ÖĞRETMENLER İÇİN

» Karne Görüşleri

» Konuşma Metinleri

» Ders Kesim Raporları

» Proje Konuları

» Performans Görevi Konuları

» Dilbilgisi Konuları

» Matematiği Sevdirmenin Yolları

» Okuma Alışkanlığı Kazandırma

» Eğitici Oyunlar

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

» 1.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 2.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 3.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 4.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 5.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 6.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 7.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

» 8.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

BİLİM VE TEKNOLOJİ

» Türk Bilim İnsanları

» Bilim İnsanları ve Çalışmaları

» Bilim İnsanları ve Buluşları

» İcatlar ve Buluşlar Tarihi

» Buluşlar ve Hikayeleri

» Önemli İcatlar

» İcatlar ve Mucitleri

» Türk Mucitler ve İcatları

» Türklerin Yaptığı İcatlar

» 20.Yüzyılın İcatları

» Yüzyılın Buluşları

TÜRKÇE

» Türk Dilleri Ailesi

» Türkçenin Tarihi Gelişimi

» Şiir Bilgisi

» 100 Temel Eser Listesi

» Anlatım Biçimleri

» Kitap Özetleri

» Noktalama İşaretleri

» Yazım Kuralları

» Kompozisyonun Tanımı-Çeşitleri

» Kompozisyon Nasıl Yazılır

» Kompozisyon Konuları

» Kompozisyon Örnekleri

EDEBİYAT

» Edebiyat

» Pratik Edebiyat Bilgileri

» Türk Edebiyatının Dönemleri

» Türk Edebiyatında Roman

» Türk Romanı Kronolojisi

» Türk Edebiyatı Roman Özetleri

» Dünya Edebiyatı Roman Özetleri

DENEYLER

» Vücudumuzla İlgili Deneyler

» Bitkilerle İlgili Deneyler

» Biyoloji Deneyleri

» Diğer Deneyler

MÜZİK

» Müzik Nedir

» Müziğin Tarihçesi

» Genel Müzik Bilgisi

» Müzik Terimleri Sözlüğü

» Türk Müziği Çalgıları

» Türk Halk Müziği

» Türk Sanat Müziği

» Yurdumuzun Ünlü Müzisyenleri

EĞİTİCİ BİLGİ

Amerika Eğitim Sistemi

AMERİKA EĞİTİM SİSTEMİ

Ekonomi ve teknolojideki gücü ile dünya liderleri arasında ilk sıralarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri öğretim hayatına yurtdışında devam etmek isteyen yüz binlerce öğrenciye eğitim vermektedir. ABD'de dört binin üzerinde kolej ve üniversite bulunmaktadır ve eğitimlerine ABD'de devam etmek isteyen öğrenciler hedefleri doğrultusunda, ister seçtikleri alan, yaşam tarzı ya da kampus hayatı, ister eğitim kalitesi olsun, onları pek çok alternatif beklemektedir.

ABD'de ülke çapında yürürlükte olan uygulaması zorunlu bir milli eğitim sistemi bulunmamaktadır. Her Eyalet, Eyalet Yönetimi ve Eyalet Meclisi doğrultusunda eğitim programını kendi belirlemektedir. Kısaca tek merkezden gelen otoriter bir yapı yerine, yerel yönetimler, okul aile birlikleri, sivil toplum kuruluşları, öğretmen, öğrenci ve velilerin her aşamada sorumluluk aldıkları çok merkezli bir sistem bulunmaktadır. Bu da eyaletler arasındaki eğitim sistemlerinde çok küçük ayrıntılar halinde değişiklik olmasına yol açar. Diğer bir deyişle bir eyaletten diğer bir eyalete okumaya giden öğrenciler ders müfredatı açısından çok zorluk çekmeden eğitimine devam edebilmektedirler. Genel anlamda Amerikan eğitim sistemi katı bir müfredat ile ezbere dayalı bir eğitim felsefesi yerine öğrencilere araştırma alışkanlığının kazandırılacağı, uygulama ağırlıklı, sınıf içinde münazara ve tartışmalara açık olan bir eğitim felsefesi benimsemiştir. Böylece öğrencilerin aktif olarak derslere katılımı hedeflenmektedir. Ayrıca öğrenciler mezuniyetleri sonrasında da gelişen teknoloji ve küreselleşen dünyaya bildikleri araştırma teknikleri ile kolayca ayak uydurabilmektedirler.

Amerikan eğitim sistemi genel anlamda 12 yıl sürmektedir. 6 yaşında (Primary School) ilkokula başlayan ABD'li öğrenciler 5 senelik bir eğitimin ardından 11 yaşında "Secondary School" diye adlandırılan orta öğretime başlarlar. İlk 3 yıl ortaokul eğitimi alan öğrenciler 14 yaşında liseye başlarlar ve 17 yaşında mezun olurlar. 11. sınıfta üniversiteye hazırlanmaya başlarlar ve çeşitli sınavlara girerler.

YUVA

4–5 yaş

İLKOKUL

6 yaş: 1. sınıf
7 yaş: 2. sınıf
8 yaş: 3. sınıf
9 yaş: 4. sınıf
10 yaş: 5. sınıf

ORTAOKUL

11 yaş: 6. sınıf
12 yaş: 7. sınıf
13 yaş: 8. sınıf

LİSE

14 yaş: 9. sınıf
15 yaş: 10. sınıf
16 yaş: 11. sınıf
17 yaş: 12. sınıf

Liseyi bitiren öğrencilerin önünde hedef ve beklentileri doğrultusunda çok sayıda imkân bulunmaktadır. Sertifika ya da diploma programları ile kısa sürede pratik eğitim alarak iş hayatına atılabilirler; teknik enstitülere, meslek yüksek okularına ya da üniversiteye devam edebilirler. Meslek yüksek okulu eğitimini seçenler 2 sene süren eğitimlerini "Community College" ya da "Two-Year College" adı verilen okullarda alabilirler. Yüksek okul diploması veren "Two Year College"ların kimi devlet destekli kimi ise özeldir. "Community College"lar ise devlet okullarıdır ve Türk Eğitim Sistemindeki Meslek Yüksek Okulu'na denktir. Bu okullarda 2 sene eğitim alan öğrenciler devam ettikleri bölüm ile ilgili Önlisans diploması (Associate Degree)  almaya hak kazanırlar.

