojik bir ürünün gelişiminin afişle gösterilmesi
Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşların faaliyet alanlarının tablo olarak gösterilmesi
Grup üyeleriyle beraber çevrenizde veya okulda bir bilinçlendirme kampanyasının hazırlanması

TRAFİK VE İLK YARDIM
Sizden İlk yardımın tanımını yapmanız, İlk yardım çantasının özelliği, acil telefon numaraları ve basit bir ilk yardım uygulaması yapmanız isteniyor.
Yayaların uyması gereken kurallar poster çalışması (Yaya ünitesinde grup çalışması olarak verilecek)
Trafik kazalarının nedenlerinin araştırılması
Ulaşım türleri, bu ulaşım türlerinde kullanılan ulaşım araçlarının şema yapılarak gösterilmesi
Bisiklet, kaykay, paten, kızak gibi araçları kullanırken takmamız gereken güvenlik malzemelerinin adını ve kullanım amaçlarını tablo yaparak gösterilmesi.
Emniyet kemeriyle ilgili slogan oluşturma ve bu sloganı afiş olarak yazma.

GÖRSEL SANATLAR
Sizden Nasrettin Hoca’nın bir fıkrasını görsel hale dönüştürüp sunmanız isteniyor.
Atatürk'ün yaptığı yenilikleri anlatan bir resim çalışması yapalım.

MÜZİK
Rond nedir? Eğitimde kullanımı? Grup çalışması olarak bir rond hazırlama
Orkestraların tarihsel gelişiminin araştırılması
Müzik çalgılarının tanıtımının yapılması
Besteci, yorumcu ve müzisyenlerin yaşam ve müzik öyküsünün araştırılması
Bildiği ya da öğrendiği bir müzik parçasını ezgisiyle söyleme, flütle çalma
Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Bir Müzik parçası oluşturma ve flütle çalma.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Bayramların, kandil günlerinin, Cuma gününün toplum yaşantısındaki yeri (Sevinç ve üzüntüleri paylaşalım ünitesinde verilecek)
Evrendeki Düzen hakkında bilgi veriniz?
İçinde “Allah” sözcüğü geçen atasözü deyimleri derleyiniz?
Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ve anlamları
Allah’ın her şeyi yarattığı ile ilgili ayet meallerinden yazınız?
Allah’ın bizimle beraber olduğunu nasıl anlarız?
Allah’ın her şeyi gördüğüne inanan insanın davranışlarında ne gibi değişiklikler olur?
Allah’ın eşi ve benzeri olmaması ne demektir? Açıklayınız?
Dua ve Allah’tan Yardım Dileme
Günlük Dualarımızı nelerdir?
Niçin dua edilir?
Dua etmek için belli koşul var mıdır?
Dua etmek, Allah’la aramızda yakınlık oluşturur mu?
Kur’an’da yer alan dua ayetlerinin anlamlarını yazınız?
Peygamberimizin yaptığı dualardan örnekler yazınız?
İbadetlerle İlgili Kavramları(Farz, Vacip, Sünnet..vb) açıklayınız?
Cami ve bölümleri hakkında bilgi veriniz?
Cami görevlileri kimlerdir? Görevlerini yazınız?
Niçin ibadet ederiz?
Sünnet nedir? Namazın sünnetlerini yazınız?
Farz nedir? Abdestin farzlarını yazınız?
Namazın içinden ve dışından olan farzlarını yazarak açıklayınız?
Gusül ( boy abdesti)abdestinin alınışını sünnete uygun yazınız?
Başlıca İbadetlerimiz nelerdir? Zekât hakkında bilgi veriniz?
İbadet nedir? Çeşitlerini yazarak oruç hakkında bilgi veriniz?
Zekât ibadetinin toplumsal dayanışmaya katkıları nelerdir?
Bilinçli ibadet eden kişinin davranışları nasıl olmalıdır?
Dürüst çalışmanın toplumsal faydaları nelerdir?
Ramazan ayı girmeden önce ne gibi hazırlıklar yaparız?
Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
Oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdıkları nelerdir?
Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz?
Orucu bozan durumları yazınız?
Kur’an’ı Kerim’in indiriliş süreci hakkında bilgi veriniz?
Namaz çeşitlerini yazarak Teravih namazı hakkında bilgi veriniz?
Yakınlarınızla ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?
Arkadaşlarımızın fikirlerini sabırla dinlemek niçin önemlidir?
Küçüklerimize örnek olmak için neler yapmalıyız?
Gerektiğinde özür dilemenin yararları nelerdir?
Kutsal Kitaplar ve Suhuflar nelerdir? Kur’an’ı Kerim’in iç düzeni hakkında bilgi veriniz?
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Aile bireyleri ve aile hayatı hakkında bilgi veriniz?
Allah’ın İnsanlara peygamber göndermesinin nedenleri nelerdir?
Peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir?
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in güvenilirlik niteliği hakkında bilgi veriniz?
Hz. Peygamberimizin İltifatları
Hz. Muhammed’in ailesinin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi anlatınız?
Hz. Muhammed’in akrabalarına karşı tutumlarından örnekler veriniz?
Hz. Muhammed’in ailesinin tutumlu oluşu konusunda bilgi veriniz?
Hz. Hatice (R.A.) hakkında bilgi veriniz?
Salâvat Duaları ve Anlamlarını yazınız?
 