Eğitimlerine devam etmeyi seçen öğrenciler aldıkları kredileri üniversiteye transfer ederek, önlisans diplomasının üzerine 2 sene daha okuyarak lisans diploması (Bachelors Degree) alırlar.  Genel olarak ABD'deki Community College'ların aynı eyalette bulunan üniversitelerle anlaşması bulunmaktadır ve müfredatları da eşdeğer olduğu için direkt 3. sınıftan başlamaya hak kazanırlar. Başka bir Eyalette eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise bazı dersleri tekrar almak durumunda kalabilirler. Liseden sonra devlet üniversitesi ya da özel üniversitelere de devam edilebilir ve 4 sene süren eğitimden sonra üniversite diploması (Bachelors Degree) alabilirler. Genel olarak 2 senelik eğitimden sonra iş hayatına atılmaya karar veren öğrencilerin seçtiği yol kolej eğitimidir. Çünkü üniversiteye başladıkları takdirde 2 sene sonra bırakmak istedikleri zaman ellerinde önlisans diploması olmaz

Freshman

18 yaş

Üniversite 1. sınıf ya da Kolej 1. sınıf

Sophomore

19 yaş

Üniversite 2. sınıf ya da Kolej 2. sınıf.
Koleji bitirenler Associate Degree / Önlisans Diploması almaya hak kazanırlar

Junior

20 yaş

Üniversite 3. sınıf

Senior

21 yaş

Üniversite 4. sınıf.
Başarı ile mezun olan öğrenciler Bachelors Degree / Lisans Diploması almaya hak kazanırlar

Lisans diploması alan öğrenciler eğer eğitimlerine devam etmek isterlerse 1 ya da 2 sene daha eğitimlerine devam ederek Masters Degree / Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Ayrıca Graduate Diploma ve Graduate Certificate programları da yine üniversite sonrasında devam edilen sertifika ve diploma programlarıdır. Bu programların kabul koşulları yüksek lisans programlarına göre daha kolaydır ve pratik eğitim odaklıdır. Ayrıca tıp, hukuk, eczacılık ve veterinerlik gibi bölümlere lisans diploması aldıktan sonra, gerekli sınavlar verilerek devam edilebilir. Devam edilen programa göre yüksek lisans programları tezli ya da tezsiz olabilir. Yabancı öğrenciler part-time yüksek lisans programlarına katılamazlar.

Yüksek lisans diploması alan öğrenciler doktora programlarına devam edebilirler. Bazı üniversiteler ve bazı bölümler lisans diploması almış öğrencileri direkt doktora programlarına kabul etmektedirler. Bu programlarda yüksek lisans ve doktora programları birlikte alınmaktadır. Doktora programlarının ilk 2 yılı sınıfta ve seminerlerle geçer. Geri kalan senelerde ise öğrenciler (1 ya da 2 sene) araştırma ile geçer. Öğrencilerden kendi teorilerini geliştirmeleri, ispatlamaları gerekmektedir.

ZİYARETÇİ SAYACI

Çevrimiçi: ziyaretçi

Bugün: 48 ziyaretçi

Toplam: 1951506 ziyaretçi

IP Adresiniz: 54.161.31.247

ZİYARETÇİ DEFTERİ

KRONOLOJİK TARİH

» Dünya Tarihi Kronolojisi

» Türk Tarihi Kronolojisi

» Selçuklu Tarihi Kronolojisi

» Osmanlı Tarihi Kronolojisi

» İnkılap Tarihi Kronolojisi

» Bilim Tarihi Kronolojisi

» İslam Tarihi Kronolojisi

» Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

» Avrupa Birliği Kronolojisi

» Sanat Tarihi Kronolojisi

İLKLER TARİHİ

» Türkiye'de İlkler

» İlk Buluşlar

» Dünyada İlkler Tarihi

» İlk Müslüman Türk Devletleri

» İlk Türk Devletleri

» Türk Edebiyatında İlkler

» Dünya Edebiyatında İlkler

» Türk Sinemasında İlkler

» Türk Sporunda İlkler

» Türk Tarihinde İlkler

ÜLKELER

» Ülkeler Hakkında Bilgiler

» Ülkeler Neleri İle Ünlü

» Az Bilinen Ülkeler

» Ülkeler ve Başkentleri

» Ülkelerin Para Birimleri

» Ülkelerin Tatil Günleri

» Ülkelerin İlginç Yasakları

» Ülkelerin Evlilik Gelenekleri

TARİH

» Haçlı Seferleri

» Osmanlı Eserleri

» Selçuklu Eserleri

» İnönü Savaşları

» Birinci Dünya Savaşı

» İkinci Dünya Savaşı

» İstanbul'un Fethi

SPOR

» Futbol

» Basketbol

» Voleybol

» Tenis

» Masa Tenisi

» Atletizm

» Cirit

» Olimpiyat Oyunları

RESİM

» Resim Nedir

» Resim Teknikleri

» Ünlü Türk Ressamları

» Çağdaş Sanat Akımları

» Renklerin Dili

2010 - 2014 Eğitici Bilgi

| Ana Sayfa | İletişim | Banner Kodları | Ziyaretçi Defteri |

Ödev
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=