BEDEN EĞİTİMİ
Kış olimpiyatları hakkında bilgi toplanması
Yaz olimpiyatları hakkında bilgi toplanması

ZİYARETÇİ SAYACI

Çevrimiçi: ziyaretçi

Bugün: 49 ziyaretçi

Toplam: 1952005 ziyaretçi

IP Adresiniz: 184.72.212.254

ZİYARETÇİ DEFTERİ

KRONOLOJİK TARİH

» Dünya Tarihi Kronolojisi

» Türk Tarihi Kronolojisi

» Selçuklu Tarihi Kronolojisi

» Osmanlı Tarihi Kronolojisi

» İnkılap Tarihi Kronolojisi

» Bilim Tarihi Kronolojisi

» İslam Tarihi Kronolojisi

» Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

» Avrupa Birliği Kronolojisi

» Sanat Tarihi Kronolojisi

İLKLER TARİHİ

» Türkiye'de İlkler

» İlk Buluşlar

» Dünyada İlkler Tarihi

» İlk Müslüman Türk Devletleri

» İlk Türk Devletleri

» Türk Edebiyatında İlkler

» Dünya Edebiyatında İlkler

» Türk Sinemasında İlkler

» Türk Sporunda İlkler

» Türk Tarihinde İlkler

ÜLKELER

» Ülkeler Hakkında Bilgiler

» Ülkeler Neleri İle Ünlü

» Az Bilinen Ülkeler

» Ülkeler ve Başkentleri

» Ülkelerin Para Birimleri

» Ülkelerin Tatil Günleri

» Ülkelerin İlginç Yasakları

» Ülkelerin Evlilik Gelenekleri

TARİH

» Haçlı Seferleri

» Osmanlı Eserleri

» Selçuklu Eserleri

» İnönü Savaşları

» Birinci Dünya Savaşı

» İkinci Dünya Savaşı

» İstanbul'un Fethi

SPOR

» Futbol

» Basketbol

» Voleybol

» Tenis

» Masa Tenisi

» Atletizm

» Cirit

» Olimpiyat Oyunları

RESİM

» Resim Nedir

» Resim Teknikleri

» Ünlü Türk Ressamları

» Çağdaş Sanat Akımları

» Renklerin Dili

2010 - 2014 Eğitici Bilgi

| Ana Sayfa | İletişim | Banner Kodları | Ziyaretçi Defteri |

Ödev
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=